Ing. Martin Janda, Ph.D.

Ing. Martin Janda, Ph. D., (*1987) vystudoval biochemii na VŠCHT v Praze a pracoval v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. V současné době bádá pod hlavičkou VŠCHT a Ludwig-Maxmilians-Universität München (LMU). Ve své práci se zabývá interakcí mezi rostlinami a mikroorganismy.

Počet článků: 13

(Sebe)vražda strigy

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 268, 2019/5
Parazitické rostliny dělají zemědělcům, především těm africkým, těžkou hlavu. Způsobují nezanedbatelné škody na výnosech. Konkrétně se jedná...
 

Nástup kiwellinů

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 200, 2019/4
Kiwelliny jsou proteiny, které byly v roce 2005 objeveny v kiwi. Jsou jedním ze tří nejzastoupenějších proteinů v jedlé části plodu kiwi. O jejich...
 

Bakteriální transkriptom při infekci rostliny

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 687, 2018/12
Při výzkumu interakcí rostlin a mikrobů (zde bakterií) je zásadní problém studium bakteriálních pochodů v čase infekce, tedy přímo v rostlině....
 

Chceme „super-rajče“?uzamčeno

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 697, 2018/12
Asi většina z nás má ráda na svém talíři rajčata, ať již čerstvá, či v omáčce na těstoviny. Není proto divu, že se rajčat celosvětově vyprodukuje...
 

Zbrojní arzenál rostlin: mimobuněčné váčky

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 554, 2018/10
Rostliny se proti patogenům brání mnoha sofistikovanými způsoby. Nedávno se ukázalo, že mocnou verzatilní zbraní v arzenálu rostliny mohou být...
 

Čteme čím dál tím více

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 486, 2018/9
Nevím, jaké existují statistiky ohledně čtení beletrie či čtení lidí obecně. Bylo by asi těžké nalézt univerzální parametr pro určení „míry...
 

Mikrobi a předvídání fenotypu rostlin

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 493, 2018/9
Mikrobi ovlivňují vývoj a zdraví hostitele – negativně (patogeni) i pozitivně (symbionti). V současné době se výzkum mikrobiomu těší velkému zájmu...
 

Odlehčení před „GAČRem“ aneb Svěřme to loterii?

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 335, 2018/6
Měsíc před uzávěrkou grantových přihlášek na Grantovou agenturu ČR jsem na twitteru Josefa Patočky narazil na článek zabývající se tématem nízké...
 

V obraně rostlin mají i hormony své místo

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 126, 2018/3
Rostlina napadená patogenem spouští sofistikované obranné reakce. Její buňky rozpoznají přítomnost patogenu a vyšlou signál pomocí rostlinných...
 

„1000“ huseníčků přečteno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 610, 2017/11
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) je nejpoužívanější laboratorní modelová rostlina. Jedním z důvodů její obliby je relativně malý genom,...
 

Za sluncem!uzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 544, 2017/10
Toto není slogan poutající na letní dovolenou. Zde bych chtěl upozornit na práci zabývající se popisem, proč se slunečnice (Heliathus annus)...
 

I huseníček si hladinu glukózy hlídá

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 126, 2017/3
Je dobře známo, že člověk si přísně hlídá hladinu glukózy v krvi˝, a pokud se mu to nedaří, dochází k závažným onemocněním, jakými jsou hypo- či...
 

Boj o vodu uvnitř rostlin

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 67, 2017/2
V interakci mezi rostlinami a patogeny (v tomto případě bakteriemi) probíhá neustálý souboj. Rostliny jsou vybaveny mocným imunitním systémem,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné