Vesmír: 1998/9

datum vydání: 5. 9. 1998

Úvodník

Voliči, spiny a neurony

Co odborník přijme jako vysvětlení nějakého přírodního jevu, je jedna věc, a co laik uzná jako intuitivně srozumitelnou odpověď na své jak a proč,...

Rozhovor

O možnostech genového inženýrství

Vesmír: U genového inženýrství laici oscilují od odmítavého skepticizmu až po naprosto bezstarostný optimizmus, že se nic nežádoucího nemůže...

Poznámky a glosy

Chemie? Chemie! Chemie?

Prezident National Academy of Sports Medicine v Chicagu Bob Goldman položil americkým adeptům na olympijskou účast otázku: „Kdyby vám byla...

Gen pro dlouhověkost

Když se zjistilo, že genetický kód má klíčovou úlohu při stavbě živé hmoty a regulaci jejích životních projevů, zcela zákonitě to vzbudilo i touhu...

Jeskyně a objevy

Na Havaji K. Allred prolezl a zmapoval lávovou jeskyni Kazumura, která dosáhla překvapivé délky 62 km a převýšení 1100 m! Lávové jeskyně vznikají v...

Eseje

Mýtus rámce I.1)

IJedním z velmi znepokojujících aspektů intelektuálního života naší doby je způsob, jímž se tak rozsáhle obhajuje iracionalizmus, a to, jak se...

Odpověď na každou otázku

Proč kyne těsto?

Uvedená chemická rovnice zjednodušeně shrnuje jednu z možností, jak kvasinková buňka dovede naložit s cukrem. Tato možnost se nazývá dýchání či...

Nad knihou

Robert J. W. Evans: Rudolf II. a jeho svět.

Historici jsou od toho, aby nám připomínali, co si již nepamatujeme nebo pamatovat nechceme. Proč by si měl přírodovědec přečíst právě Evansovu...

Jazykový koutek

Když máš hlad, tak ho hlaď

Rada uvedená v titulku nás provází téměř od počátku života a slovo hlad provází slovanské jazyky od počátku jejich vývoje. Bývá dáváno do...

Mozaika

Červenec ve vědě

Další ohrožení z kosmu?Astronomové David Tholen a Rob Whiteley z Havajské univerzity patrně nalezli prvního představitele nové rodiny asteroidů,...

Ve zkratce

Ve zkratce

Trilobiti byli aktivními účastníky jevu zvaného velká ordovická radiace – období, kdy došlo k náhlé vývojové „explozi“ druhů. Sledování, jak koncem...

Vertikála

Vesmír

Beňovský na Madagaskaru. Pro nás Slovany je zvláště zajímavo, že svého času chtěl opanovati Madagaskar odvážný Slovák Beňovský a předati jej...

Diskuse

K Occamově břitvě

Vědátoři z článku o Occamově břitvě by opravdu zasluhovali co proto. Takhle odbýt tak krásná empirická fakta! To správní teoretičtí fyzici by si,...

Výtvarné umění

Tout doit disparaître

Francouzština je opravdu elegantní jazyk: tam kde my máme Totální výprodej nebo Totální likvidaci, tam Francouzi píší téměř metafyzickou či...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci V.

Pro československou vědu je rok 1952 významný tím, že byla založena Československá akademie věd. Během svého čtyřicetiletého trvání prožila tato...

Dopisy čtenářů

Genetika molekulární, nebo molekulová?

S velkým zájmem jsem si přečetl jazykový koutek z červencového čísla o používání slov molekulární nebo molekulová. V tomtéž čísle je náš článek o...

Světelná mikroskopie a analýza obrazu

Snímky pořízené mikroskopem Olympus FLUOVIEW (dvojitý laserový řádkovací mikroskop), které vznikly počítačovým složením několika optických řezů....

Spinová skla

Frustraci nemá nikdo rád. Frustrace – to je bezvýchodnost, scestí, konec. Nicméně frustrace natolik patří k naší zkušenosti života v těle, že si...

Mentální anorexie a bulimie

Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie – patří mezi nejčastější onemocnění mladých žen. Působí dlouhodobé obtíže nejen postiženým,...

Aloalo

Cestování trnitým bušem jihozápadního Madagaskaru, zemí Mahafalů, působí silným dojmem. Člověk se ocitá v místech takřka liduprázdných, ve spleti...

Červové útesy

Společenstvo korálových útesů potřebuje ke svému rozvoji čirou proudící vodu a dostatečný přísun živin, tepla a světla. Naopak špatně snáší pohyb...

Mohou být dřevokazné houby nebezpečné člověku?

Z dřevokazných hub se asi každému nejdříve vybaví „choroše“ rostoucí na starých stromech, popřípadě dřevomorka, která rozrušuje trámy starých domů....

Syfilis v naší době

Do dnešní podoby se syfilis (příjice, lues) vyvíjela staletí. Její evropskou a českou historii až téměř po současnost nám přiblížil prof. Emanuel...

Molekuly na povel V.

Každý organizmus potřebuje pro to, aby vypadal a fungoval tak, jak má, nějaké pokyny, informaci. Tato informace je z podstatné části zapsána v...

Molekulární genetika regulace krevního tlaku

Esenciální hypertenze je vysoký krevní tlak neznámého původu (pozn. red.: esenciální – zde ve významu „nevzniklý jako následek jiné choroby“). Bývá...

Astronomická svatyně?

Listujeme-li v dějinách astronomie, překvapí nás zvláštní posedlost, s níž se lidský rod věnuje hvězdnému nebi. Přitom si sotva lze představit něco...

Atlas Coeli Novus 2000

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a ETC publishing, s. r. o., Praha 1998; 40 mapových stran (20 map), náklad 2000 výtisků, cena 1000 Kč Navazuje...

Aktuality

Mezinárodní biologická olympiáda

V šestém čísle Vesmíru jsme psali o celostátním kole biologické olympiády a o tom, že čtyři vybraní řešitelé se zúčastní olympiády mezinárodní. Ta...

Stabilita počasí

Připadá vám počasí nespolehlivé? Armin Bunde (armin.bunde@ theo.physik.uni-giessen.de) a jeho spolupracovníci ukázali, že počasí se sice mění, ale...

Struktura kapalného boru

Určit spolehlivě strukturu kapalného boru je pro experimentátory pěkně tvrdý oříšek. Nedosti na tom, že bor má bod tání 2300 kelvinů, ale ještě je...

Polární medvědi a PCB

Poblíž ostrova Svarlbard v Barentsově moři objevili švédští vědci sedm pseudohermafroditních samic (měly vyvinuty i samčí genitálie). Podezření...

Měření změn gravitačního pole

Mark Kasevich (mark.kasevich@ yale.edu) se svými kolegy z Yaleovy univerzity zkonstruoval citlivý přístroj, s nímž bude možné měřit změny...

Geneticky modifikované biologické zbraně

Biopreparat – ústav pro výzkum a výrobu biologických zbraní – byl založen r. 1973, krátce poté, co tehdejší Sovětský svaz podepsal konvenci...

Revize stáří australských artefaktů

Pro archeology je jednou z nejtěžších úloh přesné určení stáří nalezených artefaktů. Zmiňovali jsme se (Vesmír 75, 705, 1996/12) o práci, která...

Gamesení ve stylu pařanů

Gamesení bez computeru není (neboť říkat komputeru počítač, to by asi pařan nepřežil). Gamesy jsou počítačové hry, přičemž česká podoba gamesa je...

Masivní černá díra

Hubblův kosmický teleskop má na svém kontě další zajímavý objev: prachový disk o průměru 3700 světelných let, v jehož středu je masivní černá díra...

Vysoké podpatky škodí kolenům

Při chůzi na vysokých podpatcích je stlačující zatížení kolenních kloubů o 23 % vyšší než při chůzi bosky. Ortopedové mají starost, že tato paráda...

Krev a životní rytmy

Nejen chemická stavba chlorofylu a hemoglobinu, ale i jejich syntézy jsou podobné, a proto obě barviva absorbují zářivou energii, byť v různých...

Co ovlivňuje emoce?

Silné emoce v raných stadiích vývoje mohou způsobit nejen změny v chování, ale i dlouhodobé biochemické změny v mozku. Za emoce odpovídá...

Transpozony ohrožují lidské zdraví

Když v roce 1983 americká botanička Barbara McClintocková (1902–1992) dostala Nobelovu cenu za objev skákavých (pohyblivých) genů, bylo to za...

Mořské biopolymery a skleníkový jev

Nedávné výzkumy na Univerzitě v Seattlu pomáhají objasnit, jakou cestou se oceány podílejí na úbytku oxidu uhličitého z atmosféry, tedy na...

Prióny sa prenášajú z kráv na ľudí

Asi pred 2–3 rokmi bol vo Veľkej Británii zaznamenaný zvýšený výskyt Creutzfeldtovej–Jakobovej (CJ) choroby. Napriek tomu, že toto ochorenie...