Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Glanc Matouš

Mgr. Mato uš Glanc, Ph.D., (*1988) vystudoval buněčnou a molekulární biologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK. Většinu doktorského studia strávil v laboratoři prof. Jiřího Frimla v rakouském Ústavu pro vědu a technologie (IST), nyní působí ve Vlámském biotechnologickém ústavu (VIB) v belgickém Gentu. Zabývá se převážně polaritou rostlinných buněk, jejím vznikem a významem pro růst a vývoj rostlin.

Počet článků: 2

Prastarý způsob polarizace buněk

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 256, 2020/5
Všechny mnohobuněčné organismy na Zemi se musí vyrovnat se stejnou, pro život zcela zásadní otázkou: Jak zkoordinovat fungování všech buněk, aby...
 

Nahoře, dole: polarita v rostlinné biologii

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 636, 2019/11
Každé malé dítě ví, že rostliny mají stonek či kmen s větvemi, listy a květy, které rostou vzhůru, a pod zemí kořeny rostoucí naopak směrem dolů....