Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Rondel v Bysni?

Středoevropské rondely
 |  12. 2. 2009
 |  Vesmír 88, 79, 2009/2

Jaroslav Tříska, jaroslav.triska@centrum.cz

Rondel v Bysni. Soustava zahloubených objektů označovaná v České republice jako mladoneolitický rondel má dvě základní konstrukční části – příkop s typickým hrotitým profilem a palisádové žlábky umístěné uvnitř prostoru vymezeného příkopem. Tyto konstrukční části se objevují v různém počtu.

Část objektu objevená v Bysni a roku 1954 publikovaná A. Knorem 1) se skládá ze dvou paralelních objektů okrouhlého půdorysu o šířce 0,75–1 m. Odhadovaný maximální průměr celého objektu byl stanoven kolem 100 m (obrázek v publikaci je bohužel bez měřítka). Oba objekty přerušuje vstup, a to jihovýchodním směrem. I když celkový půdorys a nalezený vstup do areálu odpovídá objektům typu rondel, šlo spíše (na základě známých analogií) o palisádové žlábky, v nichž byla palisáda ukotvena. Objekt nebyl bohužel blíže archeologicky zkoumán, takže neznáme hloubku ani tvar profilu žlábků. Jednoznačné není ani datování. Datovatelný materiál pochází pouze z povrchových sběrů, v nichž je jen minimálně zastoupen materiál odpovídající datování těchto objektů v Čechách, tedy období kultury s vypíchanou keramikou. Jinak zde byla nalezena keramika z období eneolitu, starší doby bronzové, mladší doby bronzové a starší doby železné, svědčící o využívání zdejší plochy po dobu 4000 let.

Podobné palisádové objekty známe z několika dalších lokalit v Evropě, 2) jejich datování je ale obtížné a je založeno na horizontálně stratigrafických informacích (tj. na evidenci jednoznačných porušení lépe datovatelnými objekty). O takové informace se v případě Bysně bohužel nemůžeme opřít. Tyto objekty známe také z mladších období pravěku. 3) , 4) Objekt v Bysni sice byl v původním seznamu neolitických rondelů v Čechách, 5) jeho datování však už zpochybnil G. Trnka ve své klasické práci. 6) Z uvedených důvodů jsme jej ani my do seznamu mladoneolitických rondelů v České republice nezařadili.

Rondely se třemi vstupy. V současné době evidujeme celkem čtyři rondely se třemi vstupy, a to v Horoměřicích-Chotole (orientace SZ-SV-J?), Praze-Vinoři (orientace S-JZJV), Drážďanech-Nickernu (orientace SZ-SVJ) a v Gosecku (orientace SSV-JZ-JV). Jak je zřejmé, orientace těchto typů je různá. Velmi podrobně rozebral orientaci vstupů rondelu v Goseck W. Schlosser. 7)

Jaroslav Řídký, Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

Poznámky

1) Knor A.: Nálezy na chmelnicích v severozápadních Čechách, Památky archeologické XLV, 281–286, 1954
2) Konkrétně jsou to Quenstedt, Dolní Beřkovice, Plotiště nad Labem a Tuchoraz.
3) Podborský V. a kol.: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval Socioritual Architecture in Moravia, Masarykova Univerzita, Brno 1999
4) Kovárník J.: Nově zjištěná pravěká příkopová ohrazení na Moravě. Rondely, rondeloidy a jiné příkopy – stručné shrnutí problematiky, Ve službách archeologie V., Brno 2004, s. 11–40
5) Pavlů I.: Die neolitischen Kreisgrabenanlagen in Böhmen, Archeologické rozhledy 34, 176–189, 1982
6) Trnka G.: Studien zu mittelneolitischen Kreisgrabenanlagen, Wien 1991
7) Schlosser W.: Lichtblicke – geometrisch-astronomische Analyse der Kreisgrabenanlage von Goseck, Ldkr. Weißenfels, Archäologie in Sachsen-Anhalt 4/II/06, Landesmuseum für Vorgeschichte 2006, s. 282–288

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Jaroslav Řídký

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., (*1976) vystudoval archeologii a etnologii na Filozofické fakultě UK v Praze. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., se věnuje období neolitu. Vedl několik výzkumů v okolí Prahy a zůčastnil se expedic v Turecku a v Súdánu.

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné