Vesmír: 1998/7

datum vydání: 5. 7. 1998

Úvodník

Je v přírodě účel?

„Co jiného je účel než ptaní se po vlastním směřování? Co jiného než položit si otázku, která vyzývá k odpovědi?“ – tak zakončil italský biolog G....

Rozhovor

Slovo má prof. Jan Švejnar

Podmínka nutná, nikoli však postačujícíVesmír: V březnu 1998 na semináři v budově AV ČR jste se zabýval rolí vědy v souvislosti s otázkou „Čím to,...

Svoboda nesouhlasit

Vesmír: Zdá se, že současná biologie spěje ke splynutí s chemií. Existují dnes ještě skutečné biologické problémy, které se nedají na chemii...

Poznámky a glosy

Nenulová hmota neutrina konečně prokázána?

Na konferenci Neutrino ´98 oznámil 5. června 1998 japonsko-americký tým experimentálních fyziků, kteří pracují na obřím podzemním detektoru...

Protokol sepsaný k volbě učitele z 18. století; zníť takto

Ježto po smrti dosavadního učitele jen pět uchazečů se přihlásilo, předsevzata s nimi zkouška před očima a ušima celé obce v kostele, potom dále...

Eseje

Nač zacházejí říše

[...] Česká nenávist nebyla ani po zavedení všeobecného volebního práva o nic menší než předtím. Byla už totiž příliš stará. Od bitvy na Bílé hoře...

Mysl bobra

Žádné divoké zvíře nepomohlo objevení nových světů tolik jako bobr. Severní Amerika byla do značné míry prozkoumána lidmi hledajícími zisk na...

Nanebevstoupení Francise Cricka

[...] Těžko někdo uvěří, že náhodné změny v televizním přijímači (nebo dokonce náhodné změny plánů továrny na televizní přijímače) mohou udělat z...

Ze slabikáře evoluční biologie

Ptá se velbloudě mámy velbloudice: „Mami, proč máme takový široký kopyta?“ – „No, to je přeci proto, že když jdeme po poušti, po písku, přes...

Nad knihou

PIERCE J. HOWARD: Příručka pro uživatele mozku

P. J. Howardovi se podařil husarský kousek. Není odborník v kognitivní vědě ani v jiných vědách o mozku. Je manažer. Přesto zvládl principy...

Jazykový koutek

Genetika molekulární, nebo molekulová?

Obě adjektiva uvedená v titulku se začínají objevovat v tomtéž (oborovém) kontextu. Dříve byla funkce přípon přísně vymezena – molekulová hmotnost,...

Mozaika

Květen ve vědě

Co se to dálo ve vesmíru?Gigantické výbuchy v kosmu nedávají astronomům spát už celá desetiletí. Na tiskové konferenci v Kalifornii, reagující na...

Ve zkratce

Ve zkratce

Tvůrce WWW Tim Bernes Lee dostal cenu Nadace Eduarda Rheina za technologii. Za základní výzkum získal cenu Jacob Ziv (prezident Izraelské akademie...

Vertikála

Vesmír

Ulovené bobry jihočeské usadil Exinger v Mödlinku a nechal je tam žíti polodivoce. O bobrovišti tom zaznamenal vídeňský zoolog dr. Fitzinger r....

Diskuse

Veřejnost a cementárna

K článku „Krajina se oceňuje hůř než cement“ s podtitulem „Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a ochraně životního prostředí na Berounsku“,...

Výtvarné umění

Kosmos a ornament

Martin Mainer je dalším z malířů, kteří se výrazně představili na Konfrontacích – řadě neoficiálních výstav uspořádaných v polovině osmdesátých let...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci III.

Vánoční prázdniny 1945Na začátku vánočních prázdnin se v mé laboratoři objevil asistent Pačes z Jiráskovy kliniky. Ke své habilitaci potřeboval...

Dopisy čtenářů

Inkvizitorské sklony klubu skeptiků

Velmi přesně poukazujete na inkvizitorské sklony klubu skeptiků. V tomto směru je vaše reakce na místě a lze s ní pouze souhlasit. Dopouštíte se v...

Madagaskar a endemizmus

Madagaskar a endemizmus, to je vlastně synonymum. Téměř vše, s čím se lze v přírodě tohoto ostrova setkat, je endemické. Celé velké skupiny...

Dialog mezi mořem a větrem

Zásadní posun ve vnímání globálního klimatického systému nastal jednak s novými pracemi o severoatlantické oscilaci, jednak tím, že W. Broecker...

Molekuly na povel III.

Díky pilné práci novinářů bulvárních i seriózních plátků má běžný občan vcelku vyhraněnou představu o molekulární genetice i o molekulárním...

Kde se v mozku tvoří paměť?

Hipokampová formace je mozková struktura, která hraje důležitou úlohu v paměťových procesech. Důkazem jsou data získaná při sledování...

Mikroskopie rastrovací sondou

Skupina metod nazývaných souhrnně mikroskopie rastrovací sondou (SPM) zahrnuje vedle vlastní mikroskopie i četné techniky analýzy povrchu. Nad...

O účelnosti a stabilitě v živé přírodě

S účelností se v přírodě setkáváme tak často, že se nemůžeme ubránit pokušení nějak si ji vysvětlovat. Neubránil se tomu ani Charles Darwin a jeho...

Kvantové hlavolamy V.

Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...

Podzemní led v kamenných sutích

Středně velké a malé formy zemského povrchu hrají v ekosystémech důležitou roli. V mikroklimatických podmínkách jednotlivých stanovišť způsobují...

Bobr se vrací

Bobr evropský (Castor fiber) je největším evropským hlodavcem. Váží přibližně 25 kg. Jeho krásná černá nebo hnědá srst patří k vůbec nejhustší....

Aktuality

Vlny zůstanou vlnami

V systémech, kde probíhá difuze a dochází k chemickým reakcím, můžeme pozorovat šířící se vlnu (jak se mění koncentrace složek). V tomto případě je...

Magnetar

je název, jejž astronomové vymysleli pro neutronové hvězdy s velmi vysokým magnetickým polem. Nejvyšší magnetické pole, které kdy bylo naměřeno,...

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...

Nejteplejší rok tisíciletí?

Letošní El Niño způsobilo, že globální průměrná teplota prvních 5 měsíců byla vyšší, než globální průměrná teplota odpovídajícího měsíce od roku...

Viry a Windows 98

Počítačové viry jsou noční můrou nejen správců počítačových sítí. Experti na viry upozorňují, že operační systém Windows 98 činí PC zranitelným...

Odkdy jsme zemědělci?

O původu zemědělství vypovídají archeologické nálezy, nejbohatším zdrojem informací je sám rostlinný a živočišný materiál. Stáří organických zbytků...

Vězeňští lékaři

Toto povolání je jedním z opomíjených, a přitom neobyčejně obtížných a eticky náročných lékařských oborů. Vězeňský lékař musí mít všestrannou...

Bohatá úroda makerů

Ne že by se toho v poslední době víc dělalo, ale těch složených slov se základem -maker (od angl. make – dělat, vyrábět) valem přibývá. V běžné...

Studené ruce, horké srdce

Výzkumníci z oddělení pro rodinnou a preventivní medicínu na Lékařské fakultě Utažské univerzity v Salt Lake City zjistili, že ženy mají o 0,4 °F...

Příprava léčiv v klonovaných kravách

Klonování – příprava geneticky shodných jedinců – se přirozeně děje při nepohlavním rozmnožování, známém u rostlin a bezobratlých živočichů. U...

Nepoměr pohlaví u ptáků

Většina organizmů plodí zhruba stejné množství samců a samic. Nemohou ani jinak, je to totiž evolučně stabilní strategie. Samice některých ptačích...

Netaholizmus

je další do sbírky – po alkoholizmu a workholizmu. Podle The Lancet (351, 1522, 1998) závislostí na internetu trpí asi 5 milionů Američanů, každý...

Proč jsou násilné kopulace častější u hermafroditů?

Konflikt mezi pohlavími u živočichů způsobil mimo jiné i evoluci různých kopulačních mechanizmů. Pro samici je většinou výhodné mít i po kopulaci...

Melatonín a fajčenie

Každý dnes vie, že fajčenie významne zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Zároveň bola vyslovená domnienka, že melatonín, hormón, ktorý sa vytvára v...

Další účinky cigaretového kouře

Již ve Vesmír 75, 511, 1996/9 se psalo o tom, že některé složky cigaretového kouře mají účinky spíše zdraví prospěšné než škodlivé. Nyní se...

Sverdlovsk 1979 – genetický dôkaz usvedčil nežiadúci únik nebezpečného mikroorganizmu

V apríli roku 1979 bol vo Sverdlovsku (vtedajšom Jekaterinburgu v Rusku) zaznamenaný výskyt antraxu, známeho tiež pod názvom sneť slezinná (Vesmír...