Vesmír: 1996/5

datum vydání: 5. 5. 1996

Úvodník

Pravda o kometě

Navštívila nás kometa. Pronikla nejen do nitra sluneční soustavy, ale i do denního tisku a televizních zpráv: Konečně něco, co je opravdovou...

Rozhovor

Život v Arktidě

Jan Šmarda: Jak jste se stal arktickým ekologem? Josef Svoboda: Po dosažení bakalářského diplomu na jaře 1970 jsem podal žádost o postgraduální...

Poznámky a glosy

90 let astronomických pozorování v Ondřejově

Již 90 let se na kopci Mandě (Fričem přejmenovaném na Žalov) nad Ondřejovem ve středních Čechách provádějí astronomická pozorování. Hvězdárnu zde...

DRADA, editování RNA, introny a evoluce

Editování RNA bylo od svého objevu před deseti lety zjištěno u řady organizmů od virů až po obratlovce, avšak co do rozsahu a složitosti tohoto...

Kdo čte Vesmír?

Na čtenářskou anketu uveřejněnou v devátém čísle loňského ročníku Vesmíru odpovědělo celkem 455 čtenářů 1) , z nichž 341 bylo mužů – tedy značná...

Stálice

Podle čtenářské ankety z konce minulého roku čte Vesmír stále více studentů a mladých vědeckých pracovníků (nárust o 30 % proti minulé anketě v...

Co se děje s informací o genomech

V dnešní době biologii ovládají genomové projekty, jejichž cílem je přečíst dědičnou informaci studovaného organizmu. Největší úsilí se ovšem...

Eseje

Disertace

V lese je krásný slunečný den, králík sedí před svou norou a ťuká na psacím stroji. Jde kolem liška. Liška: Co děláš? Králík: Disertaci. Liška:...

Tři tlusté knihy

V jedné z populárních knih, které jsem hltal v době svého mládí, jsem četl o Galileovi a o tom, jak pozoroval v kostele kývající se lampu. Bylo mu...

Komentáře a názory

Zapomínat se nesmí

Jan Šmarda: Řada protagonistů a horlivých sloužících tehdejšího režimu (a obdobně i koryfejů politiky KSČ z období po srpnu 1968) žije stále mezi...

Nad knihou

DONELLA H. MEADOWSOVÁ, DENNIS L. MEADOWS a JORGEN RANDERS: Překročení mezí

V 50. letech se americko-evropská civilizace ještě vzpamatovávala z 2. světové války. 60. léta již byla ve znamení svobody, optimizmu a tvořivosti....

MARIE HRUŠKOVÁ: Památné stromy

Stromy jsou organizmy dokonale přizpůsobené svému prostředí. Vytvářejí porosty – doubravy, bučiny, olšiny, smrčiny ad.– a jen výjimečně se...

Čtyři ženy – tři knihy

Všichni známe ikonografii učebnic a monografií, které slouží k tomu, aby adept té které vědy nasál do sebe penzum vědomostí nutné ke své orientaci....

„Internalizing Environmental Costs to Promote Sustainability“

Publikaci můžeme považovat za aktuální příspěvek k současné české diskusi o potřebě či zbytečnosti ekologické politiky. Navazuje na zprávu...

Jazykový koutek

psí víno, vlčí mák, hadí kořen, husí noha, vraní oko, čapí nůsek aj.

K právě uvedeným příkladům se dají snadno dodat další, obdobné, jako hadí mord, zaječí jetel, vlčí hubičky, mochna husí, šanta kočičí a další. Jsou...

Mozaika

Březen ve vědě

Kometa Schwassmann-Wachnmann 3 se rozpadlaSoučasná astronomie věnuje kometám mnoho pozornosti, ač ještě v začátcích života dnešní starší badatelské...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Ichneumon v Západní Indii. Asi před 25 lety činěn byl pokus akklimatizovati egyptského ichneumona v Západní Indii za tím účelem, aby hubil jistý...

Výtvarné umění

Mluví-li duše

Na jaře 1989 se uskutečnila v domě U kamenného zvonu (Galerie hl. m. Prahy) výstava umělců, kteří nastupovali začátkem sedmdesátých let, nazvaná...

Dopisy čtenářů

Alfréd Bernard Nobel

Jsem dlouholetý odběratel časopisu Vesmír a se zájmem jsem si přečetla zajímavý článek pana prof. Krause o Alfréfu B. Nobelovi. V souvislosti...

Prosvěcování Země

Od konce 19. století se registrují zemětřesení na seizmických stanicích rozesetých po celém světě. Tím, že seizmické vlny „prosvěcují“ tajuplné...

Koloběh arzenu v přírodním prostředí

Dávná popularita arzenu je, bohužel, odvozena z jeho ryze záporných vlastností: je to prvek, který tvoří vesměs jedovaté sloučeniny. Vyniká mezi...

Destrukce jako princip řízení

Ti, kteří se zabývají bakteriemi, jistě souhlasí s tím, že regulace genové exprese na úrovni transkripce by nebyla účinná, kdyby molekuly mRNA...

O šíření signálů v živých organizmech

Víme již, že jednou ze základních podmínek pro vznik a šíření signálu formou akčního potenciálu je, aby membrána příslušné nervové struktury...

Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji

V okolí starobylého městečka Idrija ve Slovinsku je jedno z nejvýznamnějších nalezišť čisté přírodní rtuti a cinabaritu (HgS) na světě. Idrija leží...

Čím se řídí buřňáci při vyhledávání potravy?

Buřňáci jsou zajímaví ptáci. Většina z nich vypadá jako velcí racci, ale nepatří k nim. Vyústění nozder v horní části jejich zobáků je neobvykle...

Melatonin a jeho působení

Co je melatonin?Je to nízkomolekulární látka s indolovým kruhem (indol je dusíkatá heterocyklická sloučenina) podobná serotoninu; přesně řečeno...

Cesnak

Diváci hororových filmov sú oboznámení s faktom, že cesnak spoľahlivo chráni pred nevítanými upírmi a podobnými nočnými potvorami. Informácie o...

Černobylská tragédie

Ze seznamu havárií různého rozsahu, které se ve světě přihodily v jaderných elektrárnách, se do historie jaderné energetiky nepochybně...

Koza místo fermentoru?

Naše tělo produkuje mnoho různých peptidů s řídícími funkcemi: enzymů, hormonů, růstových regulátorů, nástrojů imunitního systému a těch, o kterých...

Ceteris paribus

Jednomu studentovi, který mi řekl, že některé teorie, které jsem vysvětloval (nikoliv mé vlastni), jsou příliš zjednodušené, a byl šokován, když...

Aktuality

Z odborných časopisů

Nedocenění a nezaplaceníBritský časopis New Scientist uvádí příklad doktoranda, který si v nabídkách zaměstnání v populárním časopise porovnal dva...

Oplození bez spermie

Pod tímto názvem referují R. J. Aitken a D. S. Irvine z Centra pro biologii reprodukce v Edinburku v jednom z únorových čísel časopisu Nature (379,...

Jak vyrobit z papíru palivo?

Pro většinu z nás je dosud čirým mýtem, že bychom se při úřadování obešli bez papíru. L. Ingram a spol. z Floridské univerzity v Gainesville se...

Komunální odpady radioaktivní?

Neplašte se. Tritium je izotop vodíku, jehož jádro kromě protonu obsahuje ještě dva neutrony. Rozpadá se s poločasem 12 let emisí záření beta. Jeho...

Výzkum a daň z přidané hodnoty v Německu

Soudní rozhodnutí o tom, že DLR (Německé středisko pro letecký a kosmický výzkum) musí zaplatit daň z přidané hodnoty v plné míře (tj.15 %) u všech...

Předpovědi slunečního cyklu

Vzhledem k tomu, že se letos nacházíme v minimu sluneční aktivity, objevují se prognózy na další jedenáctiletý sluneční cyklus. Délka celého cyklu...

Liek z koralov?

Sarkofytol A, látka, ktorú výskumníci získali z mäkkých morských koralov Sarcophyton glaucum, môže nielen chrániť pred rakovinou slinivky brušnej,...

Hypoxie čínských dětí v Tibetu

Děti čínských kolonizátorů v Tibetu trpí závažnou hypoxií (nedostatkem kyslíku ve tkáních). Článek srovnávající vývoj tibetských a čínských dětí ve...

Eikosanoidy jako regulátory růstu a funkce epiteliálních buněk

Eikosanoidy – sloučeniny odvozené od kyseliny arachidonové a příbuzných nenasycených mastných kyselin – hrají v metabolizmu důležitou úlohu. Tvoří...

Záludnosti lidové etymologie

Lidovou etymologii chápeme jako bezděčný anonymní proces vedoucí k nesprávné interpretaci slova. Podnětem k mylnému výkladu bývá podobnost s jiným...

Miliardové investice do transplantací vepřových orgánů

Přenos některých orgánů z člověka na člověka se už stal doslova rutinní metodou, počet transplantací vzrostl za poslední čtyři roky o víc než 20 %....

Nedostatek orgánů k transplantacím

Zatímco r. 1988 čekalo v USA na vhodného dárce orgánu 27 644 lidí, r. 1994 jich čekalo již 56 066. Roku 1994 dostalo 19 017 lidí orgán od 8 114...

Znovuobjevení tuberkulózy a malárie v Evropě

je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) přímým důsledkem ekonomického kolapsu zemí bývalého Sovětského svazu. Mezi r. 1993 a 1994 vzrostl...

Zbytečná úmrtí

Je podivuhodné, že některé věci známe o vzdálených koutech Zeměkoule, zatímco to, co máme pod nosem, zůstává nepovšimnuto. Šetření Ministerstva...

Přitažlivost

Inspirován výzkumem na myších pořádal C. Wedekind z Bernské univerzity ve Švýcarsku bizarní experiment: požádal své studentky, aby čichaly k...