Vesmír: 1994/1

datum vydání: 5. 1. 1994

Úvodník

Divy nebeské

Nedávno si mi po telefonu stěžoval pečlivý čtenář Vesmíru Ludvík Vaculík, že navzdory našemu názvu uveřejňujeme poměrně málo článků o opravdovém...

Nobelovy ceny

Nobelovy ceny 1993

CHEMIE Už to nikoho ani nepřekvapuje, že letošní Nobelovy ceny za chemii a i za fyziologii nebo lékařství byly uděleny za práce v oboru molekulární...

Komentáře a názory

Proč klesá koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře?

Růst koncentrace oxidu uhličitého dělá těžkou hlavu mnoha vědcům, kteří se snaží najít hlavní mechnizmy odpovědné za koloběh uhlíku na Zemi. Jev,...

Nad knihou

Vratislav Schreiber: Vitaminy kdy - jak - proč - kolik

Jsem jistě jedem z mnohých, kdo vítá radostně tento znamenitý populární přehled o látkách, o kterých se stále hromadí nejrozmanitější informace...

Hans Sedlmayr: Demolovaná krása

Hans Sedlmayr (1896 - 1984) byl jeden z posledních přímých žáků Maxe Dvořáka (1874 - 1921), spoluzakladatele evropské památkové péče. Přestože celý...

Lewis Wolpert: The Unnatural Nature of Science

Stává se tradicí, že se vědci, jejichž jména se stala pojmem v určitém oboru, pokusí na sklonku své kariéry o reflexi své celoživotní zkušenosti,...

Mozaika

Listopad ve vědě

Výroba antivodíku? Podle prohlášení amerického týmu pracujícího v CERN zde záhy budou umět vyrobit první skutečný atom antihmoty. Mohou totiž...

Vertikála

Věda očima Vesmíru

Česká věda... Před válkou jsme uvažovali s profesorem Em. Rádlem, že se pokusíme sorganisovat ve svém ústavu soustavnou práci pro poznání naší...

Diskuse

Vědomosti, inteligence, osobnost a ars medici

K článku M. Anděla, C. Höschla a H. Provazníkové „Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař“, Vesmír 72, 264, 1993/5. Všichni bychom si jistě...

Především vítáme diskusi

K námi popsanému přijímání studentů na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (Vesmír 72, 264, 1993/5) jsme přistoupili hlavně proto, že jsme...

Výtvarné umění

Galerie H (Zdenek Hůla)

Začátkem osmdesátých let adaptovali bratři Zdenek a Jiří Hůlovi starý statek na náměstí v Kostelci nad Černými lesy. Na přestavbě spolupracoval...

Dopisy čtenářů

The Evolution of Authority

K článku Radka Mikuláše „Ichnologie - jiný pohled na živý svět“, Vesmír 72, 563, 1993/10. Příspěvek neznámého autora z Massachusettské univerzity v...

Budoucnost - biologická poušť

Článek Martina Braniše dobře popisuje současný stav poznatků o druhové rozmanitosti života na Zemi a pozorovaném rychlém úbytku biologických druhů...

Obnovujeme přirozený systém odvodnění obcí

Řešit otázku toxicity čistírenských kalů dosud známými a užívanými metodami (např. spalováním), je z mnoha důvodů neúnosné nebo aspoň vysoce...

„Za záchranu ozonosféry II“

Nepoužívejte výrobky obsahující ONL a podle svých možností podporujte kampaň za jejich omezení. Prvním krokem může být třeba podpis pod petici...

O chimérách krásných blouznivců

Nechci spekulovat o existenci „architektonické lóže“, ale vývoj systému udělování osvědčení ji rozhodně nepopírá. Onen vývoj mimochodem hodnotím...

Léčíte se sami volně kupovanými léky?

Samozřejmě by pro normálního občana bylo nejlepší, aby - když ho něco bolí - zašel do lékárny, řekl, co ho bolí, koupil si ten správný lék -...

Elektřina v životě stromů

Mezi rostlinami a jejich půdním živným prostředím existuje rozdíl elektrického potenciálu, a tedy vznikají elektrické proudy, které doprovázejí...

Cílená léčiva a diagnostika

I když léčiva by měla léčit, skoro žádné není prosto vedlejších nežádoucích účinků. Nejhůře jsou na tom protirakovinné preparáty, neboť rozdíly...

Kontinentální žížaly mají naději

Ploštěnka Artioposthia triangulata (Vesmír 72, 115, 1993/2) je dravá, živí se žížalami a potenciálně ohrožuje jejich populace na britských...

Kosmická sonda Cassini

Kosmická sonda Cassini bude vypuštěna v říjnu r. 1997. Po jedenácti letech (r. 2004) dorazí ke svému cíli, jímž je soustava Saturnu. Odtud nejprve...

Odhalená tajemství Venuše

Sdělení o výzkumu povrchu Venuše by mohlo začínat vtipem s osvědčeným schématem: „Pane XY, mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou.“...

Živé ploty v krajině

Když projíždíte anglickou krajinou na kole v pozdním létě, jste vystaveni pravděpodobnému nebezpečí, že píchnete. Tou dobou se obvykle stříhají...

Padesát let od smrti Dr. Maxmiliana Birchera

Pár lžic ovesných vloček, lžíce mléka, šťáva z poloviny citronu a nastrouhané jablko se smíchá dohromady do kaše, přidá se lžička nastrouhaných...

Trýznivé tajemství

Ačkoliv každé setkání s nabobem je rozčilující, překonal Lobačevskij své rozhořčení a napsal do časopisu „Syn otečestva“ velmi věcnou a střízlivou...

Fermatova věta platí!

Tuto poznámku napsal toulouský soudce Pierre Fermat někdy kolem roku 1637 na okraj stránky v Diofantově Aritmetice. Přeloženo do moderní řeči,...

Ozonová díra

Dva příběhy Právě před rokem vyšel ve Vesmíru můj článek o skutečnosti a fikci skleníkového jevu. Šlo v něm o dvě různé věci - o příběh...

Porok dvacetikoruny české

Svatováclavský chorál byl v 2. pol. 14. st. jakousi národní hymnou. Svatováclavská koruna se stala symbolem zemí Koruny české. Král Karel IV. dal...

Předčasný skok?

„Kde máte naftu ve vzduchu? Vždyť já ji tady vůbec necítím!“ To byl můj první dojem, když jsem jednoho podvečera na začátku května 1992 vycházel...

Opravený pohled na globální oteplení

Americký kongres má svou zvláštní komisi, která se zabývá klimatickými změnami. Dlouhá léta jí předsedal dnešní americký viceprezident Al Gore,...

Jazyky na vymření

Leckdo z vás se už asi někdy v duchu nebo i nahlas zeptal, kolik že je vlastně na světě různých jazyků. Odpověď může být vždy pouze přibližná,...

Aktuality

Očkování proti pseudovědě?

"Proč by měly miliony lidí panikařit, když jediným vědcem předpovídajícím ničivé zemětřesení byl biolog podporovaný seismologem fušujícím do...

Biodiverzita v hlubokém moři

S růstem vědomostí o životě v hlubokém moři se objevují i překvapivé paralely mezi životem na zemském povrchu a v pobřežních zónách oceánů. Práce...

LEAR (Low Energy Antiproton Ring)

Do našeho povědomí o fyzicích zabývajících se elementárními částicemi již vešlo, že usilují o to, postavit urychlovače částic na co nejvyšší...

Tento okraj není dost veliký

aby se něj vešel důkaz Fermatovy věty, napsal prý Fermat na okraj své knihy o řešení Diofantických rovnic. Není divu, že záhy po světoznámé...

Neurovědy: Evropa a USA

Kde je vědecké centrum Evropy? Pro fyziku vysokých energií je odpověď snadná: CERN v Ženevě. Molekulární biolog rovněž nemusí váhat: Laboratoř...

Genomová farmakologie

Antimediátorové nukleotidy (antisens nukleotidy) jsou syntetické úseky DNA, které jsou reverzní a komplementární částí určitých RNA (mRNA,...

Kolik zbývá budoucnosti? - CO2 opět na scéně

Před deseti lety publikoval J. E. Lovelock s M. Whitfieldem studii o neustálém poklesu obsahu CO2 v atmosféře. Nešlo o provokaci v době, kdy už...

Jsou slepí lidé synchronizováni s okolní společností?

Biologické hodiny řídící denní rytmy v spánku a bdění, v tělesné teplotě, v hladinách hormonů v krvi či iontů v moči mohou v neperiodickém...

Podíl krys na indikaci intenzity kosmického záření

Měření intenzity kosmického záření, tj. nabitých atomových jader či protonů z vesmíru, patří dnes mezi zcela triviální úlohy. Chceme-li však...

Jubilanti

20. 12. 1903 se narodil prof. Josef Dostál, botanik, autor monografií Květena ČSR (1949-1950), Nová květena Československa (1989) a dalších. Svými...

Jedovatí ptáci

Tedy, to tu snad ještě nebylo! Řada živočichů se chrání tím, že vyrábí dráždivé či jedovaté látky, kterými odpuzuje své nepřátele. Při útoku je pak...

Rodičovský obraz

Vztah rodičů, zpočátku matky, k malým dětem má zásadní význam pro jejich další duševní vývoj. To je klíčová skutečnost, na níž se shodují teoretici...

Spor o prvenstvo

V súčasnosti najpoužívanejšou technikou v molekulovej biológii a génovom inžinierstve je bezpochyby PCR (polymerase chain reaction) metóda....

Biodegradabilní plasty z kyseliny mléčné

Americká firma Ecochem, která je společným podnikem Du Pont Chemicals a potravinářské firmy ConAgra, připravuje zahájení výroby biodegradabilních...

Jak proti hořkosti

Hořkost některých potravin, ale zejména léků, je na závadu jejich používání. Potravinářský i farmaceutický průmysl se proto snaží hořké chutě...