Sládeček František

Prof. Ing. RNDr. František Sládeček, DrSc., (1916–1997) vystudoval Fakultu lesního inženýrství ČVUT a Přírodovědeckou fakultu UK. Před odchodem do důchodu přednášel vývojovou biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se zejména experimentální embryologií.

Počet článků: 12

Teplota a určení pohlaví u vyšších obratlovců

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 266, 1997/5
Je dávno známo, že pohlaví gonád vyšších obratlovců (plazů, ptáků a savců) je určováno genotypicky v okamžiku oplození pohlavními chromozomy, které...
 

Embryologie a genetika

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 92, 1997/2
V roce 1822 známý francouzský přírodovědec E. Geoffroy Saint-Hilaire uveřejnil v časopise Mémoires de la Muséum de Histoire Naturelle obsáhlé...
 

Oplození bez spermie

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 295, 1996/5
Pod tímto názvem referují R. J. Aitken a D. S. Irvine z Centra pro biologii reprodukce v Edinburku v jednom z únorových čísel časopisu Nature (379,...
 

Oči po celém těle

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 495, 1995/9
O lidech s bystrým postřehem se často říká, že mají oči i vzadu. Je to ovšem jen obrazné rčení, ale genové inženýrství ukázalo na drozofile, že...
 

Možnost záměrných změn "zárodečné linie"

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 295, 1995/5
Z konce minulého staletí je známa teorie kontinuity zárodečné plazmy Augusta Weismanna, tj. linie pohlavních buněk, která představuje nesmrtelné...
 

Východoafrická Eva zpochybněna

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 116, 1995/2
V současnosti se rozšířila představa, že pramátí moderního člověka byla jen jedna nebo několik málo žen, které žily ve východní Africe před 200 000...
 

Zebřička jako model vývoje obratlovců

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 7, 1995/1
V jednom z minulých čísel Vesmíru (72, 533, 1993/10) jsme si ukázali některé z nejvýznamnějších modelových objektů, umožňujících poznat různé...
 

K významu sexuality v evoluci

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 55, 1995/1
I když nepohlavní rozmnožování je pro řadu forem velmi efektivní, jsou tyto druhy obecně jen krátkodobými, dočasnými výhonky pohlavně se...
 

Darwinizmus opět v “ohrožení“?

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 310, 1994/6
Od vydání Darwinova Vzniku druhů přirozeným výběrem se vždy čas od času vynořují více nebo méně věcné kritiky jeho teorie, jejichž poslední vlnu...
 

Přenosy fetálních vaječníků a vajíček v léčení neplodnosti ženy

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 295, 1994/5
Ve velké Británii probíhá pod patronací Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) diskuse k etické stránce použití přenosu vaječníku...
 

Ke kvazispecies a evoluci

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 124, 1994/3
Zajímavé pojednání o kvazispecies – statistické definici informační makromolekuly, jak ji vykládá Eigenova škola, je jistě přínosné pro pochopení...
 

Aprílová myš Doriana Graye a metuzalém mezi hlísticemi

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 103, 1994/2
I když hlístice C. elegans je trochu výjimečná vzhledem k možnosti vytvářet za nepříznivých podmínek dauer-larvu, studium hierarchie působení...