i

Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Kam se poděli Kananejci?

 |  2. 5. 2018
 |  Vesmír 97, 263, 2018/5

„Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.“ (Deuteronomium 20,16–17)1)

V době, kdy v Egyptě vládli faraoni a v Řecku teprve vznikala antická civilizace, žil v oblasti Levanty, zahrnující dnešní Libanon, Izrael, Jordánsko a jižní část Sýrie, národ nazývaný Kananejci. Kananejci, kteří psali na papyrus, nikoli na hliněné destičky, po sobě zanechali velmi skromný písemný záznam, a archeologové tak museli vyvozovat jejich identitu z písemných záznamů jiných národů, jako byli staří Egypťané, staří Řekové a Hebrejci.

Jedním z nejdůležitějších zdrojů je bible, která popisuje válečný konflikt mezi Hebrejci, Kananejci a dalšími národy v oblasti. Hebrejci nakonec tyto národy na boží příkaz vyhladili a jejich města srovnali se zemí, jak uvádí Deuteronomium 20,16–17, bezpochyby jedna z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších pasáží bible. Jiné pasáže však svědčí o tom, že přinejmenším část kananejských komunit tento konflikt přežila. Rovněž archeologický záznam nenasvědčuje tomu, že by kananejská města byla někdy zničena nebo opuštěna. Vliv přístavních měst jako Byblos, Sidón a Týros naopak narůstal, až se nakonec stala centrem námořní velmoci s řadou významných kolonií (Řekové nazývali Kananejce Féničané).

Analýza pěti kompletních genomů získaných z 3700 let starých kosterních pozůstatků nalezených v Sidónu, jednom z kananejsko-fénických měst na území Libanonu, dokazuje, že Kananejci údajný biblický masakr skutečně přežili. Starořecké prameny uvádějí, že tito lidé přišli do oblasti od východu. Analýza ukázala, že tyto zdroje jsou přinejmenším zčásti pravdivé. Zhruba polovina genů sidónských Kananejců je příbuzná genomům získaným z 5000 let starých kosterních nálezů z území Íránu. Druhá polovina je místního původu a je odvozena od farmářů, kteří tuto oblast osídlili před více než 10 000 lety. Srovnání s genomy dnešních populací ukázalo, že nejbližšími žijícími příbuznými Kananejců jsou místní Libanonci. Jejich geny tak dodnes přežívají v genomech milionů obyvatel Blízkého východu.

Po zveřejnění studie propukla v amerických médiích vzrušená diskuse o tom, zda její výsledky biblický záznam vyvracejí, nebo podporují. Podle jedné interpretace bible, jako každý propagandistický text, záměrně zkresluje. Podle jiné interpretace Hospodin přikázal Hebrejcům Kananejce vyvrátit z kořene, těm se však nepodařilo jeho příkaz realizovat v plném rozsahu. Populačně- -genetická kontinuita na Blízkém východě nasvědčuje tomu, že válečný konflikt, pokud k němu došlo, nebyl pro Kananejce zcela zničující. O tom, jaký byl boží záměr, se můžeme pouze dohadovat.

Haber M. et al., American Journal of Human Genetics 101, 274, 2017, DOI: 10.1016/j.ajhg.2017.06.013

Poznámky

1) Citovaná pasáž je převzata z Flek A.: Bible. Překlad 21. století, Biblion, Praha 2009.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Pavel Duda

RNDr. Pavel Duda, Ph.D., (*1986) vystudoval ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evolucí a fylogenezí člověka.
Duda Pavel

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné