Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Zhmotněné světlo

Jak dodat energii fotonům?
 |  5. 3. 1998
 |  Vesmír 77, 128, 1998/3

E = mc2. Kdo by neznal notorickou Einsteinovu rovnici! Co je na ní tak fascinujícího, že se často objevuje na plakátech, na tričkách nebo v kreslených vtipech? Elegantní jednoduchost a snad i její význam – především vyjádření skutečnosti, že i tělesa v klidu mají ohromnou klidovou energii (rovnou klidové hmotnosti krát rychlost světla [3×108 m/s] na druhou) a že jsou možné přeměny hmoty na energii a naopak.

Přeměna hmoty na elektromagnetické záření je děj, který umožňuje naši existenci – fotony ze Slunce nám přinášejí životodárnou energii, jež pohání živý stroj Země. Zdrojem této energie je termojaderná reakce, která stojí Slunce 4 miliony tun hmoty každou sekundu.

Obvykle se při různých reakcích uvolňuje jen malá část klidové energie, ale existuje i děj, kdy se uvolní celá. Je to reakce částice s antičásticí, např. anihilace elektronu s pozitronem, při které vznikají fotony – částice elektromagnetického pole, které mají nulovou klidovou hmotnost.

Co však opačný děj: přeměna elektromagnetického záření na hmotné částice? Ano, i takový podivný děj zhmotnění nehmotného záření je možný. Teoretické modely s touto možností počítají, ale experimentální důkaz je velmi obtížný. Podala jej až loni skupina vědců kolem lineárního urychlovače Stanfordovy univerzity v Kalifornii (viz Physical Review Letters 79,  1626, 1997). Problém takového experimentu spočívá v získání fotonů dostatečné energie. Například pro vznik elektronu a pozitronu reakcí dvou fotonů

(děj, který poprvé popsali roku 1934 G. Breit a J. A. Wheeler) by fotony musely mít ohromnou energii – více než milionkrát větší než fotony viditelného světla – muselo by se tedy použít velmi energetické záření gama. Dostatečně intenzivní zdroje fotonů – lasery – jsou ovšem dostupné zatím pouze v ultrafialové oblasti spektra (rentgenové lasery teprve pomalu přicházejí na svět).

Jak problém vyřešili američtí vědci? Z urychlovače získali proud elektronů s vysokou energií (viz obrázek). Proti němu namířili soustředěný paprsek laseru (pulzní laser v zelené oblasti viditelného spektra s plošným výkonem 1018 W na cm2!). Některé fotony se srazily s elektrony (Comptonův rozptyl), získaly tím ohromnou energii a vyrazily proti proudu fotonů laseru. Pak stačilo, aby takový foton zreagoval se čtyřmi či více fotony laseru, a již bylo pohromadě dost energie k vytvoření elektron-pozitronového páru. Výsledný děj odpovídal schématu:

Detekce byla zajištěna vychýlením elektronů a pozitronů do opačných směrů v magnetickém poli. Vytvořené elektrony se od elektronů z urychlovače lišily malou pohybovou energií.

Současná experimentální fyzika tak opět prokázala své rostoucí schopnosti ověřovat zásadní děje, tvořící základy teoretických modelů fungování světa.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika

O autorovi

Jan Valenta

Doc. RNDr. Jan Valenta, PhD., (*1965) vystudoval Matematicko-fyzikálni fakultu UK v Praze, kde se nyní zabývá optickými vlastnostmi nanostruktur, spektroskopií jednotlivých molekul a polovodičových nanokrystalů a mj. také vývojem tandemových solárních článků. Je spoluautorem (s prof. Ivanem Pelantem) monografie Luminiscenční spektroskopie.

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...