Matyska Ctirad

Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., (*1958) pracuje na katedře geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Zabývá se globální geodynamikou. (e-mail: Ctirad.Matyska@mff.cuni.cz)

Počet článků: 4

Odpověď na každou otázku

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 9, 2002/1
V zemské kůře existují silné vertikální proudy, které zdvihají celé kontinenty. Proč by se takový proud měl zastavit přesně na rozhraní vrstev...
 

II. Dynamika pláště Země

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 85, 1998/2
Charakter proudění v zemském plášti je stále kontroverzním tématem. Procházejí nějaké hmoty rozhraním mezi svrchním a spodním pláštěm? Je možné...
 

Prosvěcování Země

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 245, 1996/5
Od konce 19. století se registrují zemětřesení na seizmických stanicích rozesetých po celém světě. Tím, že seizmické vlny „prosvěcují“ tajuplné...
 

Jméno jeho Bábel

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 687, 1995/12
Geodynamika je věda sloužící k obživě geodynamiků a autorů popularizačních článků. K této skutečnosti je čtenář Vesmíru doveden poté, co si...