Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vopěnka Petr

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., (*1935) vystudoval MFF UK. Byl posledním žákem Eduarda Čecha. Jmenování profesorem bylo sice r. 1968 schváleno vědeckou radou UK, ale došlo k němu až r. 1990. V letech 1969-1989 na MFF UK zůstal díky intervenci významného ruského matematika akademika P.S. Alexandrova, avšak v nedůstojném postavení. V r. 1980 se mu povedlo na MFF založit filozofický seminář. R. 2000 obnovil katedru matematické logiky a filozofie matematiky na MFF UK (tato katedra byla opět zrušena hned poté, co Petr Vopěnka dosáhl 65 let). 28. října 1998 mu prezident Václav Havel udělil státní vyznamenání (medaili za zásluhy). Zpočátku se věnoval topologii, později pak teorii množin a matematické logice; na začátku sedmdesátých let založil tzv. alternativní teorii množin (alternativní vůči klasické Cantorově teorii). Od poloviny osmdesátých let se věnoval filozofickým otázkám matematiky (zvláště v souvislosti s Husserlovou fenomenologií) . Výsledkem byly mj. knihy Úhelný kámen evropské vzdělanosti a vědy (2000). Podivuhodný květ českého baroka (1998) a Meditace o základech vědy (2001). Ve Vesmíru vyšla r. 1995 jeho kniha Rozpravy s geometrií - Otevření neeukleidovských geometrických světů, která obsahuje novelu Trýznivé tajemství.

Počet článků: 9

Neexistence množiny všech přirozených čísel

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 344, 2015/6
V tomto pojednání1) je zřetelně vysloveno to, co od šedesátých let 20. století mnozí matematikové podvědomě cítili, ale obávali se vynést na...
 

Petr Vopěnka, bojovník s „veřejným anonymem“

24. 4. 2015
V pátek 20. března, ve věku nedožitých 80 let, zemřel matematik a filozof Petr Vopěnka. Dnes (ve středu 22. dubna) v 18 hodin za něj bude Petr...
 

Jiří Fiala se zasloužil o českou vzdělanost

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 129, 2009/2
Tento vynikající matematik odmítl spatřovat smysl své vědecké práce, či dokonce svého života, v úsilí zajišťovat si příštipkováním na díle vědy co...
 

Brána jazykem otvíraná

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 432, 2006/7
Takovouto krásnou knihu by nemohl napsat nikdo jiný než český vzdělanec, který dlouhých třicet let bloudil všemi díly světa, pobýval u rozmanitých...
 

Krize v prvotním významu slova

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 487, 2005/8
Knížka Filipa Grygara Kritika založení galileovské vědy v Husserlově „Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii“ je především zdařilým...
 

Veřejný anonym

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 589, 2004/10
Mohlo by se jevit jako nepatřičné, když dnes, v době nedávno nabyté a stále ještě hýčkané svobody, budu hovořit o hrozbě totality, která nad námi...
 

Matematika a vzdělanost

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 245, 2000/5
Vesmír: Doslechli jsme se, že chystáte přednášku z matematiky pro studenty Institutu základů vzdělanosti, což pravděpodobně nejsou lidé, kteří se...
 

ARTHUR BOLSTEIN: Obyčejné selhání jedné neobyčejné teorie

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 529, 1999/9
Jen velkorysosti vítěze můžeme vděčit za to, že název této knihy nezní „Einstein na kolenou“. Vskutku, speciální teorie relativity je zde vyvrácena...
 

Trýznivé tajemství

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 29, 1994/1
Ačkoliv každé setkání s nabobem je rozčilující, překonal Lobačevskij své rozhořčení a napsal do časopisu „Syn otečestva“ velmi věcnou a střízlivou...