Vesmír: 2019/11

datum vydání: 11. 11. 2019
Téma měsíce: Ceny Neuron

Výběr redakce

Nahoře, dole: polarita v rostlinné biologii

Matouš Glanc, Jiří Friml, 11. 11. 2019
Každé malé dítě ví, že rostliny mají stonek či kmen s větvemi, listy a květy, které rostou vzhůru, a pod zemí kořeny rostoucí naopak směrem dolů....

Gigantizmus tvaroval mozog tyranosaurovuzamčeno

Martin Kundrát, 11. 11. 2019
Kráľom vo svete dinosaurov je Tyrannosaurus. Tento názor pretrváva niekoľko generácií. Je to veľkosť vládcu tyranov, ktorá nám tak imponuje a...

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

Vladimír Wagner, 11. 11. 2019
Deset mikrosekund po velikém třesku vesmír obsahoval kromě leptonů a fotonů silně interagující hmotu sestávající z kvarků a gluonů o vyšší...

 

Úvodník

Chvála pozitivní zpětné vazby

Ústředním tématem letního dvojčísla Vesmíru byla zpětná vazba. Nemohli jsme se věnovat zdaleka všem oblastem, v nichž hraje nějakou roli; mimo...

Rozhovor

Probouzení nesmrtelnosti

Nesmrtelnost – věčná touha a hybatelka dějin života na planetě Zemi. V biologickém slova smyslu žene k plození potomstva, ve smyslu duchovním k...

Hlavní články

Franklin a olovouzamčeno

Nullius in verba, na ničí slova nepřísahej, toto heslo, které lze chápat i jako tvrzení autorit ověř experimentem, nese erb britské Královské...

„Nové hvězdy“ na oblozeuzamčeno

„Nové hvězdy“ narušují zdánlivou neměnnost hvězdné oblohy. Jejich zkoumání fascinuje lidstvo odnepaměti, ale teprve v posledním století jsme...

Slavné kombinatorické problémy a počítačové důkazyuzamčeno

Představme si tři sousedy žijící ve třech domech. Každý z nich by rád připojil svůj dům ke zdroji vody, plynu a elektřiny, ale nikdo nechce, aby...

Zabití ekonomikou

„Silná ekonomika vám může zlomit srdce,“ napsal v roce 2007 americký ekonom Christopher Ruhm. [1] Narážel tím na dobře zdokumentovaný paradox...

Kde začíná a končí nádor?uzamčeno

Rakovina je velmi široký pojem, pod kterým se skrývá velké množství onemocnění s podobnou charakteristikou. Stejně tak samotný tumor netvoří pouze...

Černí pasažéři: přehlížená invaze hubuzamčeno

Před více než 100 tisíci lety se moderní člověk začal šířit z Afriky do všech koutů světa. Migrace a cestování se od té chvíle staly jedněmi z...

Nahoře, dole: polarita v rostlinné biologii

Každé malé dítě ví, že rostliny mají stonek či kmen s větvemi, listy a květy, které rostou vzhůru, a pod zemí kořeny rostoucí naopak směrem dolů....

Zdvojení genomu jako evoluční příležitostuzamčeno

Mutace jsou „palivem“ evoluce – vytvářejí genetickou variabilitu, z níž pak může selekce vybírat vhodné kombinace alel, což vede například k novým...

Gigantizmus tvaroval mozog tyranosaurovuzamčeno

Kráľom vo svete dinosaurov je Tyrannosaurus. Tento názor pretrváva niekoľko generácií. Je to veľkosť vládcu tyranov, ktorá nám tak imponuje a...

Od bakterie k Darwinoviuzamčeno

První organismy nedosahovaly patrně o moc větší složitosti než dnešní bakterie. Teprve později daly základ komplexnějším formám včetně složených,...

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

Deset mikrosekund po velikém třesku vesmír obsahoval kromě leptonů a fotonů silně interagující hmotu sestávající z kvarků a gluonů o vyšší...

Avantgarda: metoda a cíluzamčeno

Josef Hora v článku Kulturní smysl doby z října 1919 píše: „Heslo doby zní: Rychle. Smysl doby je: proměna. Taková je metoda i cíl.“ Horovo...

Glosy

Ryby, které zadržují dech

Hlubiny oceánů patří k nejméně prozkoumaným místům naší planety a žijí v nich organismy, o kterých toho moc nevíme. V letošním roce se podařilo...

Myší chirurgové

Ropuchy obrovské (Rhinella marina) jsou „obyvatelkami“ australského státu Queensland od roku 1935. Dovezli je producenti cukrové třtiny, kteří si...

Nad knihou

Stojí za zamyšlení prd?

Toto povídání není o zažívacích potížích. Zamýšlíme se nad knihou nazvanou O čem víme prd. Na rozdíl od Sókrata, který už před více než dvěma...

Věda pod objektivem

Kometa, nebo asteroid?uzamčeno

Fotografie pořízená Hubbleovým kosmickým teleskopem zachycuje jasný objekt se dvěma ohony zřetelně a relativně rychle se pohybující vůči hvězdnému...

Jazykový koutek

Jak se do lesa volá

Les je všeslovanské slovo nejistého etymologického původu. Pro člověka byl odpradávna příležitostí k obživě – lidé sbírali lesní plody, čuníci i...

Mozaika

Oteplování a rostlinná imunita

I přes tvrzení našeho bývalého pana prezidenta se Země otepluje, a to o 1,9 °C od roku 1880 (https://climate.nasa.gov). Tento fakt je díky...

Umělá inteligence pomáhá odhadnout výsledky antidepresivní léčby

Depresivním pacientům přinášejí léčebné neúspěchy další zhoršování stavu cestou ztráty nadějí. Je proto žádoucí zavčas odhadnout, které typy...

Placentou do střeva?

Jak je pravidelnému čtenáři Vesmíru dobře známo, o zdraví a nemoci často rozhodují kromě celkové kondice i podnájemníci obývající naše střevo –...

Štíří superschopnosti

„Když vybuchne atomovka, tak všechno vyhyne, ale švábi a štíři to přežijí,“ zní ponaučení, které si pamatuju z útlého dětství. To zní zajímavě,...

Dramatický úbytok severoamerických vtákov

Strata biodiverzity a kolaps populácií mnohých organizmov patria k najvýznamnejším environmentálnym problémom súčasnosti. Veľké zdesenie preto...

Tlakem k zánětu

Zánět je dvojsečná zbraň naší imunity, která může na jedné straně rychle zatočit s počínající infekcí, na druhé straně je ho však třeba potlačit...

Dávný lidský předek dostal tvář

Lidská evoluce podněcuje naši fantazii mimo jiné proto, že naši předkové a příbuzní (subtribus Hominina) jsou zosobněni dobře zachovalými...

150 000

Řada bakterií disponuje pozoruhodnou útočnou zbraní: sekrečním systémem T6SS. Připomíná mechanismus, jímž fágové vpravují svou dědičnou informaci...

Chci žít ve tmě, protože dobře vidím

Praví jeskynní živočichové, tzv. troglobionti (viz Vesmír 98, 392, 2019/7–8), jsou k životu v jeskyni obvykle zřetelně adaptovaní, za nejběžnější...

Nádech–výdech

Proč vymřeli poslední mamuti?

Poslední doložená populace mamutů srstnatých (Mammuthus primigenius) obývala ještě před 4000 lety Wrangelův ostrov. Dosud se mělo za to, že tamní...

Vznik druhu pohlavním výběrem

Pralesnička drobná (Oophaga pumilio) mívá na ostrovech u břehů Panamy různou barvu – oranžovou, zelenou, modrou, červenou. Výrazné zbarvení však...

Hmat zprostředkovaný umělou kůží

Měkká a ohebná umělá kůže ze silikonu je vybavena senzory mechanického napětí, které měří deformaci materiálu, a půl milimetru silnými...

Zákulisí

Když Ital cituje Itala

Práce italských vědců jsou v posledních letech citovány mnohem více než dříve. Co se to děje? Vzrostla tak výrazně kvalita italské vědy? Nebo...

Na obranu ujgurských akademiků

Doufáme, že v době, kdy čtete Vesmír, je tento příspěvek buď stále aktuální, nebo (lépe) zastaral díky pozitivnímu zvratu událostí. Organizace...

VŠCHT a ÚOCHB lákají světovou špičku

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vznikne nová pozice „Chair – Medicinal Chemistry“, která je určena pro špičkového zahraničního...

Ceny GA ČR za výsledky základního výzkumu

Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Zdeněk Sofer uspěl s...

750 milionů

Kalifornský technologický institut (Caltech) získal druhý největší mecenášský příspěvek v historii amerických univerzit. Miliardáři Stewart a...

Vertikála

Svět za padesát let

1969: [...] Doba padesáti let je už tak dlouhá, že odhadnout budoucnost vlastního vědního oboru pro specialistu je skoro nemožné: o málo lepší je...

Architektura

Vily dvou architektůuzamčeno

Před devadesáti lety, v srpnu roku 1929, se v Praze-Dejvicích uskutečnila kolaudace dvojice výjimečných vil. Navrhli si je a v letech 1927–1929...

Dopisy čtenářů

K ujídání pilulek

Ad Vesmír 98, 482, 2019/9 Článek Petra Zouhara Kdo nám ujídá pilulky? komentující odborný článek (Science 364, 1055, 2019) je jednou z mnoha...

Přečetli jsme

Václav Cílek, Martin Majer, Lukáš Falteise a kol.: Podzemní památky středních Čech

Dokořán, Praha 2019, 280 stran, ISBN 978-80-7363- ‑942-6 Od podhoubí přes krasové jeskyně, naleziště vzácných surovin, přes krypty a kryty, zdroje...

Stanislav Komárek: Města a městečka I.+II. díl

Academia, Praha 2019, 552 stran, ISBN 978-80-200-2970-6 Proč psát memoáry „už“ po šedesátce? „Nikdo z nás neví hodiny ani dne… v tomto věku lze...