Vesmír: 2002/3

datum vydání: 1. 3. 2002

Úvodník

Kde hledat logiku

Ze sedmi svobodných umění (artes liberales), která byla povinným úvodem ke vzdělání na středověkých univerzitách, tři tvořila nezbytný základ:...

Komentáře a názory

Pohřbíme (konečně) ekosystém?

Pohřbít ho – byť se všemi zaslouženými poctami – navrhuje Robert O’Neill na výroční přednášce „Robert Mac Arthur Memorial Lecture“, přetištěné v...

Pohřeb ekosystému mnoho nevyřeší

Pokud někteří lidé nechápou, že věda se prostě vyvíjí, a dovolávají se učebnicových pravd starých půl století, odstřel ekosystému s nimi moc...

Provaz v domě oběšence

Ekosystém? To jsou ta číslovaná šuplata (uvnitř je šakal, palma nebo skarabeus) a spojující šipky. Les, poušť nebo cokoli jiného není v ideologii...

Poslední dny Miru

Zánik první modulární kosmické stanice v březnu 2001 byl na celém světě sledován s velkým zaujetím a s rozpornými pocity. Mnoho lidí se jeho další...

Nad knihou

Brian M. Fagan: Oloupený Nil (Vykradači hrobů, turisté a archeologové v Egyptě)

Archeolog a antropolog Brian M. Fagan působil v Livingstonově muzeu v Zambii, od roku 1966 přednáší v USA. Jeho knihu je možné čtenářům jen...

ANTONÍN SOCHOR: Klasická matematická logika

První, nad čím se zarazil každý, kdo tuto knihu uviděl na mém stole, byl její velký formát. Už proto to není kniha do tramvaje, ba ani do křesla....

Velké dílo o psychologii emocí

Zdá se, že po „kognitivní revoluci“ se již řadu let v psychologii připravuje „revoluce emocionalistická“. Svědčí o tom nejen zdůrazňování...

Jazykový koutek

Kolekce a selekce

Tentokrát budeme postupovat jinak. Nejdřív vám nabídnu skupinu patnácti slov, která spolu zdánlivě nesouvisejí. Seřadím je tak, jak jdou po sobě v...

Mozaika

Mozaika

Teleskopy na odvrácené straně Měsíce Astronomové dneška se dost podobají poustevníkům minulých věků – civilizace ohrožuje jejich možnosti. Zoufale...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Mumie ptáků ve starém Egyptě. Lortet a Gaillard podali (v prosinci 1901) franc. akademii věd zprávu o mumifikovaných ptácích, ibisech a některých...

Výtvarné umění

Vytrhávání z kontextu

Říkává se často, že někdo vytrhl nějakou větu ze souvislostí, z kontextu. Neznamená to ovšem, že by pak věta byla bez jakéhokoli kontextu a zůstala...

Dopisy čtenářů

Databáze Biological Abstracts, Zoological Record

Databáze Biological Abstracts pokrývá biochemii, biomedicínu, botaniku, ekologii, farmakologii, genetiku, mikrobiologii, zemědělství (1,4 milionu...

Ad Genocida a lidská přirozenost

Článek J. Zrzavého mě nerozhořčil ani nepohoršil a považuji jej za objevný a pronikavý. Nicméně jeho závěrečný odstavec [Řečeno jasně a bez příkras...

Je evoluční redukcionizmus vnitřně rozporný?

Kdykoli jsem se ocitl na odborné přednášce nebo četl článek, kde autor chápe organizmy včetně jejich chování jen jako schránky, které si sobecké...

Jak se z Popelky stala obdivovaná hvězda

Imunitní systém se skládá ze dvou částí – evolučně starší „nespecifické“ či „neadaptivní“ a evolučně mladší „antigenně specifické“, kterou najdeme...

Chrání statiny mozek před Alzheimerovou chorobou?

Víme, že nižší hladina cholesterolu v krvi snižuje riziko cévních mozkových příhod a kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu. Teprve...

Simpson desert a jiné pikantní lahůdkyJak opravdu potopit Austrálii

Lidové rčení praví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tentokrát k nám dorazilo v podobě „vánočního dárku“ – multimediálního disku,...

Ke kritice CD-ROM „Australis“

Multimediální CD-ROM „Australis“ je rozsáhlé dílo encyklopedického charakteru, na němž se podílelo množství vzájemně nezávislých autorů –...

Podivuhodní savci Austrálie

Když před 55–70 miliony let přicestovaly do Austrálie malé jihoamerické vačice, prodělali i na tomto kontinentu vačnatci velkou adaptivní radiaci....

Plyny a jejich kanálky v membráně

Před více než deseti lety byl učiněn významný objev týkající se působení oxidu dusnatého na životní procesy. Tento krátce žijící volný radikál...

Egyptské hieroglyfy

Hieroglyfy (obrázky lidských postav, zvířat, ptáků, ryb, stromů, rostlin a předmětů) rozluštil r. 1822 Jean François Champollion (viz též Vesmír...

Faraon Raneferef a jeho středověký nájemník

Mezi devíti faraony egyptské 5. dynastie (2498–2345 př. Kr.) figuruje jako pátý král Raneferef (též Neferefre). Je poměrně málo znám, nejspíše...

Victoria na plavbě kolem světa

Po rybářském městečku Peniche jsme přistáli v portugalském Lisabonu. Plavba kolem Evropy ukázala na Viktorce mnohé nedostatky, které bylo třeba...

O proměnách elit v českých zemích

I když slovo „elita“ částečně ztratilo negativní přídech vypěstovaný reálným socializmem, občas se zdá, že si s ním nevíme rady. Tisk užívá pojmy...

Ekologie faerštiny

Asi 300 mil na sever od skotských Shetlandských ostrovů (uprostřed mezi Islandem a západním pobřežím Norska) se nachází jedna z nejmenších...

Aktuality

Extreme Ultraviolet Explorer

Byla to malá sonda (3256 kg), jejímž úkolem bylo zmapovat oblohu v oblasti ultrafialového záření (7 až 76 nm). Původně měla pracovat jen tři roky,...

Jak se bakterie brání lidskému tělu

Když člověka nebo jiného živočicha napadne infekce, nastupují obranné mechanizmy látkové (protilátky) i buněčné (bílé krvinky). Je známo několik...

Geny pro rozlišení svrchní a spodní strany listů

Jedním z nosných témat molekulární biologie dneška je studium genů regulujících vývoj organizmů během života. Stále více rozumíme tomu, jak se...

Četli jsme v Přítomnosti, léto 2001

A konečně – Edward Mishan dávno ukázal, že lidé masovým turismem utíkají před něčím někam, aby tam našli to, před čím prchali. Hannah Arendtová...

Gen odpovědný za mužskou neplodnost objeven u octomilek

Asi si budeme muset zvyknout na to, že pokud jde o mechanizmy vývoje od embrya po dospělé jedince a jejich regulaci, nejsme v živočišné říši nijak...

Magnetické podněty k vykrmování

Pro drobné pěvce táhnoucí do zimovišť v tropické Africe je doplnění tukových zásob před přeletem Sahary kruciálním životním úkonem. Staří protřelí...

Když se tělo brání proti sobě

V posledních desetiletích se stále více zájmu věnuje autoimunitním onemocněním, tedy stavům, kdy si tělo vytváří imunitní mechanizmy, které...

Toxické koníky

Regurgitácia (dávivý reflex) rovnokrídlovcov úzko súvisí s ich fyzickým dráždením. Vysvetžuje sa ako obranný reflex rovnokrídlovcov, ktorý ich...

Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého a dusík

Otázka, zda rostliny omezí negativní globální následky zvyšující se koncentrace CO2 v ovzduší tím, že budou větší množství CO2 fotosynteticky vázat...