Doc. RNDr. Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Počet článků: 161

Struktura a čas

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 478, 2003/8
Říkává se tomu duch doby, Zeitgeist, a tímto slovem se chce vyjádřit ne zcela racionálně uchopitelné souznění v pojímání, pociťování světa...
 

Totální neobyčejný realizmus

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 418, 2003/7
Michal Cihlář je posedlý linorytem od svých dvaceti let a tuto velice pracnou klasickou grafickou techniku dovedl postupně k naprosté dokonalosti....
 

Svět a světlo

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 358, 2003/6
Slova svět a světlo v češtině těsně souvisejí, dokonce tak, že svět bylo původně světlo, a teprve pak země světlem ozářená, viditelná, tedy dnešní...
 

Intuice a eidos čili Vhled a vzhled

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 298, 2003/5
Když přijde řeč na to, co je opravdu jsoucí a co nejsoucí, hovoří host o nesmírném boji, gigantomachii, pro neshody, které mezi sebou mají lidé...
 

Chvála bláznovství

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 238, 2003/4
Chvála bláznovství Loni 4. prosince zemřel náhle znamenitý český dokumentarista Milan Maryška. Zemřel v Izraeli během natáčení závěrečného dílu...
 

Vnitřní a vnější

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 178, 2003/3
Protiklad mezi vnitřním a vnějším, podobně jako příbuzné protiklady mezi duchovním a tělesným, subjektivním a objektivním, soukromým a veřejným,...
 

Předpovídat neznamená vysvětlovat

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 71, 2003/2
René Thom, jeden z velkých matematiků 20. století, se narodil r. 1923. Na lyceu byl premiantem nadaným nejen pro exaktní vědy, ale i pro...
 

Lyrické bodové struktury

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 118, 2003/2
Alena Kučerová vstupovala do světa výtvarného umění na konci padesátých let po absolvování grafické speciálky prof. A. Strnadela na Vysoké škole...
 

Jak udělat něco obrazy

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 58, 2003/1
V mluvnicích se říká, že myšlenky vyjadřujeme větami a že věta je vyjádření myšlenky slovy. Vždycky mi to připadalo podezřelé, protože přece vět je...
 

Pětadvacet stylů

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 714, 2002/12
Pojem stylu (v umění, ale i ve vědě) patří notoricky k pojmům velmi problematickým. V antice byl styl záležitostí rétoriky, počítal se mezi...
 

Transformace a transmutace

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 658, 2002/11
Myšlenkové experimenty jsou znamenitý vynález, zvláště když se je podaří dovést ad absurdum – do nesmyslu. Pak se někdy leccos dozvíme...
 

Čím hloupější jsou lidé, tím inteligentněji vypadají počítače

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 554, 2002/10
Kdo chce dělat vědu, nesmí si klást některé otázky, například po smyslu, užitečnosti a dopadu toho, co dělá. Musí dodržovat disciplínu....
 

Návody k upotřebení

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 598, 2002/10
Před několika lety jsem měl (samozřejmě zcela výjimečnou) příležitost říci Jiřímu Kolářovi, že se starám o výtvarnou přílohu Vesmíru, že jsem tam...
 

Přírodní, přirozené a umělé

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 538, 2002/9
Čeština dokáže na rozdíl od mnoha jiných jazyků jemně rozlišovat mezi přírodním a přirozeným a každý rodilý mluvčí umí tato slova přirozeně (ne...
 

Vidět rukama

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 478, 2002/8
Hledíme, díváme se, divíme a podivujeme, něco zahlédneme, patříme na to, až se to stane patrným, patřičným. Pozorujeme to, snažíme se to objasnit...
 

Trojí poděkování

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 418, 2002/7
Otevření světa výtvarného umění stejně jako třeba světa matematiky nebo poezie je vždy zázrakem, k němuž musí dojít velmi záhy a který nelze...
 

Exhumace rehabilitace

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 358, 2002/6
Mnohokrát jsme se v těchto sloupečcích zabývali vztahem vědy a umění, vždyť to měl být leitmotiv výtvarné přílohy. Zmiňovány byly souvislosti...
 

Jemnost bytí

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 298, 2002/5
Začátkem tohoto roku se v Nečtinách (v bývalém zámku, který nyní patří Západočeské univerzitě) konal už potřetí interdisciplinární seminář...
 

Jazyk a obraz

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 238, 2002/4
Běžně se hovořívá o jazyku výtvarného umění, o tom, že dílo vyjadřuje nějakou myšlenku, představu, pocit, že je odpovědí na nějakou otázku či...
 

Vytrhávání z kontextu

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 178, 2002/3
Říkává se často, že někdo vytrhl nějakou větu ze souvislostí, z kontextu. Neznamená to ovšem, že by pak věta byla bez jakéhokoli kontextu a zůstala...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné