Wagner Vladimír

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., (*1960) vystudoval MFF UK v Praze. V Ústavu jaderné fyziky AV se zabývá hlavně experimentálním studiem horké a husté jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů a možností transmutace vyhořelého jaderného paliva pomocí intenzivních zdrojů neutronů.

Počet článků: 18

Fyzika a porozumění světu

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 456, 2023/7
I v češtině existuje řada učebnic, přehledů a knih věnovaných středoškolské fyzice. Proč psát další? Jedním z důvodů může být zacílení na různé...
 

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022uzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 461, 2022/7
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...
 

Iluse atomových strojůuzamčeno

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 410, 2021/6
1942: [...] Starý problém atomového stroje znovu oživl u příležitosti nedávného objevu (1939) štěpení atomového jádra uranu a thoria, který...
 

Film a kniha o Černobylu

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 244, 2020/4
Serhii Plokhy obdržel za knihu o Černobylu roku 2018 knihy cenu Baillie Gifforda za nejlepší anglicky psanou literaturu faktu.
 

Odpad, nebo surovina?

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 697, 2019/12
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba...
 

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 649, 2019/11
Deset mikrosekund po velikém třesku vesmír obsahoval kromě leptonů a fotonů silně interagující hmotu sestávající z kvarků a gluonů o vyšší...
 

Slabý musí podrazit

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 193, 2019/4
Jak to přijde, že slabá síla může „rozbořit domeček“ silné síle? Když je silná síla milionkrát silnější, proč neubrání svěřené neutrony v jádře...
 

Jak se zkoumá hmota s těmi nejvyššími teplotami?uzamčeno

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 706, 2018/12
Teploty povrchu Slunce a ostatních hvězd dosahují tisíce až desetitisíce kelvinů, v jejich nitru pak desítky milionů. V nitru supernov jsou...
 

Dřevem místo uhlímuzamčeno

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 336, 2017/6
V posledních desetiletích se i v energetice objevuje více pojmů, které jsou spíše ideologické než odborné. Environmentální aktivisté kupř. označují...
 

Mendělejevova tabulkauzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 638, 2016/11
Na přelomu let 2015–2016 uznala komise Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii IUPAC objev hned čtyř supertěžkých prvků. V červnu 2016 pak byly...
 

Cesty do vesmírných dálek se odkládajíuzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 160, 2016/3
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začal zájem o rozvoj vesmírných technologií klesat. Dostáváme se do situace, že jako lidstvo nejsme...
 

Nejsilnější síla

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 772, 2007/12
Silná interakce se od známější gravitační nebo elektromagnetické interakce liší dvěma podivnostmi: průběhem intenzity interakce v závislosti na...
 

Temná hmota in flagranti

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 727, 2006/12
Právě v době kongresu Mezinárodní astronomické unie v Praze (14.–25. srpna 2006) byl zveřejněn výsledek, který by mohl být klíčový pro prokázání...
 

Další oxid s příponou -ičelý do školní sbírky

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 291, 2006/5
Při své poslední návštěvě laboratoře GSI 1) u Darmstadtu jsem si vzpomněl na své dávné školní hodiny chemie. Nejznámější oxid, kterému se tehdy...
 

Neutronové hvězdy v pozemské laboratoři

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 664, 2005/11
Na počátku vývoje vesmíru se jeho hmota vyskytovala ve velmi hustém a horkém stavu. Taková hmota v sou časné době vzniká při výbuchu supernovy a...
 

Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 11, 1999/1
S napětím a zájmem přímého účastníka doby sleduji pravidelně otiskované kapitoly o době těsně po válce a době začínající totality na Lékařské...
 

Přeměna fotonů na částice s nenulovou klidovou hmotností pozorována již dávno

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 456, 1998/8
Článek Zhmotněné světlo (J. Valenta, Vesmír 77, 128, 1998/3) se dotýká základů našeho chápání fyzikální reality, a proto by měl velice opatrně...
 

Obnovujeme přirozený systém odvodnění obcí

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 4, 1994/1
Řešit otázku toxicity čistírenských kalů dosud známými a užívanými metodami (např. spalováním), je z mnoha důvodů neúnosné nebo aspoň vysoce...