Vesmír: 1995/3

datum vydání: 5. 3. 1995

Úvodník

Jak mlčet vědecky

Vícekrát jsme se v minulosti pokusili na stránkách Vesmíru vyvolat diskusi na nějaké ožehavé až kontroverzní téma. Ne vždy se to podařilo, což...

Nobelovy ceny

Karbokationty

Nobelovu cenu za chemii získal r. 1994 americký organický chemik George A. Olah za práce o karbokationtech, iontových meziproduktech organických...

Poznámky a glosy

Spektroskopie jednotlivých molekul v blízkém optickém poli

Je obecně známo, že optický mikroskop má jednoznačně určenu hranici nejmenších pozorovatelných detailů jako polovinu vlnové délky záření použitého...

Kdo nesoutěží, nepřežije

K soutěžení mezi jednotlivými buňkami ve vývoji dochází velmi často. Jako vhodný příklad může sloužit vývoj centrálního nervového systému. Při...

Čejka chocholatá - pták roku 95

Mnoho druhů živočichů na naší planetě v tomto století vymizelo a existence dalších je ohrožena. Podle posledních údajů světové organizace Bird Life...

Chemické oscilační reakce

Cyklickým průběhem se vyznačují nejen základní životní buněčné procesy, jako jsou metabolizmus, respirace a reprodukce, ale i fungování mnoha...

Eseje

Anatomie posedlosti

Snad žádná ze středověkých představ se evropským osvícencům 18. století ani pozdějším generacím nezdála tak pobloudilá, dětinská a zavrženíhodná...

Josef Charvát a jeho svět

Neděle, 1. ledna 1956 Po dvou měsících opět sedám k tomuto deníku . Na štěstí většinu událostí hned zapomenu. Mám na mysli události takové, jaké...

Nad knihou

HARTMUT LESER: Landschaftsökologie: Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. Mit einem Beitrag zum Prozess-Korrelations-Systemmodell von Th. Mosiman. 3. völlig neubearb. Aufl., Ulmer, Stuttgart 1991

Landschaftsökologie Hartmuta Lesera, vydaná r. 1976, představovala tehdy - před téměř 20 lety - skutečnou syntézu informací o krajinné ekologii...

Henri Bergson: Čas a svoboda. (O bezprostředních datech vědomí), přeložil Boris Jakovenko

Když se někdy zmíním před německými kolegy o tom, že Aristotelova Metafyzika vyšla u nás naposledy téměř před půl stoletím (1946), pokyvují...

LIBOR EBRINGER, JURAJ KRAJČOVIČ: Cell Origin and Evolution.

Biológovia, ktorí skúmajú bunkové organely, uvítajú dielo, ktoré je užitočným a zdarilým prehľadom relevantnej literatúry. Prvá veta knihy je...

J. C. Eccles: Evolution of the brain: creation of the Self.

Sir J. C. Eccles, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (r. 1963 spolu s A. F. Huxleyem a A. L. Hodgkinem), poznamenal, že potřeboval...

Jazykový koutek

Diachronie a synchronie

Ve své zajímavé esejistické úvaze Roviny času (Vesmír 74, 10, 1995/1) konfrontuje S. Komárek dva základní odlišné přístupy ke studiu jevů světa,...

Mozaika

Leden ve vědě

Galerie Comb d' Arc Už delší dobu je známo, že na jihu Francie v regionu Ardčche je jeskynní systém. V prosinci se placený strážce jeskyní...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Argon, nový plyn ve vzduchuSotva kdo se nadál, že by vzduch kromě kyslíku a dusíku normálně skládal se z nějaké třetí ještě součástky. Však prof....

Diskuse

O vzniku evoluční novinky a příbuzných nočních můrách

Adaptace, žirafy a fylogeneze Základním pojmem evoluční biologie je adaptace; není to ovšem pojem ryze darwinistický, jak by se třeba zdálo, ale...

Několik reflexí na Zrzavé téma

Na rozdíl od ostatního světa, jímž rozumím svět "biologicky" vyspělý, je nedostatek informací z oboru evoluční biologie důsledkem, respektive...

Vznik a znak

Autorův osobitý styl by si zasloužil vznik nové rubriky našeho časopisu: brain-storming. Takové zařazení by poskytovalo čtecí klíč: připomínalo by,...

Výtvarné umění

Oslava klamu

Takto pěkně česky nazval Petr Hrbek svou instalaci (1987) ve Francouzském institutu ve Stuttgartu, městě, kde žije a kde vystudoval Akademii...

Dopisy čtenářů

Tekutost krve

Někdy se do textu, zejména převzatého z cizího zdroje zřejmě staršího data, "vloudí chybička". V zářijovém Vesmíru 1994 jsou na str. 488 v rámečku...

Co ve Vesmíru nebylo

Internacionální unie astronomů RVHP rozhodla, že planetka 3834 ponese jméno partyzána Ivana Ivanoviče Samopalova, a to konkrétně Samopalov...

Jak nebýt úspěšným v aplikovaných vědách

Věda je podle Ottova naučného slovníku z r. 1907 soubor poznatků, uspořádaných mezi sebou zásadou dostatečného důvodu. Současný Velký...

Zaznamenali jsme

Z. Urbánek ve svém zamyšlení nad knihou V. Vaňka Jan Masaryk odkazuje mimo jiné i na Vesmír – Odhad mého otce potvrzuje co je otištěno v...

Historie jáchymovského uranu

Předesílám, že jsem dlouholetý odběratel a čtenář Vesmíru. Jsem si také vědom, že politické události se více či méně vždy promítnou do pojetí a...

Stáří Vesmíru

Standardní kosmologická teorie velkého třesku se opírá o několik základních údajů, zjištěných astronomickými pozorováními. Roku 1929 nalezl Edwin...

Příběh jednoho výzkumného projektu

První Bachrachův zákon zní: "Lidé většinou nedělají výzkum tak, jak to říkají lidé, kteří píší knihy o výzkumech" (A. J. Bachrach: Psychological...

Furia infernalis

Leckterý čtenář si asi vzpomene, jak byl v dětství strašen. Starší a protřelejší kamarádi jej děsili líčením hrůz, které na něj číhají. Takto bylo...

Mohou tkáňové kultury sloužit jako model ke studiu bolesti?

Bolest definovaná jako nepříjemný senzorický zážitek, spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením organizmu , nepředstavuje každodenní...

Molekulárno-genetické metódy detekcie mikroorganizmov

Každý z nás, keď je donútený navštíviť lekára, vkladá do neho veľkú nádej. Prvým krokom účinného lekárskeho zásahu je určenie správnej diagnózy....

"Restaurační ekologie", či ekologie obnovy?

V posledních letech se v rámci ekologie jako vědecké disciplíny (nikoliv jako u nás zprofanovaného pojmu, vztahujícího se k životnímu prostředí)...

Soľno-vodný oscilátor

Nelineárna dynamika vzbudila záujem vedcov z rôznych disciplín. Študuje sústavy dostatočne vzdialené od termodynamickej rovnováhy, v ktorých...

Marie Amálie, numizmatika a antropologie

Roku 1804 byla v hrobce českých králů katedrály sv. Víta na Pražském hradě pohřbena Marie Amálie, dcera císařovny a královny Marie Terezie a...

Aktuality

Z odborných časopisů

Role kyseliny salicylové v odolnosti rostlin Rostliny si proti nemocem vyvinuly složité obranné mechanizmy od fyzických a chemických překážek po...

Sverdlovsk - antrax 1979

Sverdlovsk - antrax 1979 Sněť slezinná je působena bakterií Bacillus anthracis tvořící spory. Počátkem roku 1980 se v západním tisku objevovaly...

Přepsaná historie lidstva

Když Louis a Mary Leakey objevili fosilie Homo erectus v tanzanské Olduvai Gorge (staré 1,4 milionu let) a potom ještě Richard Leakey v Kobbi Fora...

Dožívají se vědci vyššího věku než ostatní populace?

Touto problematikou se zabývala jedna americká studie v roce 1954 a její výsledky byly podnětem pro sedm psychologů z Kalifornie, aby tuto otázku...

Další živá fosilie v rostlinné říši

Ke konci roku 1994 nalezli místní ochranáři v nepřístupné horské rokli Národního parku Wollemi v Austrálii (asi 200 km severozápadně od Sydney)...

Aids v postkomunistických zemích

Jednotlivé země se liší počtem případů i nejčastějším způsobem přenosu HIV. V České republice a na Slovensku je asi dvě třetiny případů způsobeno...

Oxid dusnatý je také mediátorem denních rytmů

Pro NO se nacházejí stále další funkce. Kromě uvolňování stahů svaloviny cév (což je mechanizmus účinku nitroglycerinu při angině pectoris),...

Jak pokračuje snaha o vyhubení vlasovců

Před časem jsme zde psali o snaze vytlačit z lidského společenství jednoho již ve starověku známého cizopasného červa zvaného vlasovec medinský...

Zemětřesení a onemocnění mykózami

V lednu 1994 proběhlo poblíž Los Angeles zemětřesení a tak se dostaly do pohybu vrchní vrstvy země a do vzduchu se uvolnily spory patogenních hub...

Organický tranzistor

Slyšíme-li pojem polovodič, vybaví se nám nejspíš křemík, germanium, v lepším případě ještě galium arzenid. Všechno jsou to anorganické látky,...

Reprodukční zdraví: k lepší budoucnosti

To je název článku v mezinárodním časopise, vydávaném SZO (World Health Forum 15: l, 1994). Před 2 000 lety činila celková populace Země 300...

Aids a programovaná buněčná smrt

Jedním z projevů aidsu je ztráta některých typů buněk, např. CD4+ T-buněk, krvetvorných buněk dřeně nebo mozkových neuronů. Příčinou razantního...