Mgr. Pavel Duda

Mgr. Pavel Duda (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde pokračuje v doktorském studiu zoologie. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.

Počet článků: 43

Evoluční význam květní ostruhy

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 612, 2017/11
V roce 1862, tři roky po vydání své stěžejní práce O vzniku druhů, publikoval Charles Darwin knihu nazvanou O rozličných způsobech, jimiž hmyz...
 

Homo naledi stále překvapujeuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 548, 2017/10
Na podzim roku 2015 (dva roky po nálezu kosterních pozůstatků v jižní Africe) byl s velkou slávou publikován popis nového druhu archaického...
 

Příbuzenské vztahy afrických a eurasijských slonů

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 470, 2017/9
Africký pralesní slon je blízkým příbuzným vyhynulého paleoloxodona, evropského obra doby ledové, jak ukázala studie evropsko­amerického týmu...
 

Evropská prehistorie

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 386, 2016/7
Analýzy DNA získané z archeologických nálezů v posledních letech pravidelně přinášejí nečekané poznatky o populační historii a demografii...
 

Muže z ledovce trápily žaludeční vředy

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 130, 2016/3
Ötzi, zhruba 5300 let stará mumie nalezená v Tyrolských Alpách, nám od svého objevu před pětadvaceti lety poskytl řadu cenných znalostí o životě...
 

Pradávné kořeny lidské schopnosti metabolizovat alkoholuzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 8, 2016/1
Počátky záměrného využívání kvasných procesů k výrobě alkoholických nápojů spadají do období neolitické revoluce před více než deseti tisíci lety,...
 

Šimpanzi se opíjejí palmovým vínem

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 600, 2015/11
Šimpanzi se napříč svým rozsáhlým areálem vyznačují nápadnou rozmanitostí chování, zejména pokud jde o techniky získávání potravy. Tyto dovednosti,...
 

Panda velká není odsouzena k vyhynutíuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 513, 2015/9
„Panda velká je neživotaschopný druh, který se vlastním přičiněním ocitl ve slepé uličce evoluce. Naneštěstí je panda na pohled atraktivní zvíře a...
 

Návrat hromového ještěra

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 386, 2015/7
Brontosaurus excelsus, „hromový ještěr“, je bezesporu jedním z nejslavnějších dinosaurů všech dob. Brontosaura popsal americký paleontolog Othniel...
 

Hněv nás činí (zdánlivě) silnějšími

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 670, 2014/12
Hněv, jedna ze základních lidských emocí, se projevuje charakteristickým výrazem v tváři, zajišťovaným kontrakcemi sedmi skupin obličejových svalů....
 

O nesobeckosti vrozené a naučené

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 676, 2014/12
I když jsou lidé obecně kooperativnější než jiné druhy primátů, míra jejich spolupráce se značně liší napříč společnostmi. Porozumět příčinám...
 

Přežily pumy díky změně jídelníčku?

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 459, 2014/7
Na sklonku pleistocénu žilo na americkém kontinentě 6 druhů velkých kočkovitých šelem, z nichž do dnešních dnů přežily pouze puma (Puma concolor) a...
 

Definitivní podoba vyhynulého „žraloka“ rodu Helicoprion

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 460, 2014/7
„Žraloci“ rodu Helicoprion, jejichž fosilie byly nalezeny na řadě míst severní polokoule ve vrstvách sahajících od svrchního karbonu po spodní...
 

Proč si lidoopi staví hnízda?

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 303, 2014/5
Jedním z nápadných behaviorálních znaků, jímž se velcí lidoopi odlišují od všech ostatních primátů, je pravidelná stavba hnízd k přespání. Zatímco...
 

Lidské „zahnizďování“uzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 313, 2014/5
Porod, stejně jako jemu předcházející a po něm následující období, je spojen s četnými riziky jak pro matku, tak pro její potomstvo. Proces...
 

Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 116, 2014/2
Červená barva je, možná více než kterákoli jiná barva sama o sobě, vnímaná jako signál či symbol, a takto je obvykle spojována se zamilovaností,...
 

Malá skupina indonéských mořeplavců položila základy osídlení Madagaskaru

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 686, 2013/12
Kolonizace Madagaskaru představuje jednu z nejpozoruhodnějších a zároveň nejméně pochopených událostí lidské prehistorie a původ Malgašů, jeho...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 208, 2014/4
Paleoantropologie je nesmírně dynamickým vědním oborem, což je dáno značným úsilím při hledání a zkoumání pozůstatků lidských předků, poháněným...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 164, 2015/3
Populační genetika a molekulární fylogenetika sehrály, spolu s historickou lingvistikou a archeologií, klíčovou roli při pochopení mnoha aspektů...
 

Přepisování evoluční historie lidského rodu

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 218, 2015/4
Historie našeho druhu v Africe je klíčová, protože Afrika je místem jeho zrodu a hlavním zdrojem jeho genetické diverzity. Pozornost evolučních...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné