Vesmír: 1998/2

datum vydání: 5. 2. 1998

Úvodník

Patrnost a nepatrnost

Nedávno na jednom univerzitním semináři referent užil anglické slovo „pattern“ a posteskl si na neexistenci vhodného českého ekvivalentu. I napadlo...

Rozhovor

Slovo má předseda GA ČR prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

Vesmír: Roku 1996 jsme ve Vesmíru 75, 687, 1996/12 uveřejnili faximile separátu článku, jímž J. Benedík dokládal Grantové agentuře ČR svoji...

Glosy

Biologickým bojem proti chráněným rostlinám?

Biologický boj je založen na principu jednoduchého potravního řetězce: buď živočich požírající rostliny (herbivor) redukuje populaci nežádoucích...

Poznámky a glosy

Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví

Společnost ANISA, která se zabývá etnografií severních vápencových Alp, vydala výpravnou publikaci „Dachstein – vier Jahrtausende Almen im...

Eseje

Krajina – velké téma 21. století

Architekt M. Baše na nedávném sympoziu „Stavba pro venkov“ prohlásil, že na rozdíl od nás země Evropské unie již deset let vědí, že 21. století...

Vláda průměrnosti 2

Druhým zdrojem vědecké průměrnosti je zamlžování problému. Asi se mnou budete souhlasit, že v mnoha oblastech různých oborů vládne naprostý chaos a...

Nad knihou

KUŽVART P.: Svobodný přístup k informacím o životním prostředí

Náčrt dějin státní byrokracie, popis přístupu k informacím podle českého práva, právní úprava přístupu k informacím v USA a zemích ES, statistiky...

Darwinova černá skříňka

Michael J. Behe, autor knihy „Darwinova černá skříňka“, je biochemik (jeho práce se týkají struktury a interakcí DNA s bílkovinami). Stal se...

Kruté mládě v nás

OTAKAR ŠTĚRBA: Máme rádi zvířata? PRODOS, Olomouc 1996. Ilustrace Zdenka Krejčová, 165 stran, náklad neuveden, neprodejná publikace Ve vlastní...

Jazykový koutek

Sporné autorství

Plagiát je nepřípustné napodobení literárního, výtvarného či vědeckého díla. Slovo vzniklo z latinského plagiatus – loupež od plagiare – krást...

Mozaika

Prosinec ve vědě

Marťanský běžec na dlouhé tratěZačátkem prosince začaly na Arizonské univerzitě první zkoušky s novým vozítkem pro Mars, které by tuto planetu...

Ve zkratce

Ve zkratce

Stav lidí trpících fantomovými bolestmi amputovaných končetin může být upravován elektrickou stimulací thalamu. Jedna z hypotéz vysvětlujících...

Vertikála

Vesmír

Dějiny ženevské konvence a červeného kříže. [...] Mezinárodní spolek ten vyvinul se z malých počátků r. 1859. Úsilí zakladatele Jeana Henryho...

Výtvarné umění

Jaký příběh, takový svět

31. října 1984 jsem se dozvěděl, že v opuštěném domě v Krymské ulici 21 se bude odpoledne konat výstava mladých malířů – studentů Akademie...

Dopisy čtenářů

New York Academy of Science

Dobrá zpráva o ocenění české vědy v Lidových novinách z 8. ledna 1998 a občas informace v odborných časopisech ukazují, že nejen někteří novináři,...

Slosování ankety Vesmíru

Z čtenářů, kteří nám poslali anketní lístky, byli vylosováni a knihy v hodnotě 1000 Kč získali: Veronika Deckerová,  Pardubice, Milan Dundr,...

Recenze na čtvrtou

(Vesmír 76, 674, 1997/12) V zajímavém článku se F. Cvrčková dopouští hrubého omylu, když píše: „I Ludolfovo číslo π je empirická konstanta“ atd......

Bude se z vědy ztrácet poctivost?

(Vesmír 75, 687, 1996/12) Přestože jsem chemik, chci hovořit o erozi. Erozi hrdosti nad tím, že jsem občanem České republiky. Vesmír informoval o...

Hromy a blesky

(Vesmír 76, 628, 1997/11) V Nízkých Tatrách jsme zažili divadlo, při kterém tuhl úsměv... 4. 8. 1997 jsme šli traverzem od Chopku po úbočí...

O egoizmu všeho živého

Přijmeme-li jednou darwinizmus jako možné vysvětlení světa kolem, zjistíme s překvapením, že svět takto nahlížený krásně funguje. Organizmy mají...

Výběr a determinovanost v matematice

Často slýcháme od lidí pracujících na základech matematiky či v teorii množin o možnosti, žádoucnosti, nebo i nutnosti přijetí nových principů pro...

Celokřemíková optoelektronika v dohledu?

Před necelými čtyřmi lety jsme seznámili čtenáře Vesmíru s hitem polovodičového výzkumu počátku devadesátých let – s takzvaným porézním křemíkem...

I. Dynamika středu Země

Cílem tohoto i dvou následujících článků je popsat dění uvnitř Země z geofyzikálního a geochemického hlediska. Země je stále aktivní, a to nejen na...

II. Dynamika pláště Země

Charakter proudění v zemském plášti je stále kontroverzním tématem. Procházejí nějaké hmoty rozhraním mezi svrchním a spodním pláštěm? Je možné...

III. Geochemická dynamika pláště

Na začátku století při studiu jednoho z ničivých zemětřesení ve Skopje objevil Andrija Mohorovičić nehluboko pod povrchem Země (zhruba 35 km)...

Cambridgeské College

Český výraz „kolej“ sa blíži anglickej „college“ len tým, že označuje miesto, kde sú ubytovaní univerzitní študenti. Na našinca, zvyknutého na...

Krajina jako interpretovaný text

Krajina je živou soustavou. Není nějakou směsí vzájemně na sebe působících, leč nezávislých neživých a živých struktur, anebo hybridem živého a...

Paralelní civilizace

Raracharach, Pavoupír, Belfegor, Něžný inkvisitor, Čert Čertova jezera, Sympatie, Onthophagus, Chalcid, Maják elfů, Androgyn první, Templář Cikáda,...

Aktuality

Hledání uranu pomocí neutrin

Ze Země uniká do kosmického prostoru zhruba 40 terawattů energie. Až 40 % z toho pochází z radioaktivního rozpadu 238U a 232Th. Jednoduché...

Stres v těhotenství a pozdější zdravotní rizika

Děti narozené strádajícím matkám za 2. světové války během blokády Leningradu (trvající 900 dní) a po ní nevykazují v dospělosti (podle British...

Vodík v jádru Země?

Již 50 let víme, že hustota jádra Země je zhruba o 10 % nižší, než by odpovídalo tomu, kdyby se jádro skládalo z čistého železa anebo ze slitiny...

Struktura nové fáze ledu

Led má 11 známých krystalických fází, v nichž jsou molekuly vody vodíkovými vazbami vázány do tetraedrálních struktur. Dvanáctá krystalická fáze...

Darwinova černá skříňka

(poznámka k článku Vesmír, 77, 103, 1998/2) V dubnovém čísle časopisu Trends in Ecology and Evolution vyšla recenze knihy Darwin´s black box, o níž...

Počítačová síť

Vývojáři společnosti Norweb Communications si položili otázku: Bylo by možné ke kvalitnímu připojení veškerých domácností na počítačovou síť využít...

Jak staré jsou stromy v deštných pralesích Amazonie?

Tato otázka je zajímavá v souvislosti s úbytkem tropických pralesů. Stáří stromů se obvykle určuje podle letokruhů, avšak v tropických deštných...

Poměr pohlaví nezávisí na věku rodičů

Pravděpodobnost, že se vám jako první dítě narodí syn, je 51,4 %, nezávisle na tom, koho si vezmete. K tomuto závěru docházejí hned tři studie...

Antiangiogenní terapie nevyvolává rezistenci na lék

Získaná rezistence na léky je velkým problémem při léčení rakoviny. Souvisí s genetickou nestabilitou, různorodostí a vysokou schopností mutovat....

Vzteklinu vystřídala tasemnice

V Evropě se v mnoha oblastech díky úspěšné vakcinaci lišek podařilo eliminovat vzteklinu. Následkem toho se přemnožily lišky a tak není divu, že se...

Melatonin je též antioxidant

Melatonin jako hlavní hormon šišinky se podílí na regulaci reprodukčního systému a cirkadiánních rytmů. Nedávné studie prokázaly, že kromě toho...

Fyzikální chování kapky kávy

Divili jste se někdy tomu, že když rozlijete kávu nebo čaj, zbudou vám po vyschnutí skvrny s tmavým okrajem a světlým středem? Skupina amerických...

Manfred von Ardenne

Loni ve věku 90 let zemřel fyzik, vynálezce řádkovacího elektronového mikroskopu, prof. Dr. Manfred von Ardenne. Pocházel z pruské šlechtické...

Další dva měsíce planety Uran

Astronomové Brett Gladman, P. Nicholson, J. Burns a J. Kavelaars vyfotografovali pětimetrovým Haleovým dalekohledem na Mt. Palomaru, vybaveným CCD...

Ostnokožci mají vždycky něco extra

Doba, kdy se v molekulární embryologii pracovalo pouze s octomilkami a sem tam s nějakou myší, je už dávno pryč. Průběh raných stadií ontogeneze...

Magnetický „koberec“ na Slunci

Výsledky studia Slunce družicovou observatoří SOHO by mohly odpovědět na 55 let starou otázku, proč může být sluneční korona dvěstěkrát teplejší...

Hubblův dalekohled pozoroval φ Persei

29. listopadu byl Hubblův dalekohled svědkem velmi vzácného okamžiku života dvojhvězdy v souhvězdí Persea. Odhalil fázi, která probíhá na konci...

Islanďané se brání proti biopirátství

Získávání biologických vzorků pro genetickou analýzu od obyvatel oblastí, v nichž se analýza neprovádí na místě (například od obyvatel ostrova...

Prší nám stále více

Inez Fung, Anthony Del Genio a Aiguo Dai publikovali studii založenou na důkladné analýze dat o dešťových srážkách nad pevninami za období...