Vesmír: 2001/2

datum vydání: 5. 2. 2001

Úvodník

Planeta šachu

Často se debatuje o vztahu přírodovědeckých teorií ke skutečnosti – do jaké míry je ta či ona teorie jen umělou konstrukcí dovolující pohodlně...

Eseje

Život s epidemií

První silnice do vnitrozemí Nové Guineje byla dokončena před padesáti lety a otevřela drobným pěstitelům netušené obchodní možnosti, zejména vývoz...

Komentáře a názory

Eutanazie – a proč jsem proti

Řecká bohyně noci Nyx, dcera Chaosu, měla dva syny. Hypnos, bůh spánku, byl zobrazován se dvěma makovicemi v ruce, Thanatos, bůh smrti, držel...

Nejen jedy, ale i radioaktivita

Není běžně známo, že ve spalinách uhlí jsou obsaženy nejen chemické jedy, nýbrž (v nezanedbatelném množství) i látky radioaktivní, kterých je...

Nad knihou

O slovnících česko-anglických

Americký občan A. C. obdržel od své pojišťovny potvrzení, které si sám přeložil pomocí anglicko-českého slovníku a zaslal ho jako přílohu své...

Dva psychologické slovníky

Důležitou příručkou každého vědního oboru je jeho příslušný slovník. Je vždy především sbírkou dané vědní terminologie. Proto je jeho sestavení,...

MARTIN GOJDA: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny

M. Gojda sice není první, kdo se v úvodu pokusil nastínit vývoj archeologie, jeho text je však originální tím, že srovnává střední Evropu s Anglií...

RICHARD DAWKINS: Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and Appetite for Wonder

O čem je klasický Dawkins, to už asi řada čtenářů ví. Vše se točí kolem toho, jak Slepý hodinář (1986) selektuje prostřednictvím Rozšířeného...

Jazykový koutek

O mumiích a posledních věcech člověka

V ponurém únoru (všimněte si zvukomalby) uvádí Vesmír hned dva články vztahující se ke konci života. V měsíci, kdy se ledové kry noří pod hladinu...

Mozaika

Mozaika

Hmotné planety u antihmotných hvězd? Není to tak dávno, co novinami proletěla zpráva, že v našem hvězdném domově – v galaxii Mléčná dráha – si jen...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Uhřivost skotu. Dobytek hovězí nebývá tak často uhřivý, jako vepřový, ještě řídčeji však se to pozoruje, nežli vskutku se uhřivosť u skotu...

Výtvarné umění

Stroj-člověk

Řekneme-li člověk-stroj, je nám bez dalšího rozmýšlení jasné, že se tím říká, že člověk je stroj (že je „funkčně identický“ se strojem či...

Dopisy čtenářů

Elektřina ze Slunce

Jde bezpochyby o článek velmi zajímavý a užitečný. Ve Vesmíru, který se touto tematikou nezabývá často, je příjemným překvapením. K článku mám jen...

Ad Thalidomid opět k dostání

V Českej republike i na Slovensku sa talidomid niekoľko rokov užíva pri liečbe chronickej reakcie transplantovanej tkáne proti hostiteľovi po...

Ad Jak zabít Wolbachii

Počet nakažených O. volvulus je větší než 30 milionů lidí. Ke konci textu v rámečku v předposlední řádce v závorce je snad lépe uvést (R. prowazeki...

Kletečná 2001

Biologické a matematicko-fyzikální soustředění pro středoškoláky „na jedné lodi“. Druhá polovina července, strávená v krásném koutě Českomoravské...

Temelínští kúzedlníci a Petr Chelčický

Místního jména Temelín bychom si patrně ani nevšimli nebýt jaderné elektrárny, o níž se zmiňují všechna média už od chvíle, kdy se začala stavět....

Jak hospodaříme s tělesnou vodou

Asi 94 % veškeré vody na Zemi představují oceány, zbylých 6 % je voda sladká. Přitom největší část sladké vody (více než tři čtvrtiny) je obsažena...

Mumifikování v Tibetu

Návštěvníci Tibetu přinášejí občas zprávy, že v tom či onom čhörtenu (mčhod-rten, obětní schrána) či chrámu viděli sedící mumifikovanou postavu...

Termodynamika a vznik tropických cyklonů

Cílem všech moderních fyzikálních teorií je větší komplexnost, a tím i větší přesnost popisu reálných dějů. Moderní termodynamika nerovnovážných...

Myš domácí

Když deset let po výstřelu z Aurory dva ruští emigranti zveřejnili ve Zprávách Francouzské akademie věd svůj článek o rozmnožování bezocasých myší,...

Na povrchu rtuťové kapky

V minulých číslech Vesmíru mohli čtenáři sledovat diskusi o významu, který by měl být připisován citačnímu ohlasu původních vědeckých prací (V....

Pramen Amazonky

Kde a v jakých podmínkách pramení Amazonka? Otázka není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Území čtyř zkoumaných povodí (Carhuasanty, Apachety,...

Asketové z pouští

Začněme stejně jako v předchozím dílu triviálním konstatováním: kaktusy rostou na pouštích. A hned si řekněme, že to není pravda, přesněji řečeno...

Aktuality

Geometrie v biologii

Řadu let je známo, že geometrické uspořádání molekuly bílkoviny může měnit její účinky, i když chemická struktura je táž. Platí to pro funkční...

Další typ fotosyntetizujících bakterií?

V Akváriu v Monterey Bay (Kalifornie) analyzoval E. F. Delong se spolupracovníky genom mořského bakterioplanktonu a při té příležitosti objevil...

O původu eukaryontních intronů

Introny jsou úseky DNA, které jsou u eukaryontních organizmů vmezeřené do kódujích sekvencí. Při syntéze proteinů proto musí být různě složitě...

Násilí ve videohrách

Násilí v rámci videohry zvyšuje agresivní chování více než pouhé přihlížení násilí v televizi nebo v kině. Zjistili to na Univerzitě v Iowě ze dvou...

Cena profesora I. Babušky za rok 2000

V úterý 19. prosince 2000 udělily „Česká společnost pro mechaniku“ a „Jednota českých matematiků a fyziků“ Cenu profesora I. Babušky za nejlepší...

Tenisák ve vědě?

Encyklopedie nás poučí, že principem tenisu je zahrát míček o průměru 63,5 mm až 66,7 mm raketou přes síť tak, aby ho protihráč nemohl správně...

Adonisův komplex

Adonis, známý z řecké mytologie, byl původně maloasijským a syrským božstvem rodící se a umírající přírody. Byl oboupohlavní a vzbudil jak...

Geny pro dozrávání rostlinných plodů

Proces dozrání plodů a uvolnění semen završuje životní cyklus rostliny a významně se podílí na vzniku dalších generací příslušného druhu. Stejně...

Jsou mobilní telefony bezrizikové? Chybí jistota!

11. 5. 2000 vydala britská „Nezávislá skupina odborníků pro bezpečnost mobilních telefonů“ zprávu: Neexistují zatím žádné důkazy o tom, že by při...