mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Jeník Jan

Prof. Ing. Jan Jeník (*1929) studoval na ČVUT a UK v Praze. Učí na Přírodovědecké fakultě UK a Lesnické fakultě ČZU, pracuje na částečný úvazek v AV ČR. Působil také v ČSAV a na zahraničních univerzitách. Zabývá se horskými, lesními a tropickými ekosystémy. Teorií anemo-orografických systémů vysvětlil centra biodiverzity v pohořích.

Počet článků: 3

Ekosystém: nepominutelné mezioborové paradigma

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 332, 2002/6
Před 33 lety Vesmír otiskl pojednání „Biosféra, ekosystémy a člověk,“ 1) v němž jsem – po delším působení na zahraničních univerzitách – informoval...
 

Ke kritice CD-ROM „Australis“

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 143, 2002/3
Multimediální CD-ROM „Australis“ je rozsáhlé dílo encyklopedického charakteru, na němž se podílelo množství vzájemně nezávislých autorů –...
 

Další živá fosilie v rostlinné říši

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 175, 1995/3
Ke konci roku 1994 nalezli místní ochranáři v nepřístupné horské rokli Národního parku Wollemi v Austrálii (asi 200 km severozápadně od Sydney)...