Vesmír: 1998/3

datum vydání: 5. 3. 1998

Úvodník

O lásce k sobě a bližním

Geny se chtějí množit. V zájmu motolice je dostat se do ovčího střeva. Parazit musí usilovat o maximalizaci množství vajíček. Embryo se snaží urvat...

Rozhovor

Slovo má Ing. Vladimír Cháb, CSc.

Vesmír: V malých státech se často diskutuje, zejména v souvislosti s drahými experimentálními zařízeními, o tom, jak a jaká věda se má dělat. V...

Glosy

Zlomeniny a fyzika tenkých vrstev

Někdy se při léčení komplikovaných zlomenin používají pevné výztuže, kolem nichž nová kostní hmota naroste. Pro vysokou agresivitu fyziologických...

Případ nepoctivé doktorandky

Francouzští vědečtí úředníci se snaží vypořádat s aférou vyvolanou odhalením podvodů doktorandky z CEA (francouzského Střediska atomových výzkumů)....

Ceny ministra zdravotnictví

V Hrzánském paláci na Hradčanech udělil 16. 12. 1997 ministr Jan Stráský ceny ministra zdravotnictví. Předseda vědecké rady Ministerstva...

Poznámky a glosy

Zhmotněné světlo

E = mc2. Kdo by neznal notorickou Einsteinovu rovnici! Co je na ní tak fascinujícího, že se často objevuje na plakátech, na tričkách nebo v...

Radiová galaxie Centaurus A

Radiová galaxie Centaurus A je v mnoha směrech unikátním objektem. Jako optický objekt nese označení NGC 5128. Je to poměrně blízká galaxie....

Ani nebyl zapotřebí inspektor Colombo

O významu nálezů hmyzu na obětech hrdelních zločinů pro vyšetřování a následnou soudní praxi (ale i o významu jiných členovců nalezených za jiných...

Kultura Nazca

Pro laiky je pojem kultury Nazca spojen s oněmi záhadnými čarami v poušti, informovanější veřejnosti se vybaví především keramika, nejčastěji...

Eseje

Imaginární zahrady s reálnými ropuchami

Marianne Moorová říká: „Poezie je o imaginárních zahradách s reálnými ropuchami v nich.“ Tento výrok se hodí také na mnoho stránek lidské kultury,...

Nad knihou

Komunikační pasti v nás a kolem nás

Každý člověk „umí mluvit“, a přesto si mnozí lidé uvědomují, že selhávají v komunikaci. Nejen odborníci, kteří používají komunikativní techniky...

JAMES H. SHIRLEY, RHODES W. FAIRBRIDGE (editoři): Encyclopedia of Planetary Sciences (Encyclopedia of Earth Sciences Series)

Další svazek řady encyklopedií nakladatelství Chapman & Hall, představujících přehled znalostí o naší planetě, se zaměřuje daleko za její hranice –...

Jazykový koutek

Aspirin a acylpyrin

Není snad člověka, který by oba dva léky neznal. Každý ví, že zahraniční aspirin (i domácí acylpyrin) není v podstatě nic jiného než kyselina...

Mozaika

Leden ve vědě

Za ledem k MěsíciByla to v roce 1994 pozoruhodná zvěst, když z rozboru radarových odrazů sondy Clementine vyplynulo, že v jednom kráteru na jižním...

Ve zkratce

Ve zkratce

Disociativní rekombinace kladného iontu O2+ s elektronem e– je důležitý proces v ionosféře Venuše, Marsu a Země. Při tomto procesu je jeden ze...

Vertikála

Vesmír

O příčinách „střelby jezerní“. Na jezeře Bodamském rektor Harter podává zajímavé vysvětlení. Dokazuje, že dunící zvuky, ozývající se občas z vnitra...

Výtvarné umění

Úsečky a písmena

Úsečka narýsovaná na papíře není tou úsečkou, kterou máme na mysli v geometrii. Není vlastně ani úsečkou, je jen stopou, připomínkou, vodítkem....

Dopisy čtenářů

Psaní názvu bible

V posledních letech se i ve Vesmíru píše o Bibli či bibli, a mne trochu mate, že jako název literárního díla se píše s malým písmenem. V jiných...

O popularizaci vědy

[...] Občas se stává, že se špičkový odborník pokusí napsat populární pojednání o výsledcích svého výzkumu a výsledný text není pro laika příliš...

Srozumitelnost za cenu ...

[...] Pojednávajíc o slovanském um odvoláváte se na litevštinu. [...] Nevím, o co opíráte tvrzení, že litevské omenis znamená „stav bdělosti po...

Sestry odlišných příjmení

Přechylování příjmení není již v současnosti v České republice ze zákona povinné. Češka provdaná za cizince nebo dítě narozené rodičům s cizím...

Chlazení zvukem

„Všichni vědí, že to nejde, až se najde ignorant, který to neví a udělá to,“ říká o vzniku nových objevů lidový aforizmus. Přesně tak zní historka...

Institut Danone vypisuje stipendia na výzkum pro rok 1998

Cílem Institutu Danone je podpořit odborníky z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivitách směřujících ke zprostředkování lepší informovanosti...

Kvantové hlavolamy I

Kvantová teorie je dnes asi nejlépe testovaná fyzikální teorie vůbec. Potvrzuje ji obrovské (a každý den narůstající!) množství experimentálních...

„Metabolizmus“ zemskej kôry

Kôra Zeme, t.j. vrchná časť jej pevného horninového obalu, bola miestom zrodu a vždy bude výhradným miestom rozvoja ľudskej civilizácie. Grandiózne...

Déšť života na mrtvé hoře

Bývá zajímavé vracet se na stará známá místa. Přesně před deseti lety jsme o Mount St. Helens otiskli článek (Vesmír 67, 157, 1988/3), který byl...

Populační cykly drobných hlodavců

Představte si vojtěškové nebo obilné pole provrtané stovkami děr a nápadné obrovskými vypasenými plochami, na nichž naleznete jen tu a tam trs...

Sto let aspirinu

Desátého srpna 1997 uplynulo sto let od zavedení prvého syntetického léku, kyseliny acetylsalicylové, čili aspirinu (našeho acylpyrinu). Je to...

Co všechno neznaly děti před 100 lety a co neznají dnes

Před rokem nás v rubrice Ze starších ročníků Vesmíru zaujala glosa Od Bakona a Komenského (Vesmír 75, 178, 1997/3). V redakci Vesmíru jsme se...

Kosmonautika 1997

Po mnohaletém období prudkého poklesu počtu úspěšně vypuštěných kosmických objektů, který byl způsoben především finančními problémy Ruska, se...

Přelet nad planinou Nazca

V Peru mezi městy Palpa a Nazca, v nadmořské výšce asi 600 m, leží pod tmavě fialovými kopci největší „přírodní obrazárna“ na světě. Proslavila se...

Klimatický stres

Inkové nazývali svoji říši Tahuantinsuyu neboli „Země čtyř částí“. Těmto čtyřem dílům zhruba odpovídá čtveřice ekosystémů: pampy a pobřežní pouště...

Aktuality

Problémy s vlasy

V časech, kdy se rozpočet AV ČR pohybuje kolem 60 milionů dolarů, je částka 1,5 miliardy dolarů, kterou ve Spojených státech utratí pacienti (a to...

Nové materiály

Jednou z aplikací fyziky vysokých tlaků při syntéze nových materiálů je hledání materiálů s vysokou tvrdostí. Koncem 80. let vedly teoretické...

Receptory tepelného záření u brouků

Ve svém článku referuje P. Hošek o objevu receptorů tepelného záření u brouků (podle Nature 386, 773, 1997) jako o něčem zcela novém. Ve...

„Orientovaný prostor“ aneb Kdo potřebuje recenze?

Tuto otázku položil Paul Ginsparg ze Státní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku. Paul Ginsparg je člověk, který v roce 1991 založil archiv...

Vladimir Prelog

Velký organický chemik tohoto století zemřel 7. ledna 1998. Narodil se v Sarajevu 23. července 1906. Jako dítě zažil atentát na vévodu Františka...

Paleoembryologie v Číně

Kambrická exploze (explozivní rozšíření životních forem) se odehrála před asi 550 miliony let. Během několika málo desítek milionů let vznikly...

Nová metoda pro diagnostiku rakoviny prsu?

Při analyzování tvaru rakovinných buněk prsu se badatelé z Lékařské fakulty Mount Sinai podívali také do buněčného jádra na rozložení chromatinu....

Rentgenové halo-galaxie

Na listopadovém zasedání Americké astronomické společnosti oznámil Dave Dixon z Kalifornské univerzity v Riverside objev hala (světelného kruhu)...

Nevěrné račice

Téma biologických invazí často navozuje představy nelítostných bojů mezi nově příchozími druhy a starousedlíky. Tenhle pohled ovšem někdy může být...

Zhůvěřilost nemá s hovězím nic společného

Naučila jsem se neuvěřitelně krkolomným formulacím, které se občas autorům povedou, říkat zhůvěřilost. Člověk si tím uleví, a přitom nikoho...

Vesmírná cibule

Uhlíková „cibule“ byla navržena jako vysvětlení neidentifikovaných ultrafialových čar v absorpčních spektrech mezihvězdných mračen. Belgičtí vědci...

Cena profesora I. Babušky za rok 1997

V pondělí 15. prosince 1997 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků již počtvrté Cenu I. Babušky za nejlepší...

Jak zbavit papír nežádoucího ligninu

Efektivita v papírenském průmyslu i kvalita papíru je do značné míry úměrná kvalitě použitého výchozího materiálu a zastoupení jednotlivých složek...

Nadzvukový kolaps vzduchových bublinek

Zajímavý jev sonoluminiscence  (viz Vesmír 74, 565, 1995/10) byl objeven již r. 1933, ale do popředí zájmu se dostává až v posledních letech....

Albánský paradox

Dobře známý francouzský paradox spočívá v tom, že ve Francii na infarkty umírá méně lidí než v Anglii, ačkoliv kalorická spotřeba je stejná. Je to...

Následky hladomoru v Holandsku po 50 letech

V letech 1944–1945 byl v Holandsku kritický nedostatek potravy a rodily ženy s nízkou tělesnou váhou. Nízkou váhu měly i jejich děti. Když se tito...

Kvercetin na zhubnutí?

V rámci hledání potravinářských fyziologicky aktivních látek se Watanabeho tým z Hokkaidské univerzity pokusil v potravinách rostlinného původu...

Jazyk e-mailového dopisu

Kdysi se model komunikace telegramem výstižně demonstroval na nejstručnější žádosti o peníze: DOSLY, POSLI! Má už svůj model i komunikace...

Sluneční konstanta

Pro sluneční konstantu je nutno užívat dnes již rozšířený název sluneční iradiance (viz rovněž Vesmír 69, 515, 1990/9). Toto náročné měření,...