mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Pelant Ivan

Prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc., (*1944) vystudoval fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze se věnuje studiu fotoelektrických, vlnovodných a nelineárně optických vlastností polovodičů, především nanokrystalických forem křemíku.

Počet článků: 5

Modrý problémuzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 82, 2015/2
Dne 7. října 2014 Švédská královská akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku za rok 2014 získávají rovným dílem tři japonští vědci: Isamu...
 

Doba LEDováuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 612, 2013/11
Úžas, obdiv a okouzlení novou technikou se už v 21. století příliš nevyskytuje. Novinky se hrnou stále rychlejším tempem. Ze všech stran nás...
 

Laser slaví padesátiny

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 284, 2010/5
Lovci iluzorního laseru Pokusíme-li se ponořit poněkud hlouběji do okolností vzniku prvního laseru, pak – jako ostatně téměř u všech velkých objevů...
 

Celokřemíková optoelektronika v dohledu?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 75, 1998/2
Před necelými čtyřmi lety jsme seznámili čtenáře Vesmíru s hitem polovodičového výzkumu počátku devadesátých let – s takzvaným porézním křemíkem...
 

Kvantová houba?

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 282, 1994/5
Křemík – Si (silicium) je po kyslíku nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Přirozeně se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách, oxidech a jim...