Koutecký Jaroslav

Prof. RNDr. Jaroslavu Kouteckému byla 15. 12. 2000 udělena Zlatá medaile Univerzity Karlovy 1922 se narodil v Kroměříži 1941–1945 v Chemickém ústavu Baťových závodů ve Zlíně 1945–1948 Karlova univerzita u prof. V. Trkala a u doc. V. Votruby 1948–1949 tábor nucených prací v Kladně 1950–1953 Výzkumný ústav Spojených oceláren Kladno 1951 rigorózum (RNDr.) z teoretické fyziky u prof. V. Trkala 1953–1969 vědecký pracovník ÚFCh ČSAV (ředitel prof. R. Brdička) 1970–1973 prof. na Yeshiva University, New York 1973 profesor fyzikální chemie na Freie Universität Berlin J. Koutecký (na obr. vlevo dole a vpravo s R. Brdičkou) pracoval v mnoha oborech: nejprve v elektrochemii, pak v Ústavu fyzikální chemie ČSAV, kde se stal zakladatelem školy kvantové chemie v Čechách,*) následovala elektronová teorie povrchů a již mimo Československo fyzika clusterů, hmotných částic o velikosti mezi molekulami a rozlehlými pevnými látkami. Odvrácená strana životopisu Za války v letech 1941–1945 pracoval jako laborant v Chemickém ústavu Baťových závodů ve Zlíně. Na univerzitě začal studovat (jako mnozí jiní) až opožděně v r. 1945. Studium absolvoval během únorové krize 1948, pokusil se o emigraci a skončil v táboře nucených prací v Kladně (1948–1949), shodou okolností našel pak v letech 1950–1953 útočiště ve Výzkumném ústavu Spojených oceláren Kladno. To jsou nepříznivé okolnosti pro vědeckou práci v elektrochemii, zmíněné v hlavním textu. V r. 1969 Jaroslav Koutecký emigroval a do vlasti se mohl podívat až po 20 letech, v prosinci 1989. Jako jeden z krajanů nabídl svou pomoc: při zavádění grantové metody ve financování vědy, při hodnocení vědecké práce podle mezinárodních standardů i při obnově vysokých škol.

Počet článků: 5

Na povrchu rtuťové kapky

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 92, 2001/2
V minulých číslech Vesmíru mohli čtenáři sledovat diskusi o významu, který by měl být připisován citačnímu ohlasu původních vědeckých prací (V....
 

Slovo má prof. Jaroslav Koutecký, DrSc.

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 5, 1999/1
Peníze by se měly dávat jen tam, kde je úroveň Vesmír: Ve Vesmíru jsme již citovali z pamětí Václava Černého o poměrech v učitelských sborech...
 

K diskusím o hodnocení vědy

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 213, 1995/4
Prostředky pro vědeckou činnost, pro výzkum a vývoj jsou v každé společnosti, i v té nejbohatší a nejvyspělejší, omezené. Proto rozdílení těchto...
 

Poznámky k dílu Linuse Paulinga

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 37, 1995/1
Nedávno zesnulý Linus Pauling je příkladem velmi všestranného badatele, který měl vzácný dar postřehnout podstatné rysy problémů, jež řešil. Mohl...
 

Věda a postmodernizmus

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 92, 1994/2
Bylo už až do omrzení konstatováno, že většina seriózních vědců si je dobře vědoma, že exaktní vědy nevyčerpávají celou oblast...