Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Maršík František

Prof. Ing. František Maršík, DrSc., (*1942) vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT. V Ústavu termomechaniky AV ČR se zabývá mechanikou tekutin, termodynamikou a biotermodynamikou s aplikacemi na svalovou dynamiku a hemodynamiku srdečně cévního systému člověka. Je autorem knihy Termodynamika kontinua (Academia, Praha 1999) a spoluautorem knihy Biotermodynamika (Academia, Praha 1998). Přednáší na MFF UK.

Počet článků: 1

Termodynamika a vznik tropických cyklonů

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 83, 2001/2
Cílem všech moderních fyzikálních teorií je větší komplexnost, a tím i větší přesnost popisu reálných dějů. Moderní termodynamika nerovnovážných...