Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Solomon Jean Jacques

Prof. Jean Jacques Solomon je ředitelem Výzkumného centra pro vědu, techniku a společnost a současně předním průkopníkem a iniciátorem tohoto globálního pohledu na současné trendy i vlivy vědy a techniky. Je profesorem slavné pařížské Conservatoire national des Arts et Métiers (Vysoké školy průmyslové), tj. přední světové inženýrské školy, která má za sebou více než dvousetletou tradici (a také zachovává tradiční název, který této vysoké škole vtiskla francouzská revoluce). Profesor Solomon často hostuje na Harvardově univerzitě s Massachusettské technice. Jako iniciátor kritického a humanisticky orientovaného pohledu na problémy techniky druhé poloviny 20. století je prezidentem jednoho ze stěžejních francouzských vládních expertních týmů pro posuzování důležitých technických a investičních akcí (Kolegia pro prevenci technologických rizik).

Počet článků: 1

Lze ovládat technologická rizika?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 427, 1998/8
V knize Technologický úděl (Filosofia, Praha 1997) jsem nastolil otázku, za jakých podmínek je možné omezit, či dokonce vyloučit škody vyplývající...