Duda Pavel

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.

Počet článků: 54

Teritoriální chování goril

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 378, 2020/7
Teritorialita je u lidoopů běžná. Gorily, na rozdíl od gibonů nebo šimpanzů, však za teritoriální obvykle považovány nejsou. Teritorialita je...
 

Dramatické proměny spinosaura

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 381, 2020/7
Historie zkoumání spinosaura, největšího dravého dinosaura všech dob, je příběhem omylů, tápání a osobních tragédií. Spinosaura objevil v roce...
 

Pandí palec aye-aye

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 306, 2020/5
Zápěstní kůstku, nazývanou radiální sezamoid, najdeme u řady savců včetně primátů. U většiny druhů je drobná a nepohyblivá. U některých však plní...
 

Rychlý vzestup savců po skončení křídového vymírání

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 70, 2020/2
Dopad asteroidu do oblasti Yucatanského poloostrova před 66 miliony let, který vedl k vymření až 75 % tehdejších živočišných druhů a ukončil...
 

Dávný lidský předek dostal tvář

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 612, 2019/11
Lidská evoluce podněcuje naši fantazii mimo jiné proto, že naši předkové a příbuzní (subtribus Hominina) jsou zosobněni dobře zachovalými...
 

Proč se skrývat?

2. 9. 2019  |  Vesmír 98, 482, 2019/9
Lidé napříč společnostmi, které se jinak značně liší svým sociálním uspořádáním i sexuálními zvyklostmi, se vyznačují nápadným sklonem věnovat se...
 

Přetrvávající neshody ve fylogenezi savcůuzamčeno

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 132, 2019/3
Molekulární revoluce v systematice na přelomu století přinesla zoologům nemálo změn. Jednou z nejzásadnějších byla nová fylogeneze savců. Tradiční...
 

Fylogeneze a evoluce psůuzamčeno

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 565, 2018/10
Příbuzenské vztahy mezi jednotlivými druhy a skupinami psovitých šelem zůstávají do značné míry nejasné. Nové poznatky týmu zoologů z...
 

Proč preference pohlaví neodpovídají rodičovské investici?

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 496, 2018/9
Je známo, že rodiče upřednostňují potomky různého pohlaví s ohledem na to, jak jsou tito potomci schopni, skrze svůj reprodukční úspěch, zvýšit...
 

Kam se poděli Kananejci?

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 263, 2018/5
„Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce...
 

Pocházejí savci z nočních předků?

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 197, 2018/4
Většina dnešních savců, včetně druhů s denní aktivitou, disponuje smyslovými adaptacemi k nočnímu způsobu života, o kterých se předpokládá, že...
 

Evoluční význam květní ostruhy

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 612, 2017/11
V roce 1862, tři roky po vydání své stěžejní práce O vzniku druhů, publikoval Charles Darwin knihu nazvanou O rozličných způsobech, jimiž hmyz...
 

Homo naledi stále překvapujeuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 548, 2017/10
Na podzim roku 2015 (dva roky po nálezu kosterních pozůstatků v jižní Africe) byl s velkou slávou publikován popis nového druhu archaického...
 

Příbuzenské vztahy afrických a eurasijských slonů

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 470, 2017/9
Africký pralesní slon je blízkým příbuzným vyhynulého paleoloxodona, evropského obra doby ledové, jak ukázala studie evropsko­amerického týmu...
 

Evropská prehistorie

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 386, 2016/7
Analýzy DNA získané z archeologických nálezů v posledních letech pravidelně přinášejí nečekané poznatky o populační historii a demografii...
 

Muže z ledovce trápily žaludeční vředy

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 130, 2016/3
Ötzi, zhruba 5300 let stará mumie nalezená v Tyrolských Alpách, nám od svého objevu před pětadvaceti lety poskytl řadu cenných znalostí o životě...
 

Pradávné kořeny lidské schopnosti metabolizovat alkoholuzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 8, 2016/1
Počátky záměrného využívání kvasných procesů k výrobě alkoholických nápojů spadají do období neolitické revoluce před více než deseti tisíci lety,...
 

Šimpanzi se opíjejí palmovým vínem

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 600, 2015/11
Šimpanzi se napříč svým rozsáhlým areálem vyznačují nápadnou rozmanitostí chování, zejména pokud jde o techniky získávání potravy. Tyto dovednosti,...
 

Panda velká není odsouzena k vyhynutíuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 513, 2015/9
„Panda velká je neživotaschopný druh, který se vlastním přičiněním ocitl ve slepé uličce evoluce. Naneštěstí je panda na pohled atraktivní zvíře a...
 

Návrat hromového ještěra

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 386, 2015/7
Brontosaurus excelsus, „hromový ještěr“, je bezesporu jedním z nejslavnějších dinosaurů všech dob. Brontosaura popsal americký paleontolog Othniel...
 
Strana: [1]  [2]  [3]