Vesmír: 1994/6

datum vydání: 5. 6. 1994

Úvodník

Královská učená

Velmi závidím těm, kdo si dovedou v chvatu každodenního shonu ještě vést deník. Znamená to ukáznit se, sednout si a zaznamenat něco v době, kdy to...

Nobelovy ceny

Nobelova cena za ekonomii 1993

Proč některé společnosti, které disponují velkými přírodními zdroji, mají ztráty z obchodování, zatímco jiné s daleko omezenějšími zdroji, ale lépe...

Glosy

HSC Chemistry for Windows; Anglická verze souboru programů pro řešení chemických reakcí s termodynamickou databází. Antti Roine a kolektiv, Outokumpu Research, 1993

S rozvojem osobních počítačů přibývá v poslední době programů pro řešení základních problémů různých vědních oborů. Jedním z nich je zde...

Eseje

Panamský kanál

Jednou ze základních charakteristik Panamského průplavu je skutečnost, že není postaven na rovině – mnohametrové převýšení na druhou stranu šíje...

Příspěvek k ekologii elektronického sysla

Někdy kolem poloviny minulého století byl svět docela jednoduchý. Aspoň pro fyziky. Skutečnost (aspoň potud, pokud zajímala fyziky) byla zmapována...

Postmodernizmus v humanitních vědách – bouře ve sklenici vody?

Své glosy – na víc se nezmohu – orámuji dvěma rodinnými epizodami. Před velikonocemi se objevil v Praze můj americký švagr, zástupce ředitele...

Nad knihou

Josef Berger: Biologie v otázkách

Publikace se zabývá l7 biologickými disciplínami. Začíná algologií a přes anatomii a histologii živočichů, biochemii, cytologii, embryologii,...

Jazykový koutek

Co všechno se dá číst

V jednom článku o etologii ptáků otištěném nedávno ve Vesmíru [Vesmír 73, 252, 1994/5, pozn. red.] mne (a možná i leckoho z vás) zaujalo, jakým...

Mozaika

O čem se psalo ve světě i u nás

Na Jupiter nedopadne kometa, ale planetka? V tomto přehledu jsme sledovali osudy komety Shoemaker-Levy 9 hned od okamžiku, kdy byla nalezena...

Konec huskyů v Antarktidě

Huskyové jsou krásní polární psi. Dnes se s nimi setkáváme ale již i v našich městech a při psích závodech v tažení saní či lyžařů. Jsou to oni,...

Kanibalizmus

Smithsonův ústav v USA byl donucen odložit uvedení antropologického dokumentárního filmu o tom, že kanibalizmus u některých kmenů na Nové Guinei...

Aids

Asi 60 – 80 % dětí, které byly intrauterinně či perinatálně vystaveny působení viru HIV, neonemocní aidsem. Skupina britských gynekologů, pediatrů...

Orbitální chaos v New Jersey

Dnes dopoledne jsem absolvoval zajímavou přednášku Ivanky Charvátové o pohybu Slunce kolem středu sluneční soustavy a o vlivu, který by tento pohyb...

Mozková kůra a smutek

Pocity smutku, ustaranosti, stísněnosti a duševní ochablosti se souhrnně jmenují dysforie. Jsou opakem euforie, což je pojem pro dobrou náladu....

Nejvzdálenější kosmické sondy

Nejvzdálenější kosmickou sondou, s níž se dosud udržuje rádiové spojení, je Pioneer 10 o hmotnosti 270 kg, jenž byl vypuštěn 3. března 1972 a za...

Kardiostimulátor versus medikamenty

U pacientů s neurokardiogenní (vasovagální) synkopou (tj. náhlým poklesem krevního tlaku spojeným se zpomalením až zástavou srdeční akce) je často...

Přízvuk, rytmus a intonace řeči

Pro přízvuk, rytmus a intonaci řeči se užívá souhrnný pojem prozodie. Prozodií můžeme vyjádřit mnoho: Důraz na slovo nebo část věty („to jsi řekl...

Pozor na střelnice: otrava olovem?

I když v lékařském povědomí je nyní otrava olovem hlavně hrozbou pro děti, které okusují omítky, pokud tedy nejsou olověné nátěry zakázány (což...

Naprogramovaná sebevražda

Některé bakterie umějí vyvolávat choroby, protože jsou schopné aktivovat onu část genetického programu, která způsobí sebevraždu infikované buňky....

Jedno zklamání – beta-karoten nechrání proti nádorům?

Protože je ve vědecké literatuře přes sto epidemiologických studií ukazujících, že čím má člověk v krvi více beta-karotenu, tím má nižší riziko...

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

Napoleon a přírodozpytci. Vynikající průmyslník anglický M. R. Pearson uveřejnil v anglické revue Chemistry and industry (1924) článek o tom, jaký...

Diskuse

Sarajevo a vodíkový balon

Po vzlétnutí prvních balonů se našlo hodně staromilců, svolávajících na letecké choutky svých současníků hromy a blesky. Exploze a požáry balonů...

Tak začíná bída světa

Hned dva články v únorovém čísle (Vesmír 73, 90, 1994/2) se snaží přesvědčit čtenářskou obec o tom, že pokud se v současné době ocitne vědecká...

Vládní financování výzkumu

Před druhou světovou válkou byl vědecký výzkum všeobecně prováděn ve značně menším měřítku než dnes, a s malou vládní podporou a více...

Výtvarné umění

Chvála kouta (Jiří Beránek)

Když jsem začátkem března přijel do Paříže a otevřel dveře pokoje, v němž jsem měl celý měsíc bydlet, lekl jsem se, že jsem se ocitl ve vězení:...

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Čtvrtek 2. července 1953 [...] Věc se Šilinkem není hotova. Komise sice uznala, že jeho ústav by měl být změněn na vědecký, ale Vědecká rada si na...

Dopisy čtenářů

Kdo byl Přemysl Pitter

V článku „Korespondence Einsteina s Masarykem“ mne upoutala jedna zdánlivě bezvýznamně zkreslená informace, a to v glose „Kdo byl Přemysl Pitter“....

Šarlatán

Přečetl jsem si hezké číslo Vesmíru 3/94. Nebudu zatěžovat výčtem drobných tiskových chyb a šotků a zaměřím se pro poučení jen na jednu zajímavou:...

Akademický senát udělil ceny

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy udělil jako cenu předplatné na časopis Vesmír těmto studentům: Tomáši Kolínovi, Mladá...

Léčitelství a etika

Uvědomuji si, že rýpu do problematiky velmi ožehavé, která nadto je velmi vzdálena mému oboru. Proto také se zde nechci zabývat otázkou...

Hloubka a povrch

Od samého počátku lidství mají lidé sklon se dělit na tábory... Je mezi nimi většina těch, jejichž zvykem je spíše nepřijímat a zbrkle odmítat, než...

Pomozme čápům

Snad jen málokterý pták si získal takovou přízeň člověka, jako čáp bílý... Přes to všechno však i on patří mezi druhy zapsané v Červené knize...

Chromozóm

Dnes, na konci 20. storočia, každý stredoškolsky vzdelaný človek vie nelen to, že hmotnými nositeľmi dedičnosti sú chromozómy, ale nie sú mu cudzie...

40 let imunologické tolerance

Základní charakteristika specifické imunitní odpovědi je, že je namířena pouze proti té cizorodé makromolekule, tzv. antigenu, kterou byla...

Darwinizmus opět v “ohrožení“?

Od vydání Darwinova Vzniku druhů přirozeným výběrem se vždy čas od času vynořují více nebo méně věcné kritiky jeho teorie, jejichž poslední vlnu...

Fuzzy logika - móda, či změna paradigmatu?

V řadě lidských činností se používá nebo spíše začíná používat teorie fuzzy množin. Začalo to v obecné teorii systémů a v regulační technice a dnes...

Čelní mozkové laloky a chování

Nejpřednější části čelních mozkových laloků byly v minulosti považovány za sídlo vší moudrosti, případně etiky. Na druhé straně před třiceti lety...

Proměny Podkrušnohoří

Podkrušnohoří – severočeská hnědouhelná pánev mezi Krušnými horami, výběžky Českého středohoří a řekou Ohří – krajina, o jejíž tváři a proměnách...

Lužné lesy a osud ich fauny

Lužné lesy predstavujú súbor ekosystémov, výskyt a zloženie ktorých určuje hladina spodnej vody. Vyskytujú sa tam, kde spodná voda zasahuje do...

K riziku srážky Země s kometou či planetkou

Pomalu se smiřujeme s tím, že Země je dosud kosmickou střelnicí (viz Vesmír 72, 125, 1993/3), kterou může kdykoliv v budoucnosti trefit planetka...

Etické problémy lékařského výzkumu

Etické principy lékařského výzkumu můžeme odvodit z oboru sociobiologie, který zkoumá vývoj od biologické podstaty k sociálnímu stavu. Závažné jsou...

Karel Slavíček, Čína a evropští hvězdáři

Mezi četnými evropskými misionáři, kteří na počátku 18. století působili v Číně, byl také český jezuita, matematik, astronom, kartograf a hudebník...

Aktuality

Věda ve státním zájmu

„Kde budou Spojené státy americké ve vědě a technologii v roce 2000? Kde budou v r. 2020? Co je pro to třeba udělat nejen z hlediska rozvoje...

PCR, p53 a rakovina

H. H. Humprey, viceprezident USA v letech 1963-69, zemřel 13. ledna 1978 na rakovinu močového měchýře. Diagnóza karcinomu byla stanovena r. 1976....

Odhad globálního oteplení z ústupu ledovců

Z dat Světové monitorovací služby ledovců shromážděných za posledních sto let a na základě modelování citlivosti ledovců ke klimatu bylo možné...

Chemikálie – vnímání rizik versus fakta

„V současné době někteří ochránci životního prostředí požadují, aby byly chlor a sloučeniny, které jej obsahují, zakázány… Rétorika kolem chloru...

Odlesňování a znečištění životního prostředí rtutí

Vysoké koncentrace rtuti v krvi lidí živících se rybami v povodí Amazonky byly přičítány zlatokopům bez licence, kteří používají rtuť k...

Rozdílné pohledy na šetření experimentů o účincích ionizujícího záření

Sekretářka amerického Ministerstva energetiky Hayel O’Realy chce odkrýt historii americké atomové komise. Donna Shalala, sekretářka ministerstva...

Hrozba rezavých mravenců

R. 1942 si Edward Wilson, tehdy mladík s entomologickým postřehem, všiml u alabamského přístavu Mobile, nedaleko svého domova, drobounkých cizích...