Vesmír: 2013/11

datum vydání: 31. 10. 2013

Výběr redakce

Doba LEDováuzamčeno

Ivan Pelant, Jan Valenta, 31. 10. 2013
Úžas, obdiv a okouzlení novou technikou se už v 21. století příliš nevyskytuje. Novinky se hrnou stále rychlejším tempem. Ze všech stran nás...

Výzkum technologie jaderné fúzeuzamčeno

Slavomír Entler, 31. 10. 2013
Obecně známé obnovitelné zdroje, vodní, sluneční, větrná a geotermální energie, jsou při současné technologické úrovni omezené a nejsou zdaleka...

Všechno je jinak

Petr Pokorný, 31. 10. 2013
Princip Occamovy břitvy, ve vědě mnohokrát osvědčený, velí přiklonit se k takovým modelům a hypotézám, které operují s co nejmenším množstvím...

Úvodník

Zvídavost – jev přírodní, nebo kulturní?

Koncem září uběhlo bez zájmu médií 500 let od objevení Tichého oceánu. Pro osvěžení paměti: Vasco Nuñez de Balboa byl sice náležitě hamižný a...

Hlavní články

O původu válekuzamčeno

Lidské chování a psychika byly v průběhu evoluce formovány potřebou se skupinového násilí dopouštět, stejně jako skupinovému násilí čelit. Mnozí...

Jak vyrobit regulační T-lymfocyty

Regulační T-lymfocyty (Treg) jsou již skoro 20 let v centru pozornosti imunologů z celého světa. Správně by se jim mělo říkat „supresorové“ nebo...

Změny klimatu v Českuuzamčeno

Pozornost často upoutávají i některá nová zjištění více či méně renomovaných výzkumných týmů, zvláště jde-li o objasňování příčin různých anomálií...

Myrciaria dubia, amazonský bojovník s oxidačními procesy

Kvalita potravin a lidské zdraví se stále drží v popředí zájmu jak veřejnosti, tak vědecké obce. Aby potraviny vydržely déle čerstvé, přidávají se...

Doba LEDováuzamčeno

Úžas, obdiv a okouzlení novou technikou se už v 21. století příliš nevyskytuje. Novinky se hrnou stále rychlejším tempem. Ze všech stran nás...

Výzkum technologie jaderné fúzeuzamčeno

Obecně známé obnovitelné zdroje, vodní, sluneční, větrná a geotermální energie, jsou při současné technologické úrovni omezené a nejsou zdaleka...

Terénní řízené experimenty

Jednou z podstatných badatelských činností Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (dále jen CVGZ) je výzkum v oblasti fyziologie a...

Všechno je jinak

Princip Occamovy břitvy, ve vědě mnohokrát osvědčený, velí přiklonit se k takovým modelům a hypotézám, které operují s co nejmenším množstvím...

Hormonální zombieuzamčeno

Dopované hovězí Trenbolon acetát je zlatý důl pro jeho výrobce i pro americké chovatele skotu. Každoročně napíchají farmáři v USA tento syntetický...

Co je to gen?uzamčeno

Informaci obvykle chápeme jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících, anebo jako výsledek poznání fixovaný ve...

Origamová geometrie

Tato třetí část příběhu bude sice nejtěžší, ale také nejkrásnější a nejpřekvapivější. Půjde v ní o přesné vymezení toho, co se dá zkonstruovat a...

Glosy

Nové druhy a střevní problémyuzamčeno

Dnes se hodně mluví o tom, jak je důležité mít ve střevě ty správné nájemníky. O významu střevní mikroflóry při rozvoji obezity již byly popsány...

K čemu možná také slouží stromuly plastidů

Stromuly, krátké i dlouhé trubicovité výrůstky plastidů, charakteristických organel rostlinných buněk, budí už řadu let pozornost rostlinných...

Ploučnice zdánlivě idylická

Střední tok řeky Ploučnice je na pohled velmi malebný a atraktivní i pro vodáky. Řeka se v úseku mezi jihozápadním cípem Mimoně a východním okrajem...

Po stopách skrytých refugiíuzamčeno

Skrytá refugia jsou extrémně chráněná stanoviště, na nichž mohly přežít glaciál druhy mírného pásma v rámci svého dnešního areálu. Otázka jejich...

Odpověď na každou otázku

Kapsaicin

Kapsaicin (Vesmír 92, 570, 2013/10) je poměrně nízkomolekulární látka (molekulová hmotnost 305) a běžně není rozpoznána jako nebezpečí,...

Nad knihou

Laudatio

Nástup kosmického věku šedesátých let minulého století vnesl – s nepominutelnou názorností šusťáků, dederonových košil a propisovacích tužek – do...

Stopy ve sněhu

Proč upozorňovat v časopise zaměřeném na popularizaci vědy na beletrii? Z toho důvodu, že hrdinové vyprávění, o kterém chci psát, jsou vědci a...

Konec totalitní říše

V dnešní době intenzivně studujeme příklady civilizačních kolapsů a někdy i regenerací, ale neméně důležitá je otázka resiliencí1) – jak to, že...

Redakční oznámení

Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

Pro Vesmír napsal např. Nový pohled na příbuznost primátů a hmyzožravců (Vesmír 65, 534, 1986/9), Vliv hluku na lidský organismus (Vesmír 69, 28,...

Výtvarné umění

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plickyuzamčeno

Pokud máme v krátkých dějinách československé kultury (1918–1992) hledat mýtotvornou reprezentaci země a jejího národa Čechů a Slováků, pak je...

Výběr z literatury

Biologie ve výběru Stanislava Mihulky

PALEONTOGIE Záhadné diskagmy nejstaršími suchozemci? Jak asi vypadal život na souši v době, kdy vznikala kyslíkatá atmosféra Země? Donedávna prostě...

Dopisy čtenářů

Omyly profesora Jana Svobodyuzamčeno

Je mi líto, že se musím kriticky ohradit vůči příspěvku prof. Jana Svobody (Vesmír 92, 529, 2013/10). Profesora Svobody, emeritního pracovníka...

Aktuality

Příroda ostrova Trindade povstává z popela

Roku 2002 se čtenáři Vesmíru mohli seznámit s problematikou kozí devastace na brazilském ostrově Trindade uprostřed jižního Atlantiku (Vesmír 81,...

Vymřeli prasloni rodu Palaeoloxodon až před 3000 lety?

Kdybychom se vrátili do evropského a asijského středního a pozdního pleistocénu, mohli bychom narazit na dva základní typy chobotnatců:...

Fotovoltaické panely nové generace se silikonovým gelem

V současné době jsou v České republice instalovány fotovoltaické panely s celkovým nominálním výkonem cca 2000 MWp. V drtivé většině jde o...

Malárie dodává komárům „superčich“

Výzkumy posledních let prokázaly, že paraziti často mění chování nebo vzhled svých hostitelů, aby maximalizovali pravděpodobnost vstupu do...

Nová nová syntéza na obzoru?uzamčeno

V polovině minulého století znamenala neodarwinistická syntéza myšlenkový mezník v našem chápání evoluce, když propojila mendelovskou genetiku s...

Žába, co nemá uši, a přesto slyší

Na Seychelách žije pozoruhodná Gardinerova žába (Sooglossus gardineri), jedna z nejmenších žab na světě (viz obrázek). Nově vylíhlé žáby měří pouze...

Zvědavý jako stejnonožec

Svinky a stínky patří do podřádu suchozemští stejnonožci, který obsahuje zhruba 10 % druhů korýšů. Jsou to korýši plně adaptovaní na život na souši...

Je velryba malá žijícím zástupcem čeledi Cetotheriidae?

Velryba malá (Caperea marginata) patří mezi nejméně známé kytovce a dalo by se říct, že i mezi ty nejzvláštnější. Je totiž velmi osobitá – nese...

Emise oxidu uhličitého pomáhají ozelenit Zemi

Oxid uhličitý (CO2) vytvořený lidskou činností je spojován s posledním globálním oteplováním, které započalo na začátku 20. století. Lidé si zvykli...

Biologové všech zemí, soutěžte!

Nejlepší bioložky a biologové ze středních škol každoročně poměřují své znalosti a vědomosti, laboratorní dovednosti, pohotovost i pevnost svých...

Proč vysoké podpatky působí jako sexuální stimul

V euroamerické kultuře existuje silná asociace mezi vysokými podpatky a ženskou sexualitou (v různých obdobích středověku chodily v botách na...

Může za metastázy fúze buněk?

Již před více než sto lety německý patolog Otto Aichel navrhl, že rakovina může být mimo jiné důsledkem fúze mezi pohyblivými leukocyty a dalšími...

První pozemští živočichové měli rybí hlavy

První čtyřnohá zvířata kolonizovala Zemi před 400 miliony let, ale trvalo jim 80 milionů let, než se jejich původní rybí hlavy s čelistmi vhodnými...