Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Kosmos a ornament

 |  5. 7. 1998
 |  Vesmír 77, 418, 1998/7

Martin Mainer je dalším z malířů, kteří se výrazně představili na Konfrontacích – řadě neoficiálních výstav uspořádaných v polovině osmdesátých let studenty Akademie výtvarných umění. Ve Vesmíru jsme kromě iniciátorů těchto přehlídek Jiřího Davida a Stanislava Diviše představili Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Otto Plachta a Antonína Střížka (omezíme-li se na první tři výstavy). Konfrontace představují významný předěl ve vývoji českého výtvarného umění. Jimi nastupuje odvážná a sebevědomá generace s novou expresivní „divokou“ malbou s groteskními prvky, poučená, byť většinou nepřímo, vývojem umění zahraničního. Význam těchto Konfrontací byl však ještě širší: ukázaly, že lze uskutečnit nemožné, čímž podnítily i střední generaci k razantějším vystoupením a výstavám. Je dobré připomenout, že to byli opět studenti, kteří připravili tento obrat. A dále: podstatné věci vznikají vzdor škole (nejen umělecké); hlavním posláním školy je totiž nikoli instruovat, ale inspirovat (třeba i negativním způsobem).

Pro mne plným setkáním s dílem Martina Mainera byla jeho výstava v r. 1990 v galerii U divého muže. To byla krátce existující galerie v barokním domě na Malostranském náměstí, původně jezuitské gymnázium, později c. k. místodržitelství a nakonec ministerstvo vnitra. Začátkem roku 1990 byla část budovy spontánně zabrána undergroundem; vznikla tam i improvizovaná hospoda. A v konírnách (kupodivu zachovaných) vystavil Martin Mainer rozměrná plátna nabitá smyslovostí i smyslností, fantazií a imaginací barokních obrazů. O rok později, kdy byl pozván spolu s významnými světovými umělci k účasti na výstavě Wanderlieder v amsterodamském muzeu Stedelijk, namaloval rozměrný fantazijní barokní oltář na překližkovou stěnu o rozměrech 11 × 5 m.

V roce 1993 mu byla udělena prestižní cena Jindřicha Chalupeckého, s níž byl spojen studijní pobyt v Headlands v Kalifornii. Výsledky prezentoval v Nové síni a v samostatném albu Výlet do Indie západní cestou, věnovaném Ram Dassovi a inspirovaném indickou a vůbec východní filozofií.

Toto spojení východu a západu se projevuje i na obrazech s perskými a tureckými koberci zdobenými bohatými vzory a ornamenty a rovněž na obrazech z řady nazvané Noc krokodýlů, zvláště pak na ornamentech krokodýlů a ještěrů. Mainerovy obrazy vyvolávají množství asociací a vybízejí k rozmanitým interpretacím. Mohli bychom třeba zkusit cestu symbolickou, hlubinně analytickou: krokodýl tradičně představoval duální povahu člověka, je symbolem temných sil zápasících v člověku, smyslnosti, neřesti, vášně, přetvářky (krokodýlí slzy). Zkusme cestu přes ornament: ten je nejen ozdobou, nýbrž především vizuálním vyjádřením (skrytého) řádu. Je povrchovým vyjádřením hlubokého, pokusem o vyslovení nevyslovitelného. Slovo ornament (i latinské ornare) má skutečně původ ve slově ordo, pořádek, řád. A ornament v tomto původnějším smyslu hraje významnou roli i v našich teoriích, vzpomeňme jen na roli symetrií nebo na to, jak se cení výsledek, který „dokonale zapadá do mozaiky“. A slovu ornament odpovídá velmi přesně slovo kosmos: kosmos znamenal v řečtině především řád, pak i ozdobu, šperk. Západ a východ: kosmos a ornament; obojí je řádem i ozdobou. Mainerův výlet byl i cestou do Evropy východním směrem.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné