Peutelschmiedová Alžběta

Doc. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, Ph.D., (*1941) vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V letech 1963–1986 učila na Speciální škole pro vadně mluvící na Sv. Kopečku a nyní působí v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Počet článků: 5

Poradenství je dialog

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 119, 2011/2
Název knížky Účinné poradenství při terapii koktavosti odkazuje k psychicky závažnému problému, s nímž se potýkají nejméně čtyři procenta populace...
 

Zdravě pragmatický přístup

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 813, 2008/11
V jedné ze svých knížek se Pavel Kohout zmiňuje o Jiřím, který „…měl vadu řeči, považovanou v Čechách za rozkošnou, protože ji Smetana zhudebnil v...
 

Od poruch řeči k narušení komunikační schopnosti

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 298, 2005/5
„Logopedie jest soubor nauk, které si všímají všech složek lidské řeči a všemi prostředky pečují o její zdokonalení, zušlechtění, zkrátka o její...
 

Někdy koktám

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 496, 2002/9
Stál jsem ve frontě v lékárně. Její poklid narušil příchod dvou rozjívených mladíků nevábného vzhledu. „Ahoj, čau,“ zdravili nahlas. Nikdo se k nim...
 

Tíživý problém – koktavost

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 187, 1998/4
Rem tene, verba equentur (drž se věci, slova budou následovat), zní jedna z rad Seneky Staršího. Tato antická moudrost pozbývá smyslu pro ty, jimž...