Vysoký Petr

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc., (*1939) vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Po kratším působení v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV přešel roku 1964 na katedru řídicí techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT. Zabýval se adaptivním řízením, obecnou teorií systémů a kybernetikou, biomedicínským inženýrstvím a fuzzy logikou. V letech 1996–2000 vedl laboratoř inženýrsko-medicínské diagnostiky Centra biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byl zahájen výzkum vlivu únavy na lidského operátora-řidiče. V současné době se touto problematikou zabývá na Dopravní fakultě ČVUT.

Počet článků: 14

Základy systémových disciplínuzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 298, 2014/5
V současné době nás obklopuje čím dál více složitých systémů. Komunikujeme pomocí mobilů, e-mailu, platíme přes různé elektronické platební...
 

Bezpečnost osobní dopravy

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 398, 2012/7
Budeme-li zjišťovat, co je nejrozšířenější lidskou činností po základních činnostech, jako jsou jídlo, chůze, spánek ap., s překvapením zjistíme,...
 

Krocan optimista

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 463, 2012/7
Kniha Nazima Nicholase Taleba Černá labuť je označována jako bestseller. Je překvapující, že bestsellerem se může stát publikace, která se v...
 

Mezi minulostí a budoucností

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 5, 2011/1
Po přečtení článku prof. J. Pánka si mnoho čtenářů vydechne… konečně. Když o této problematice začal mluvit před několika lety van Gogh a nazval...
 

Matematika není počítání

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 200, 2008/3
Zahlédne-li potenciální čtenář ve výloze knihkupectví publikaci s tímto titulem, jeho první dojem je, že se kniha bude zabývat nějakými...
 

Výzvy energetických potřeb pro 21. století

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 373, 2005/7
[…] Musím Vám ještě poděkovat za číslo 5/2005, které se týkalo také jaderné energetiky. Je to nesmírně záslužné nechat promluvit odborníky....
 

Počátky počítačové techniky nebyly jednoduché

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 192, 2005/4
Nedávno byl v tomto časopise prezentován Ústav experimentální fyziky ČVUT (Vesmír 83, XXXIII, 2004/12), který sídlí v přízemní budově v Horské...
 

C. E. Shannon – průkopník informačního věku

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 472, 2004/8
Čas od času vznikne v některé vědecké komunitě zvláště plodné klima – sejde se skupina lidí, kteří mají nové nápady a dovedou je rozvíjet, vyrojí...
 

Počítače z Loretánského náměstí

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 632, 1999/11
Je nemilým faktem, že pro většinu autorů knih zabývajících se počítačovou vědou začíná historie výpočetní techniky u nás dovozem sovětských...
 

Bude počítač reprodukovat vůně?

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 207, 1999/4
Virtuální realita, tedy počítačové modely určitých segmentů reálného světa, které mají dávat pokud možno věrnou iluzi světa reálného, zatím...
 

Padesát let kybernetiky

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 626, 1998/11
Od prvního vydání knížky Norberta Wienera Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organizmech a strojích uplynulo půl století. Kniha dala...
 

Fullereny i na Pravčické bráně?

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 549, 1998/10
V. Cílek říká, že uvítá jakoukoliv zprávu o stopách blesku, jako je zmíněný „ohnivec“. Možná, že by stálo za to prozkoumat stopu poměrně starou,...
 

JAMES GLEICK: Chaos: vznik nové vědy

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 86, 1997/2
Je potěšující, že v záplavě publikací o astrologii, léčení vším možným od drahých kamenů přes vůně až po moč, hledání geopatogenních zón apod. se...
 

Fuzzy logika - móda, či změna paradigmatu?

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 313, 1994/6
V řadě lidských činností se používá nebo spíše začíná používat teorie fuzzy množin. Začalo to v obecné teorii systémů a v regulační technice a dnes...