Vesmír: 1998/8

datum vydání: 5. 8. 1998

Úvodník

Modré, těžké a kulaté věci

Vše, co je kulaté a modré, je těžké, a vše, co je modré a těžké, je kulaté. Nedivte se tomu a raději si představte, že žijete v pohádkovém světě, v...

Poznámky a glosy

Proč má člověk poměrně velký mozek?

Na dubnové výroční schůzi americké asociace fyzikálních antropologů (Science 280, 1345, 1998) se mimo jiné diskutovalo o tom, proč má člověk...

Ledvinové kameny a bakterie

V časopisu Science jsme se mohli dočíst o podezření, že možným viníkem ledvinových kamenů a abnormálních vápníkových depozit v jiných buňkách je...

Rostliny ohroženější než zvířata

Začátkem dubna byl zveřejněn aktualizovaný a dosud nejúplnější seznam rostlin ohrožených vyhynutím (Red list of Threatened Plants). Podle něj je...

Spasí lidstvo technika?

Stále vyšší účinnost využití zdrojů naznačuje, že technika by mohla obnovit životní prostředí, přestože roste populace. Tuto tezi obhajuje profesor...

Není podobnost jako podobnost aneb Veverky – opičky našich lesů

O konvergenci hovoříme v biologii tehdy, když narazíme na nějakou podobnost mezi různými jevy, kterou nelze jen tak vysvětlit společným původem...

Omlouvám se netopýrům

V letech 1989–1991 proběhl v šesti jeskyních Českého krasu mikroklimatický výzkum, na nějž navázala (1994–95) série experimentálních pobytů v...

Stav korálových útesů

Korálové útesy jsou domovem asi 25 % všeho mořského života a jsou nejohroženějšími ekosystémy naší planety. Pro miliony lidí mají značný význam,...

Eseje

Co nám radí Daidalos

Pod pseudonymem Daidalos (Daedalus) uveřejňuje David Jones (fyzikální chemik na Univerzitě v Newcastlu ve Velké Británii) každý týden sloupek...

Hlavou dolů

Představa netopýra visícího vzhůru nohama je všeobecně tak zakořeněná, že si málokdo uvědomuje, že tento modus chování vykazuje v Evropě jen jedna...

Odpověď na každou otázku

Proč netopýři tvoří druhově bohatou skupinu savců?

Slyšel jsem, že netopýři tvoří přibližně pětinu všech druhů savců. Jak je možné, že je tato skupina tak druhově bohatá? V.S. Otázky podobného typu...

Nad knihou

To nejlepší z Einsteina

Vydavatelce šlo nepochybně o to, aby se výbor stal bestsellerem, a proto jej okořenila pikantnostmi hodnými bulvárního tisku. Uvádí se, že Einstein...

JAN ŽĎÁREK: Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti...? aneb Hmyzí státy

Jan Žďárek si vybral nesnadný úkol přiblížit obrovskou bohatost a různost sociálního chování hmyzu (a částečně i sociálně se chovajících členovců,...

Jazykový koutek

Jak se netopýr a motýl dotřepetali k svým jménům

Netopýr – nezbytná přísada čarodějných lektvarů, oblíbená esence noční romantické lyriky, především však jméno maličkého savce, bezbranného...

Mozaika

Červen ve vědě

Galaxie jsou mnohem starší, než se soudiloNa červnové schůzce Americké astronomické společnosti v San Diegu to alespoň tvrdila Judith Cohenová s...

Ve zkratce

Ve zkratce

Současná potvrzení domněnky, že alespoň některé záblesky záření gama pocházejí z velmi vzdáleného vesmíru, naznačují, že by záblesky mohly sloužit...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Nového fossilního netopýra z miocenu objevil Claude Gaillard a popis jeho předložil francouzské akademii věd. Našel zbytky zvířete, prozkoumávaje...

Diskuse

Přeměna fotonů na částice s nenulovou klidovou hmotností pozorována již dávno

Článek Zhmotněné světlo (J. Valenta, Vesmír 77, 128, 1998/3) se dotýká základů našeho chápání fyzikální reality, a proto by měl velice opatrně...

Zhmotněné světlo

Je samozřejmě pravda, že popisovaný experiment není prvním experimentálním potvrzením přeměny fotonů na částice s nenulovou klidovou hmotností....

Veřejnost a cementárna

(K článkům „Krajina se oceňuje hůř než cement“, Vesmír 77, 327, 1998/6 a „Veřejnost a cementárna“ Vesmír 77, 413, 1998/7) Při sestavování dotazníku...

Epidemie, o které se moc nemluví

[...] Vir v počítači je politováníhodná krádež informatiků. Již před časem se dopustili podobné na termodynamicích s termínem entropie, ale ani...

Výtvarné umění

Fenomenologie přírody

Zdálo by se, že není nic přirozenějšího než příroda. Bylo by tomu tak, kdybychom si nebyli vytvořili síť představ a předsudků o tom, co to příroda...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci IV.

Přičinlivost servilních hlasatelů sovětské osvěty nestačila přimět českou lékařskou vědu, aby se dosti rychle otočila na podpatku čelem k Moskvě,...

Dopisy čtenářů

Proč chceme chránit rozmanitost

(...) Musím se přiznat, že si nejsem zrovna dvakrát jistý zmiňovaným pocitem lidí, že bez rozmanitosti života bychom se neobešli. Z čeho ten pocit...

Miroslav Holub /*13. 9, 1923 –

Nečekaně zemřel člen redakční rady Vesmíru, imunolog a spisovatel MUDr. Miroslav Holub. S Vesmírem byl spjat po mnoho let. Začal jej redigoval již...

Lze ovládat technologická rizika?

V knize Technologický úděl (Filosofia, Praha 1997) jsem nastolil otázku, za jakých podmínek je možné omezit, či dokonce vyloučit škody vyplývající...

Ekoefektivní výroba elektrické energie – součást udržitelného rozvoje

Za posledních sto let se svět stal neodvolatelně závislým na elektrické energii, bez ní by nemohl dosáhnout pokroku. Celosvětová poptávka po...

Antioxidanty v ľudskej výžive

Posledné desaťročia priniesli nový pohľad na vznik mnohých ochorení. Ukázalo sa, že niektoré zdanlivo úplne rozdielne nemoci (infarkt srdcového...

Molekuly na povel IV.

V našem rychlokurzu metod molekulární biologie již pozorný čtenář pokročil tak daleko, že by se bez větších problémů mohl uplatnit v leckteré...

Biočipová revoluce v DNA laboratořích?

Po několika letech přibývajících záchvěvů se zdá jasné, že k erupci nových technik v molekulární genetice dojde ještě do konce tisíciletí. Nepůjde...

Erik Jarvik (1907–1998)

O Jarvikovi kdysi jeden z jeho kolegů řekl, že je to osobnost, která umí mlčet v sedmi jazycích. Tato charakteristika však rozhodně neplatila pro...

Interleukin 18

Imunitní systém představuje bezpečnostní systém organizmu. Jeho úkolem je rozpoznávání a efektivní odstraňování cizorodých látek, mikroorganizmů a...

Paradoxy fotosyntézy a paleobarometr

Na celosvětové fotosyntéze (redukci oxidu uhličitého na organické látky) se organizmy oceánů podílejí 40 procenty. Organický uhlík vznikající při...

Occamova břitva

V poslední době se někteří lidé ohánějí Occamovou břitvou tak, že to začíná být životu (vědy) nebezpečné. Occamova břitva, připomínám, je...

Aktuality

SOHO

Mezinárodní program pro studium Slunce a jeho interakcí se Zemí utrpěl citelnou ztrátu: 24. června ztratila pozemní kontrola spojení s družicí...

Odkdy se používá oheň?

Kdy naši předchůdci přestali před ohněm utíkat a naopak jej začali uchovávat jako užitečný prostředek k přežití? Posledních 50 let poskytují snad...

Přitažlivé bublinky?

Vlastnosti zálivky salátu, šlehané smetany a majonézy závisejí na chování mikroskopických částic oleje nebo tuku ve vodě. Australští fyzici tvrdí,...

Přibývá naše Země na váze?

V současné době dopadne na naši planetu ročně asi 3×107 gramů meziplanetárních prachových částic ze zodiakálního prachového oblaku. To je nejméně...

Život na bodu mrazu

McMurdo Dry Valleys v Antarktidě je jednou z nejsušších a nejchladnějších pouští na Zemi. Jezera v této oblasti jsou stále zamrzlá, tloušťka ledu...

Centra pro mluvení a psaní,

o nichž se neurovědci dlouho domnívali, že sídlí ve stejné mozkové hemisféře, mohou – podle Kathleen Baynesové a jejích spolupracovníků – sídlit...

C36 – nejmenší bratranec buckminsterfullerenu C60

Vědci zabývající se novými materiály dostali novou hračku C36 (na obrázku je uprostřed fulleren C60 obklopen fullereny C36). C36 je patrně nejmenší...

Každá reforma má své odpůrce

Platí to nejen o nových Pravidlech u nás, ale i o „Rechtschreibreform“ jazyka německého, uváděné v život už dlouho (začalo se r. 1991, kodifikováno...

Zemřela PhDr. Věra Capponi

Ve věku nedožitých 52 let podlehla zhoubné chorobě zakládající osobnost manželského a rodinného poradenství v Československu dr. Věra Capponi....

Je v těhotenské moči lék na aids?

Robert Gallo, americký badatel v oblasti aidsu, před časem se svými spolupracovníky zjistil jisté léčebné účinky lidského těhotenského hormonu...

Ústřičníkovo mnohoženství

Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) je zvíře sexuálně i sociálně monogamní. Za určitých okolností se ale k existujícímu páru přidruží další...

Madagaskarští dinosauři vypovídají o postavení kontinentů

Současný model rozpadu Gondwany na dnes známé kontinenty je založen hlavně na geofyzikálních nálezech. Většinou se udává (např. P. Rabinowitz,...

Snový princ z království RNA

Jak vlastně vypadal život, když byl mladý? Tato otázka stále vzrušuje mnoho evolučních a molekulárních biologů. Další a další sekvencované genomy...

Viagra láme rekordy

Lék na mužskou impotenci viagra od firmy Pfizer (též zvaný „Pfizer Riser“) v prodeji v USA předstihl i lék na depresi prozac a lék proti lysosti...

Zatím nejbližší planeta

Tým astronomů ze Sanfranciské univerzity objevil Keckovým dalekohledem na Havajských ostrovech další extrasolární planetu. Těleso přibližně...

Degradovatelné plasty

Když po válce do našeho života vstoupily syntetické polymery, sklízely obdiv pro svou trvanlivost. Nehnily, nekorodovaly, nezpuchřely. Dnes nám...