Vesmír: 1999/11

datum vydání: 5. 11. 1999

Úvodník

O strachu a kouzlech ochranných

Babí léto 1999. Nad New Yorkem krouží vrtulník rozprašující bělavou mlhu insekticidu. Dole v ulicích stojí Newyorčané za asistence televizních...

Hlavní články

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

Evolúcia človeka ako biologického druhu dospela do kritickej fázy, v ktorej sa rozhodne o jeho prežití. Ide o kozmickú výzvu: ľudstvo by mohlo byť...

Glosy

Slovo má Luboslav Stárka

…hlavním posláním administrace vědy je usnadnit a povzbuzovat výzkum. …Příčina [narušení tvůrčí činnosti] tkví v kultu managementu, ve kterém stojí...

Slovo má Petr Jarolím

…hlavním posláním administrace vědy je usnadnit a povzbuzovat výzkum. …Příčina [narušení tvůrčí činnosti] tkví v kultu managementu, ve kterém stojí...

Poznámky a glosy

100 let od narození prof. MUDr. Jiřího Malého

Ten, kdo listuje starými ročníky Vesmíru, narazí na zajímavé antropologické články – v roce 1935 například na článek O tělesné povaze českých...

Zimní zubaté sluníčko

Poměrně častý jev pyramidálního (stupňovitého, zubatého) slunce souvisí s lomem přímých slunečních paprsků při průchodu zemskou atmosférou (obr....

Nový duch z Madagaskaru

Phyllodactylus brevipes má celkem pohnutý osud. Roku 1900 byly nalezeny dva exempláře na jihozápadě Madagaskaru, podle kterých byl druh popsán....

Seymour S. Kety, M. D.

Ceny Alberta Laskera (Albert Lasker Medical Research Awards) jsou již po 53 let udělovány vynikajícím vědcům, lékařům a ostatním, jejichž práce...

Graffiti – řeč prázdných duší

Grafická výpověď mládeže zanechávající těžko odstranitelné výtvory na zdech či vehikulech veřejné dopravy může být bezesporu předmětem bádání...

Eseje

Praha zmalovaná

Řeknete pračlověk – ale on to byl náš předek! Váš taky. Jeho krev dosud kolotá v našich žilách, byť ve stavu zředěném krvemi jiných podobných....

Nad knihou

TYLER VOLK: Gaia’s body, towards a physiology of the earth

V posledním desetiletí se v teorii Gáia objevil jakýsi blok. (Teorie říká, že svět je jeden velký, navzájem propojený organizmus, který je do...

JIŘÍ SVOBODA: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě

V mladém paleolitu (zhruba před 25 000 lety) stoupl význam skupiny moravských sídlišť ležících uprostřed paleolitického osídlení. Na místě dnešních...

Jazykový koutek

Původ a podvod

Kde hledat původ slova původ? Vzniklo z po-voditi ve smyslu „odvádět“, odvozovat odněkud, od nějakého „ú-vodu“, počátku. Povésti v souvislosti...

Mozaika

O čem se psalo ve světě

Supernova prozrazená ledem Výbuch supernov, hvězd, které zničehonic zazáří na obloze, byl vždy velkým zážitkem pozemšťanů a inspirací výzkumu...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Dovedou zvířata počítat? Otázkou touto zabýval se dlouho ruský lékař dr. Timovlev a předvedl celou řadu zajímavých důkazů. Dle něho papouškové...

Výtvarné umění

Mimozemšťané a pozemšťané

Hezkým myšlenkovým experimentem je pohrávat si s představou mimozemšťanů, tedy ET. Je to velký zdroj roztomilých vtipů, méně roztomilých filmů...

Dopisy čtenářů

Nesmírné jsou lány českého mašíblu

Listoval jsem si zářijovým Vesmírem a zjistil při tom, že informace o Kahudovi je nepřesná. Původem byl fyzik, dělal dizertaci na optických...

Motýli a transgenní kukuřice

Aktualita se zabývá využitím transgenní kukuřice s Bt endotoxinem (odvozeným od bakterie Bacillus thuringiensis), který podmiňuje odolnost proti...

Věda nezačíná roku 1990

Reakce S. Fraňkové a Z. Kleina na příspěvek M. Konvičky a T. Grima Etologie před kopernikánským obratem (Vesmír 78, 335, 1999/6) je krásným...

Pošta se snaží

Chcete-li poslat něco do vesmíru, stačí na obálku prostě napsat „vesmír“. Vždyť, kde je vesmír, ví každý. Neznám nikoho, kdo by mohl tvrdit takovou...

Teorie deprese

Víme již, že deprese není jen „mizerná nálada“, ale porucha vyznačující se chorobnou změnou nálady. Tímto onemocněním se Vesmír nezabývá poprvé....

Molekuly na smutek

Kdysi dávno, když se ještě při přednáškách kreslilo na tabuli, se můj přítel psychiatr Cyril Höschl chopil křídy a nakreslil na tabuli mezeru. Pak...

Incest a genetické zatížení

Názory na příbuzenské sňatky se v dějinách lidstva různily. Někdy byly úzké pokrevní vztahy u člověka tolerovány, převážně však byly z etického...

Laserová stanice v zemi pyramid

Poprvé jsem observatoř nad Helwanem (nějakých 40 km od centra Káhiry proti toku Nilu) navštívil před deseti lety. Neobeznámen s arabským, převážně...

O surikatách, babičkách, hendikepech a manipulacích

Svoje babičky nezabíjíme a nejíme. 1) Vždy jedna ze surikat (Suricata suricatta) hlídkuje na vyvýšeném místě, zatímco ostatní shánějí potravu. Co...

Počítače z Loretánského náměstí

Je nemilým faktem, že pro většinu autorů knih zabývajících se počítačovou vědou začíná historie výpočetní techniky u nás dovozem sovětských...

Graffiti nejsou jen pomalované zdi

Asi před dvěma nebo třemi lety jsem na nádraží v Praze-Smíchově spatřil na jednom vagonu veliký barevný nápis NEOLIT. Odborný archeologický termín...

Aktuality

Vlny, částice a fullereny

Lze použít základní pojmy kvantové fyziky na „klasické“ objekty denního života právě tak jako na objekty atomové a subatomové úrovně? Můžeme...

Teplota zemského jádra

Máte v tom jasno? Ne tak zcela fyzikové. Ti totiž vědí, že dosavadní údaj je založen na dejme tomu kvalifikovaném odhadu, neboť nevíme přesně, jak...

web

Dodatek k Vesmíru 78, 423, 1999/8 a Vesmíru 78, 555, 1999/10). Redaktorovi science fiction J. W. Campbellovi je připisován výrok: „90 % science...

Výsledky fotografické soutěže

Do 20. září 1999 došlo do redakce celkem 309 snímků a diapozitivů od 76 autorů. Do užšího výběru bylo zařazeno 63 fotografií a diapozitivů od 29...

Na velehory opatrně

Rozmáhající se vysokohorská turistika s sebou nese vážná nebezpečí, množící se případy zdravotních poškození varují. Protože se tu už ustálila...

„Funkcionální“ potraviny

S cílem zvýšit odbyt svých výrobků začínají potravinářští výrobci některé své potraviny označovat jako „funkcionální“. Jsou to ty, které kromě...

Stres a paměť

Předpokládalo se, že zhoršení paměti ve stáří je způsobeno neschopností vytvářet nové neurony. R. McKay a H. Cameron si povšimli, že hladiny...

Melatonín a potraty

Odhaduje sa, že spontánny potrat, teda samovoľné ukončenie tehotenstva pred jeho 20. týždňom, nastáva až v 40–50 % všetkých, a 12–15 % potvrdených...

Zalesňování oblastí bobřích hrází

Vzájemná závislost druhů ve společenstvu zahrnuje i vztahy mezi mikroby, savci a stromy. John Terwilliger a John Pastor se ve svém výzkumu (Oikos...

Nepříjemná choroba

Už v indickém eposu Mahábhárata z počátku našeho letopočtu se vypráví o krásné Satjávatí, která musela žít na okraji společnosti, protože zapáchala...

Transgenní rostliny pro lidské zdraví

Transgenoze umožňuje vytvářet nové, zdravější odrůdy kulturních rostlin. Spojeným úsilím sítě vědeckých pracovišť byla vytvořena transgenní rýže...

K čemu také může být dobrá žlutá rýže

Přece k odstranění nedostatku vitaminu A, odpoví čtenář příspěvku Miloše Ondřeje (Vesmír 78, 657, 1999/11). Ale také k tomu, abychom si uvědomili,...