Fiala Jiří

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Počet článků: 161

Origamová geometrie

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 645, 2013/11
Tato třetí část příběhu bude sice nejtěžší, ale také nejkrásnější a nejpřekvapivější. Půjde v ní o přesné vymezení toho, co se dá zkonstruovat a...
 

Netestování testování

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 63, 2012/2
Kdysi dávno jsem napsal pro tento časopis článek Testování testování,2) v němž jsem vyprávěl o tom, jak vlastně k testování (mentálních, duševních...
 

Origamová geometrie

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 524, 2011/9
Pokud jste si tehdy postup vyzkoušeli, vzpomenete si snad, že se tam musel najít takový přehyb papíru, aby se při něm dva dané body ocitly na dvou...
 

Origamová geometrie

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 462, 2011/7
Příběh, který budu vyprávět na pokračování, je neobyčejným příběhem o té nejobyčejnější geometrii. V té se začíná s pravítkem a kružítkem a ukazuje...
 

Vzdělávání jakožto podvracení

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 579, 2010/10
V roce 1848 bylo v podunajské monarchii rozhodnuto o zavedení filosofické propedeutiky do posledních ročníků gymnázií; v septimě to byla...
 

Kde to žijeme?

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 333, 2010/5
Dávno (1752) je tomu, co si Leonhard Euler všiml jednoduchého a krásného vztahu mezi počtem vrcholů, hran a stěn mnohostěnu. Myslím si, že je tato...
 

Václav Břicháček: N = 1

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 256, 2010/4
Povím vám, jak velmi nepříznivé podmínky vedly k podmínkám velmi příznivým. Bude to mé poděkování Václavu Břicháčkovi, s nímž jsme se (dočasně)...
 

Architektura matematiky

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 826, 2009/12
Když jsem si před padesáti lety jako student matematiky koupil první z řady ruských překladů knih, jejichž autorem byl záhadný Nicolas Bourbaki...
 

Jak přijít úsečce na kloub

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 258, 2008/4
Jako každý příběh, dá se i tento říci několika slovy. Jenže pak už to není příběh, ale jeho obsah – jako když někomu vyprávíme obsah filmu či...
 

Vejdou se počty do počítače?

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 695, 2006/11
Kurt Gödel ovlivnil zásadním způsobem tři oblasti: matematickou logiku, kosmologii a filozofii matematiky. První dvě oblasti jsou si natolik...
 

Prager Urquell

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 503, 2006/9
Před osmdesáti lety – 6. října 1926 – se ve Veleslavínově ulici č. 4 v pracovně Viléma Mathesia, profesora jazyka a anglické literatury na Karlově...
 

Jedenapůlrozměrný prostor

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 734, 2005/12
Jedním z mocných prostředků, jichž matematici používají k objevování nových zákonitostí i teorií, je zobecnění. Běžnější podobu zobecnění sdílí...
 

Unde malum?

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 563, 2005/10
V dnešním světě je moc zla a jeho moc je velká. Na tom se shodneme asi všichni, méně už na tom, odkud toto zlo pochází: unde malum? Zlo bývalo...
 

Einstein a Poincaré: synchronizace

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 278, 2005/5
V roce 1898 vyšel v Revue de métaphysique et de morale článek Henriho Poincarého La mesure du temps (Měření času). Poincaré se v tomto článku...
 

Od světa geometrického k světu digitálnímu

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 543, 2004/10
Citované motto napsal Bolzano v době, kdy se matematika začala rozcházet – ke škodě pro obě strany – s filozofií. Říkává se, že do té doby bývali...
 

Nebezpečnost umění

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 710, 2003/12
Umění musí být nebezpečné, tak jako musí být nebezpečné myšlení. Komu či čemu nebezpečné? To je druhotná otázka, protože nebezpečnost, o níž...
 

Zemřel Pavel Nešleha, malíř živlů

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 656, 2003/11
13. září 2003 zemřel ve věku 66 let Pavel Nešleha, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, jeden z našich předních symbolicko-imaginativních...
 

Konkrétní (srostitá) rekonstrukce

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 658, 2003/11
Konstruktivistické myšlení prochází celým dvacátým stoletím. Konstruktivistické tendence nacházíme ve vědě, zvláště v matematice a logice, ve...
 

Instalace prostoru

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 598, 2003/10
Židle Magdaleny Jetelové se stala jedním ze symbolů loňských ničivých povodní i obrovského úsilí při nápravě škod. Tuto židli, umístěnou nádherně...
 

Jiná malebnost

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 538, 2003/9
Četl jsem si v letošním horkém létě eseje pražského rodáka Viléma Flussera, velkého teoretika médií a technických obrazů, které z pozůstalosti...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]