Řídký Jaroslav

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., (*1976) vystudoval archeologii a etnologii na FF UK v Praze. V Archeologickém ústavu AV ČR v Praze se věnuje především období neolitu na území střední Evropy, Předního východu a severovýchodní Afriky. Kromě „speciálních“ (monumentálních) staveb a sociálně-politických vazeb s nimi spojených se zaměřuje na studium adaptačních zvyklostí a potravinových strategií minulých společností. Je členem týmu L. Varadzina, zaměřeného na adaptační a subsistenční strategie v africkém Sahelu (Projekt Šakadúd, Lumina Quaeruntur, financovaný AV ČR).

Počet článků: 4

Karahan tepe aneb Není jen Göbekli tepeuzamčeno

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 330, 2022/5
Impresivní stavby, které už od 10. tisíciletí př. Kr. budovaly dávné společnosti mezi horními toky řek Eufrat a Tigris, dlouhodobě podněcují...
 

Göbekli Tepeuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 396, 2015/7
Nálezy monumentálních kamenných pilířů, objevené v druhé polovině 20. století, nás vedou k přehodnocení předdstav o životě před dvanácti tisíci...
 

Rondel v Bysni?

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 79, 2009/2
Rondel v Bysni. Soustava zahloubených objektů označovaná v České republice jako mladoneolitický rondel má dvě základní konstrukční části – příkop s...
 

Středoevropské rondely

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 762, 2008/11
Co je to rondel? Jako rondel se označuje soustava několika zahloubených objektů. Celý objekt je tvořen okrouhlými příkopy, a to v různém počtu a s...