Vesmír: 1995/4

datum vydání: 5. 4. 1995

Úvodník

Osvětlovaný svět

Na obálce tohoto čísla je obraz, který se jmenuje Světlo . Z temně fialového šera pozadí vystupuje jasný žlutý terč světla, které obkresluje a...

Poznámky a glosy

Čmeláčí inkubátory

Sociálně žijící druhy včel (Apidae) běžně udržují teplotu v hnízdě odlišnou od teploty okolního prostředí. Tisíce jedinců vytápějí v zimě nebo za...

Eseje

Procitnutí

Kdysi jsem jako mladý přírodovědec, ovlivněný již tehdy prosazovanými představami o tom, jak všichni ti rozmanití tvorové nás obklopující mají...

Pohádka o Sněhurce a sedmi vědeckých pracovnících

Bylo nebylo sedm vědeckých pracovníků: Dřímal, Kejchal, Profous, Rejpal, Stydlín, Šmudla a Štístko. Žili spolu se Sněhurkou v lesní chýši a každé...

Nad knihou

S. E. Luria: Hrací automat - rozbitá zkumavka

Tímto kuriózním titulem pojmenoval svůj poutavý životopis významný americký molekulární genetik Salvador Edward Luria, profesor na Massachusettské...

ED. P. WILSON, Violence and Young Minds

Během r. 1994 pořádala v Anglii Národní asociace pro mentální zdraví dítěte a rodiny celoroční varovnou kampaň Násilí a mládež . Cílem bylo zvýšit...

Emanuel Rádl: Útěcha filozofie.

Podle vzoru posledního Římana Boetia (jehož osud také přirovnává ke svému) chce E. Rádl zanechat filozofický odkaz, který u něj mimo jiné znamená...

Jiří BAMBAS: Březohorský rudní revír

Dolování na Příbramsku začíná snad již v prehistorických dobách, ale během celého středověku šlo spíš o opakované, nepříliš významné pokusy. Sláva...

J. KRATOCHVÍL a E. BARTOŠ: Soustava a jména živočichů

Tato celkem málo zajímavá kniha je přece jen zajímavá tím, že uskutečňuje utkvělou myšlénku zemřelého profesora Emila Bayera, brněnského...

Jazykový koutek

(Nej)optimálnější

Adjektivum optimální patří k lat. substantivu optimum, resp. k adjektivu optimus, což je tvar 3. stupně (superlativu) adjektiva bonus dobrý , takže...

Mozaika

Únor ve vědě

Uznání pro ty, na které nezbyla Nobelova cena Koncem minulého roku se udělovaly ceny E. Balzana, které byly zřízeny ve Švýcarsku r. 1956. Ustavila...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Jak se chytají orang-utanové Poněvadž přišlo v poslední době do Evropy několik živých, dospělých exemplářů orang-utana, právem vzbuzujících veliký...

Diskuse

K diskusím o hodnocení vědy

Prostředky pro vědeckou činnost, pro výzkum a vývoj jsou v každé společnosti, i v té nejbohatší a nejvyspělejší, omezené. Proto rozdílení těchto...

Šťastný nálezce pištce nezdobeného je očekáván

Je obecně známo, že periodizace lidských dějin nemusí splývat s prostým kalendářem - tak kupříkladu politicky skončilo prý 19. století až první...

Vyhraje bobolink nad vlhovcem?

Od dob obrozenců se čas od času mezi českými intelektuály objeví tendence vytvářet nové české názvy, nejlépe celé názvosloví určitého oboru lidské...

Výtvarné umění

Milostné listy

Z hloubi mluveno, člověk vidí věci i lidi, jen když je miluje. Marně se tvrdí, že milenci pohlížejí na sebe v oslnění illuse, kterou na ně hází...

Dopisy čtenářů

Více molekulární biologie

Studuji Přírodovědeckou fakultu UK a do ruky se mi dostává i Váš časopis. Já a moji spolužáci i kolegové z Ústavu molekulární genetiky AV ČR bychom...

České univerzity očima Britů

V prosincovém čísle anglického vědeckého týdeníku Nature (372, 15. 12. 1994) vyšel soubor článků o vědě ve střední Evropě. Byl mezi nimi i jeden,...

Kdo je povolán k provádění Územních systémů ekologické stability?

"Ekologie obnovy je oním polem, kde by se měly protnout aktivity techniků, ochránců přírody a vědců-ekologů." Vřele souhlasíme, leč následující...

Schizofrenie

Pro psychiatry minulého století byly "velké psychózy", jak se dnes někdy říká schizofrenii a manicko-depresivní psychóze, jedním onemocněním....

Původ a rozšíření drog

Ottův slovník naučný (vydání z r. 1894) praví, že slovo drogy pochází z holandštiny a jde o suroviny z říše živočišstva, rostlinstva i nerostů,...

Výroba efedrinu jako příklad biotechnologie

Biotechnologie sahá vlastně až do doby, kdy se člověk 15 000 až 10 000 let před Kristem začal koncem poslední doby ledové usazovat jako pastevec a...

Jodový deficit u dětí a dospívajících

Jod je jedním ze stopových prvků, který je v lidské organizmu přítomen v nepatrném množství, a sice 0,0285 x 10 -3 % tělesné hmotnosti. Jeho...

Projevy slunečních erupcí v ionosféře nad Antarktidou

Od února 1989 působí s několika kratšími pauzami na ostrově Nelson (subantarktické souostroví Jižní Shetlandy) základna (62o 15' j.š., 58o 59'...

Helioseizmológia

Model vnútornej stavby Slnka bol vypracovaný už dávnejšie. No ešte relatívne nedávno sa zdalo nemožným jeho nezávislé overenie a urobenie...

Co přináší základní výzkum v numerické matematice?

Lidé používají mnoha vymožeností vědy a techniky, aniž by si uvědomovali, že za nimi velice často stojí i matematika. Používají např. auta,...

Jazyk, národ a stát v Africe

Je smutným paradoxem, můžeme-li dnes, pár desetiletí po vzniku několika desítek nezávislých států Afriky na troskách velkých koloniálních impérií,...

Vrtné soupravy staré Číny

Podle názoru Hanse Vogela, docenta Heidelberské univerzity (Scientific American, červen 1993, str. 86), by se tyto technické pozoruhodnosti měly...

O žlutosti

Co se vám, čtenáři, vybaví v mysli pod slovem žlutost ? Asi nejdříve nám všem nejdražší kov, zlato, potom snad pampeliška, slunečnice. Třeba i...

Josef Charvát a jeho svět

Po nějaké době jsem znal každý pohyb na protivné straně fronty. Klidno nebylo. Italové věděli, že se chystá ofenziva, naši věděli, že Italové...

Aktuality

Věda, úřad a medicína

Americká agentura Národních ústavů zdraví (NIH) je nejvýznamější institucí, která se stará o státní podporu biomedicínského výzkumu v USA. Zřídila...

Taxol nebo paclitaxel

Spory se vedou nejen o pojmenování nových prvků. Vloni Vesmír informoval o úplné syntéze taxolu, látky s nadějným protirakovinným působením (viz...

Hormon uvolňující kortikotropin

Tělo reaguje na stres aktivací některých částí mozku a uvolňováním glukokortikoidů. Glukokortikoidy regulují metabolizmus uhlovodíků a...

Darwinovy ostrovy v ohrožení

Ochránci přírody z Darwinovy výzkumné stanice žádají pomocí Internetu odbornou veřejnost, aby zasílala protestní dopisy ekvádorskému prezidentovi....

Podporuje elektromagnetické pole růst?

Zatímco se někteří lidé obávají, že elektromagnetické záření z elektrického vedení může působit rakovinu, badatelé Michiganské techniky ukazují, že...

Encyklopedie v černé díře

Teoretiky poprvé napadla otázka, co se stane s informacemi v encyklopedii, která by byla vržena do černé díry, krátce poté, co Stephen Hawking...

Úmrtnost dětí v zemích 3. světa

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) v těchto zemích umírá ročně víc než milion dětí na průjmový zánět střev, vyvolaný rotaviry....

Genetický podklad achondroplazie

Mezi četné dědičné nemoci, jejichž genetický podklad je již známý, se od r. 1994 řadí i autozomálně dominantní achondroplazie. Nemocní touto...

Hydrogenované pokrmové tuky a infarkty

Je známá epidemiologická evidence, že požívání hydrogenovaných (ztužených) pokrmových tuků (margarinů) je spojeno s vyšším výskytem koronární...

Archeologická rezervace v Guatemale

Anabel Fordová z Kalifornské univerzity usiluje o založení nové archeologické rezervace na hranicích Guatemaly a Belize v okolí starého mayského...

Spektroskopie jednotlivých molekul v blízkém optickém poli

Je obecně známo, že optický mikroskop má jednoznačně určenu hranici nejmenších pozorovatelných detailů jako polovinu vlnové délky záření použitého...

Vibrující obratlovci

Mnozí členovci, např. pavouci nebo štíři, používají ke komunikaci seismické vlny, tzn. vysílají vibrace půdou. V nedávné době však vědci objevili,...

DNA otisky prstů v kriminalistice

Britská královská společnost pro ochranu ptactva začala nyní spolupracovat s policií a využívat DNA otisků prstů (viz např. Vesmír 68, 700,...

Kde přišla Vertebrata k růženci a jak se modlila Pater noster

Obratlovci, Vertebrata - podkmen strunatců, jsou živočichové, u nichž osu kostry (páteř) tvoří obratle. Jsou to aktivně pohybliví, dvoustranně...

Co všechno také může způsobit zemětřesení

V Japonsku žije přes padesát druhů švábů. A vzhledem k podnebí tam s nimi mají větší problémy než obyvatelé u nás. Když v roce 1989 japonská...