Macholán Miloš

Doc. RNDr. Miloš Macholán, CSc., (*1963) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně se zabývá geneticou proměnlivostí, populační genetikou, systematikou a evolucí drobných savců.

Počet článků: 9

Mechanizmus přenosu myšího t-haplotypu

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 758, 2006/12
Před časem jsem se zmínil o jevu, kdy se komplex genů na chromozomu 17. páru u myši domácí odmítá řídit pravidly fair-play a přenáší se do...
 

Myš domácí

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 86, 2001/2
Když deset let po výstřelu z Aurory dva ruští emigranti zveřejnili ve Zprávách Francouzské akademie věd svůj článek o rozmnožování bezocasých myší,...
 

O surikatách, babičkách, hendikepech a manipulacích

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 625, 1999/11
Svoje babičky nezabíjíme a nejíme. 1) Vždy jedna ze surikat (Suricata suricatta) hlídkuje na vyvýšeném místě, zatímco ostatní shánějí potravu. Co...
 

Prokrustes, deformace a nová morfometrie

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 35, 1999/1
V současné době jsme svědky „tiché exploze“ v disciplíně, která se minimálně poslední půlstoletí zdála být stranou všech výstřelků a převratných...
 

Moby Dick a jeho příbuzní

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 202, 1998/4
Vesmír: V roce 1993 jste s kolegy publikoval v Nature výsledky zkoumání molekulární struktury mitochondriální DNA kytovců. Váš článek vyvolal...
 

Myš domácí

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 267, 1997/5
Mezidruhová a mezirasová hybridizace je fenomén, který se stále více dostává do popředí zájmu biologů. Důvodů pro tento zájem je hned několik. Již...
 

Myš domácí

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 208, 1997/4
Historie laboratorních myší Kdybychom měli sestavit seznam největších průkopníků medicíny ve 20. století, čelné místo v tomto pomyslném panteonu by...
 

Myš domácí

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 145, 1997/3
Prolistujeme-li poslední ročníky předních biologicky nebo obecně přírodovědně založených vědeckých časopisů, neunikne nám (a vlastně nás ani...
 

Morče není hlodavec

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 664, 1996/12
Autorem myšlenky oddělení morčat a ostatních hlodavců je doktor Dan Graur z Univerzity u Tel Avivu, nikoli Grauer, jak je uvedeno v článku v Nature...