Vesmír: 2008/11

datum vydání: 6. 11. 2008

Úvodník

Fabulace, komplot a lež

Nedávno vyšel v českém překladu velmi zajímavý román R. Powerse „Stopy paměti“. 1) Děj se odvíjí na pozadí případu poměrně vzácné neurologické...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 7

Existují skupiny mající různé náboženské nebo ideologické zábrany konzumovat potraviny vyrobené z GMP a jedinci, kteří prozatím GMP a z nich...

Chemie podivných tvarů

Dva prvky periodické tabulky – uhlík a bor – tvoří rozsáhlé série sloučenin s atomy vodíku. Uhlovodíky významně ovlivňují náš každodenní život,...

Magnetické krávy a internet přitahují

Připomeňme (bez nároku na doslovnou citaci) výroky či teze pánů známých nejen čtenářům Vesmíru – Grima, Novotného a Zrzavého: Tomáš Grim (Palackého...

Pan Parkinson

Parkinsonova nemoc Nejznámější extrapyramidovou poruchou je Parkinsonova nemoc. Jde o jedno z nejčastějších chronických neurodegenerativních one...

3. Skleníkové plyny v půdě

Globální cyklus dusíku a cyklus dusíku v ekosystémech Dusík rozhodně nepatří mezi nejběžnější prvky na Zemi. Odhaduje se, že kilogram horniny...

Středoevropské rondely

Co je to rondel? Jako rondel se označuje soustava několika zahloubených objektů. Celý objekt je tvořen okrouhlými příkopy, a to v různém počtu a s...

Kvalita povrchových vod v České republice

Česká republika leží na rozhraní tří úmoří, proto můžeme naše území označit jako hydrologickou „střechu Evropy“. Na kvalitu odtékajících vod mají...

Jakost vody v ČR

Pro dlouhodobé srovnávání musí být k dispozici data za srovnávací období. Tím se významně snižuje počet použitelných ukazatelů. Na počátku...

Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy

Počáteční předpoklad Jednoznačnou představu o vývoji koncentrací skleníkových plynů si vytvořit neumí me. Antropogenní produkce těchto plynů závisí...

Ryby v údolních nádržích

Složení rybího společenstva Pouze 5 ze 160 doložených sladkovodních čeledí ryb je výhradně jezerních. Většina současných druhů ryb v jezerech či...

Palivový článek v energetice

Přímá a efektivní přeměna energie je výhodou palivového článku. Klasický způsob spalování, tedy výroba energie tepelné a její (většinou me...

Zemětřesení s geotermální příchutí

Rýnský prolom Řeka Rýn využila k svému toku tektonický příkop (obrázek 1), a právě zde byla v minulosti zaznamenána četná zemětřesení s poměrně...

Potenciál jaderné energetiky k zajištění energetických potřeb

Zvládnutí energie jádra pro vojenské účely, závody ve zbrojení a úsilí řady států osvojit si technologii jaderných zbraní – to vše vedlo amerického...

Glosy

Nejnapodobovanější brouci

Brouci málo známé a u nás navíc málo početné čeledi dlouhoústcovitých (Lycidae) jsou chemicky chráněni před predátory a svou jedovatost inzerují...

Život bez vody

Život máme v myšlenkách pevně spojený s vodou, a nejen v důsledku televizních reklam. Zároveň se však už od školních let dovídáme, že „někteří“...

Defibrilace a počet pravděpodobnosti

Pravidelní diváci televize to v poslední době vidí přibližně dvakrát týdně: Pacient na operačním stole nebo na nemocničním lůžku přestane dýchat a...

Má tělesné cvičení příznivý vliv na depresi a úzkost?

Populární představa, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch, byla podpořena řadou vědeckých prací, z nichž nejcitovanější je studie Petera Hassména a...

Grantová agentura České republiky ovlivňuje již patnáct let kvalitu české vědy

V letošním roce si Grantová agentura České republiky (GA ČR) připomíná 15 let od svého založení. Byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní...

Eseje

Vltava – paralelní svět

Vltava shromažďuje vody větší části Čech, které protékají mnoha městy, a omývá skály pod pevnými hrady našich dějin – Českým Krumlovem, Pískem,...

Vizionáři a dělníci vědy

Na naší dnešní snaze o další fyzikální revoluci je nejspíš něco špatně. Věda je lidský podnik. Proto se i v ní projevují lidské slabůstky a...

Nemít roupy

V každé z minulých společností vždy existovala nějaká vrstva disponující určitým množstvím volného času a podílející se nějak na reflexi světa a...

Odpověď na každou otázku

Dítě a „energy drink“

Děti mají zvýšenou citlivost k psychoaktivním látkám, a to i k těm, které dospělí většinou snášejí poměrně dobře. V nápojích typu „energy drink“...

Nad knihou

Dvojí vyměřování, dvojí metr

Myslím, že dobrá je taková knížka, která umožní přemýšlet. A výborná je potom ta, při jejímž čtení se občas přistihnete, že nečtete, ale myslíte na...

Zdravě pragmatický přístup

V jedné ze svých knížek se Pavel Kohout zmiňuje o Jiřím, který „…měl vadu řeči, považovanou v Čechách za rozkošnou, protože ji Smetana zhudebnil v...

Z akademické obce

Z akademické obce

Jihočeská univerzita a ČEZ, a. s. Rektor univerzity představil základní cíle a směřování Jihočeské univerzity v horizontu několika budoucích let a...

Eseje o jazyce

Je jazyková regulace potřeba?

Asi každý z nás, když nastoupil do školy, se sám sebe ptal, proč je potřeba zachovávat všechna ta pravopisná pravidla a zákonitosti spisovného...

Architektura

Katedrály práce

V pařížské čtvrti Montparnasse, na ulici smutně proslulého galského vojevůdce Vercingétorixe, je nenápadný kostel. V průvodcích ho nenajdete. Je v...

Zaznamenali jsme

Energetika a změny klimatu

Luboš Veverka: Téma dnešní diskuse skrývá hlubší rozpor. Záleží na tom, čemu kdo dává přednost. Zda je pro něj na prvním místě blaho člověka či...

Dopisy čtenářů

A co tu vlastně budu dělat?

Pro ty, kdo ještě nejsou obeznámeni s tím, jak to chodí na africkém kontinentě, bych ráda připomněla, že něco jiného je, co si naplánujete, že...

VODA

Lenka Volaufová: Kvalita povrchových vod v České republice, Vesmír 87, 768, 2008/11 Vít Kodeš, Drahomíra Leontovyčová: Jakost vody v ČR, Vesmír 87,...

Aktuality

S octem opatrně

Mirakulin, protein ze zázračných bobulí (miracle berries), jak se říká plodům západoafrického keře Richardella dulcifica (dříve Synsepalum...

Šikovné anglické sýkorky

Už od doby, kdy se sýkory modřinky v jihoanglickém Southhamptonu naučily vybírat smetanu z lahví s mlékem, je jasné, že britská sýkorka je něco...

Západní nosorožec dvourohý vyhuben

„Přežije rok 2000?“ bylo oblíbené novinářské heslo zdůrazňující ohrožení řady druhů. Všichni tehdejší „kandidáti na vymření“ sice přelom tisíciletí...

Skelné houby

Oceány jsou plné podivuhodných organizmů. Mořské houby (Porifera) ze třídy křemitých (Hexactinellida) vypadají, jako by byly vyrobeny z mléčného...

Trpí ženy nad devadesát let demencí více než muži?

Maria Corrada a její tým zjišťovali v Kalifornii ve vzorku 911 osob starších devadesáti let výskyt demence a zjistili, že ženy v tomto věku trpí...

Harmattan – smrtící vítr

V subsaharské Africe je takzvaný „meningitický pás“, ve kterém každoročně vypukne epidemie meningitidy způsobená bakterií Neisseria meningitidis....

Skleník využívající kapalné krystaly

Spoluprací Clevelandské botanické zahrady a Kentské státní univerzity v Ohiu byl vyvinut skleník, v němž se automaticky mění množství záření...

Bezkřídlí mrchožrouti jsou dravci

Druhotná bezkřídlost se u hmyzu často vyvinula následkem geografické izolace (vysokohorské a ostrovní druhy). Méně prozkoumané jsou případy ztráty...

Byl „vačnatý lev“ masozřavý?

Vačnatci vytvořili v Jižní Americe a v Austrálii během dlouhodobé izolace řadu velkých dravých forem. V Jižní Americe například žila vačnatá obdoba...

Chemie lásky

Jak se rozšiřuje poznání o vlivu hormonů a neuromediátorů na psychické děje včetně strachu a agresivity, vzrůstá i zájem o jednu z nejpodivnějších...