Vesmír: 2009/2

datum vydání: 12. 2. 2009

Úvodník

Pozoruhodné podružnosti

Vždy závidím těm, kdo zá-vidí. To znamená těm, kdo nejen vidí, ale vždy dovedou zahlédnout i to, co já nevidím hned. Nějakou podružnost, která je...

Hlavní články

Komu patří život?

Je pravidlem, že o uvedených případech rozhoduje na základě právních úprav příslušná komise daného úřadu případ od případu. V ČR jsou to například...

Život, lásky a smrt neolitických zemědělců

Byl to muž se společenským postavením. Zemřel v 53. století před Kristem a bylo mu něco málo přes třicet. 1) Přestože zemřel ve věku pro tehdejší...

Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky

Kosmická tělesa sluneční soustavy jsou poznamenána dopady dalších těles, která na nich vytvářejí krátery. Ani Země není výjimkou. Proč by také měla...

Impaktová struktura Alamo v USA

Geodeti a astronomové mohou na Zemi vytipovat místa, kam dopadla kosmická tělesa. Další výzkum je v rukou geologů (Vesmír 88, 92, 2009/2)....

Horká místečka

Přibližně 50 % rostlinných a 71–82 % živočišných druhů planety žije a roste na místech, kterým říkáme hotspots, čili horká místa biodiverzity...

Seskveč, indický yetti, nový konžský lidoop a šelma z Bornea

I dnes jsou objevovány nové druhy savců. Dovídáme se o nich buď z řádných vědeckých popisů, nebo z bombastických novinových titulků. V posledních...

Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém

Neadaptivní (přirozený) imunitní systém Imunitní systém obratlovců má neadaptivní a adaptivní (antigenně specifickou) část. Evolučně starší...

Hormony štítné žlázy a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění nervové soustavy lišící se u jednotlivců v klinickém průběhu, v nálezech na mozkových řezech...

Zviditelnění významů

Všechno ve vědě je podrobováno kritice. Stalo se to i modelu textové struktury, který je založen na Menzerathově-Altmannově (MA) zákonu....

Nobelovy ceny

Tak zase nic…

Mnozí vědci si každoročně počátkem října dávají pozor, aby měli telefon stále po ruce. Co kdyby jim zavolali! Kdo? No přeci lidé z Nobelova výboru!...

Narušená symetrie v mikrosvětě

Co znamená symetrie ve fyzice? V běžném životě si pod symetrií nejspíše představíme pravidelnost tvaru nějakého objektu – např. osovou souměrnost...

Glosy

Proč si mistr hodinář vybral kukačku?

Jinými slovy proč do svých hodin neposadil do hodin třeba slavíka, který lépe zpívá, nebo ledňáčka, který je barevnější? Jisto je, že kukačka si s...

Utekla darovaná ryba inbrední depresi?

Mohou se nově zavlečené druhy organismů adaptovat na své nové prostředí i v případě, že počet jedinců zakládajících populaci je malý? Podle teorie...

Keltové a cystická fibróza

Cystická fibróza je nejčastější z nevyléčitelných dědičných nemocí. Vyskytuje se u Evropanů, popřípadě u Američanů evropského původu. V 70 %...

Největší z her, jaká kdy byla sehrána

Laici obvykle vidí teorii her coby zaujetí kvaziproblémy, pouhými „hrami“, a snahu o jejich řešení coby planá intelektuální cvičení, něco podobného...

Od monstrózního pomníku k monstrózní katedrále

Četl jsem v jednom magazínu tuto větu: Měla bych se dívat nahoru, na monstrózní katedrálu na Piazza del Duomo, hlavním milánském náměstí. Ve své...

Už vám kvete na zahrádce čemeřice?

Rod čemeřice (Helleborus) z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) zahrnuje asi 45 druhů rozšířených převážně v jižní a jihovýchodní Evropě a ve...

Jiří Fiala 70

Existují etapy v lidském životě, kdy individuální rozdíly mezi lidmi bývají výraznější než rozdíly v biologickém věku. Bývá to často ve stáří....

Jiří Fiala se zasloužil o českou vzdělanost

Tento vynikající matematik odmítl spatřovat smysl své vědecké práce, či dokonce svého života, v úsilí zajišťovat si příštipkováním na díle vědy co...

Odpověď na každou otázku

Rondel v Bysni?

Rondel v Bysni. Soustava zahloubených objektů označovaná v České republice jako mladoneolitický rondel má dvě základní konstrukční části – příkop s...

Nad knihou

100 let po katastrofě na sibiřské Tungusce

Právě včas, ve chvíli stoletého výročí tunguské události, vychází v Mladé frontě knížka geologa, diplomata a spisovatele Jiřího Jiránka. Všimněte...

Zvířata ve válce, Oddaná, ale nedobrovolná válečná služba

Všechny země se ve válce snaží mobilizovat co nejvíce svých zdrojů, ať už materiálních, nebo lidských, a není tedy divu, že se v této nevděčné...

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita Karlova Zlatou medaili Univerzity Karlovy de doctrinarum ope mutuo ferenda optime merito (za přínos ke sbližování věd) převzal 18. 12....

Architektura

Organický i technický Corbu

V semináři věnovaném dějinám designu jsme se tento rok se studenty zaměřili na téma standardizace bydlení, a to od geneze tohoto modernistického...

Dopisy čtenářů

Ad Překvapení v posteli

Proč jsou lidé u nás většinou tak zaujatí proti hadům, aniž o nich cokoliv vědí? Jsou země, ve kterých lidé chovají určité druhy hadů záměrně jako...

Ad Proč brankáři skáčou a ženy mají knoflíky vlevo?

To, co nyní řeší slovutní vědci, mi bylo před půl stoletím naprosto jasné: Držím-li dívku jak se sluší a patří po svém pravém boku, pak směr...

Cedry a „cedry“

V brakové literatuře přeložené z angličtiny, kterou je náš knižní trh zavalen a přesycen, se to „cedry“ doslova jen hemží. Tu si neohrožený...

Aktuality

Graffiti – indikátor zločinnosti?

Z vlastní zkušenosti každý ví, že na místa, kde je plno smetí, bez rozpaků další smetí přihodí. Kde už jsou na zdi graffiti, vždycky někdo další...

Skákající robot

Robotika je intenzivně se rozvíjející obor a výsledné řešení robota může mít často překvapivou podobu. Po robotovi balancujícím na kouli (Vesmír...

Objev „virofága“

V roce 1915 izoloval mikrobiolog Frederick William Twort (1877–1950) virus, který požíral bakterie. Byl proto nazván bakteriofág. Od té doby bylo...

Hlodavec velikosti menšího osobního auta

Třetihorní savčí společenstva v Jižní Americe patřila v důsledku dlouhodobé izolace k těm nejosobitějším své doby, neboť se zde rozrůznilo několik...

Vůně čerstvě obdělané půdy

Každý zná tu zemitou vůni čerstvě obdělaného pole, ale její původ zůstával dosud záhadou. Výzkumný tým Brownovy univerzity vedený Davidem E. Canem...

Dejte partnerovi šálek horkého čaje

V detektivkách Agathy Christie se často v krizových situacích nabízí šálek nebo konev horkého silného čaje pro posílení. Ostatně Angličané jsou...

K čemu je klikání u antilop losích?

Antilopa losí a její ještě impozantnější příbuzná antilopa Derbyho bývají považovány za největší antilopy světa. Přestože jde o příměr celkem vzato...

Potíže s ponožkami

Nanočástečky různých prvků a sloučenin se stále častěji používají k vylepšení kvality spotřebního zboží. Dražší druhy ponožek například obsahují...

Kdo přišel první – membrány, nebo nukleové kyseliny?

Otázka z titulku je stará snad jako molekulární biologie sama. Nedávno se objevila významná studie podporující hypotézu, že vzniku života...

Mechanizace vědecké práce – stesk z počátku 20. století

Slavný historik umění Max Dvořák 1) se ve svých vídeňských univerzitních přednáškách v roce 1918 zabýval nejenom italskou renesancí, ale i...