Quarry

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., (*1976) vystudoval archeologii a etnologii na Filozofické fakultě UK v Praze. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., se věnuje období neolitu. Vedl několik výzkumů v okolí Prahy a zůčastnil se expedic v Turecku a v Súdánu.

Počet článků: 3

Göbekli Tepeuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 396, 2015/7
Nálezy monumentálních kamenných pilířů, objevené v druhé polovině 20. století, nás vedou k přehodnocení předdstav o životě před dvanácti tisíci...
 

Rondel v Bysni?

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 79, 2009/2
Rondel v Bysni. Soustava zahloubených objektů označovaná v České republice jako mladoneolitický rondel má dvě základní konstrukční části – příkop s...
 

Středoevropské rondely

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 762, 2008/11
Co je to rondel? Jako rondel se označuje soustava několika zahloubených objektů. Celý objekt je tvořen okrouhlými příkopy, a to v různém počtu a s...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné