Vesmír: 2011/2

datum vydání: 10. 2. 2011

Úvodník

Arzen nad fosfor

Vše začalo 29. listopadu 2010, když NASA oznámila, že ve čtvrtek 2. prosince ve 14 hodin místního času bude v jejím ústředí ve Washingtonu tisková...

Rozhovor

Od retrovirů k imunoterapii

Jana Olivová: Od objevu prvních retrovirů už uplynulo 100 let. Proč jste si k výzkumu vybral právě retroviry a jaké byly největší objevy, mezníky...

Hlavní články

Identifikace skenem duhovky

Současné systémy identifikace a ochrany dat pomocí PIN, hesel a přístupových karet začínají být z bezpečnostního hlediska nedostatečné a...

Aralské jezero

Pohled na rozpadající se lodě ponechané svému osudu desítky kilometrů od současné vodní hladiny Aralského jezera působí mrazivým dojmem a vybízí k...

Antimikrobiální peptidy – terapeutika budoucnosti?

Při infekčních onemocněních jsme často spoléhali na antibiotika. Počáteční úspěchy při jejich aplikaci vzbudily klamný dojem, že lékaři mají...

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty...

Největší mořská rezervace na světě

Rok 2010 byl vyhlášen Rokem biodiverzity, a tak v tomto duchu 1. dubna 2010 vyhlásila Velká Británie největší mořskou rezervaci na světě. Ještě...

Papyrus Edwina Smitha, nejstarší lékařská kniha světa

Když před osmdesáti lety uveřejnil přední americký egyptolog James Henry Breasted faksimile, překlad a komentář Smithova papyru, žasli egyptologové...

Pracoviště globalizované vědy

Jestliže s určitou nadsázkou nazýváme 20. století stoletím mikroelektroniky a telekomunikace, můžeme o 21. století říci, že bude stoletím...

Tuberkulóza 2011

Původcem onemocnění nazývaného tuberkulóza jsou některé druhy mykobakterií. Nejdůležitější z nich je Mycobacterium tuberculosis. Mezi další...

Jeho Svatost a arabská čísla

Papežů už se nastřádalo za těch skoro dva tisíce let poměrně hodně – podle oficiálního seznamu 265 a nějakých 40 vzdoropapežů navíc. Ten, kterého...

Inteligentní plán není zcela mrtev

Když v roce 1966 uveřejnil reformní marxista Vítězslav Gardavský v Literárních novinách sérii článků nazvaných „Bůh není zcela mrtev“, byla v tom...

Glosy

Soudní znalci ničí lidské životy!

Provokativní titulek této glosy jsem si vypůjčil z prohlášení zesnulého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, který v roce 2007 kritizoval stav na poli...

Nové druhy z poslední doby

O nových druzích savců, včetně těch nejcharismatičtějších, jakými jsou například primáti, kopytníci, kytovci či šelmy, byla ve Vesmíru řeč v...

Ovlivňuje vodicí pes psychiku nevidomého?

Orientace s bílou holí je pro nevidomého z hlediska paměti a pozornosti velmi náročná. Musí si pamatovat detaily trasy a znát důležité orientační...

Pseudogeny: vějička pro miRNA

Pseudogeny byly před desítkami let definovány jako sekvence DNA připomínající skutečné geny, ale bez biologické funkce. Změny v jejich sekvenci...

Hormonální antikoncepce

V souvislosti s výzkumy atraktivity žen a mužů podle tělesných znaků (pachu, tělesné velikosti a stavby těla, symetrie a dalších rysů obličeje)...

Molekula – tři jubilea

Možná si pamatujete: 2005 – rok fyziky, 2009 – rok astronomie. Fyzikové tehdy slavili sto let od „zázračného roku“ (annus mirabilis), v němž Albert...

Kukurbiturily a bambusurily

Tyto exotické názvy představují dvě skupiny organických látek. Jejich společným znakem je tvar molekuly, který připomíná krátkou trubičku. Stěny...

Eseje

Nevtíravý půvab reciprocity

Lidská společnost stála a padala od šeré nepaměti dvěma principy: solidaritou a reciprocitou. Už u neandrtálců se objevují stopy péče o postižené...

Holubi míří do Las Vegas

Na rozdíl od pražských památkářů mají vědci studující chování holuby rádi. Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) s jejich pomocí vybudoval celou...

Nad knihou

Poradenství je dialog

Název knížky Účinné poradenství při terapii koktavosti odkazuje k psychicky závažnému problému, s nímž se potýkají nejméně čtyři procenta populace...

Nevídaní akademikové

Při procházení pasáží Luxor, kterou si v Praze zkracuji cestu z Václavského náměstí na Hlavní nádraží, se snažím nevnímat police plné knih, abych...

Staří versus mladí?

Publikace dvanácti přednášek ze sympozia „Easing the Rush Hour of Life“ pořádaného v červenci 2008 v Berlíně rozdělené do tří tematicky se...

Diskuse

Islám – reálná hrozba, nebo jen „papírový tygr“?

V listopadovém čísle Vesmíru se objevil rozsáhlý článek Jaroslava Pánka pojednávající o dosti „nevesmírové“ tematice – údajné hrozbě islamizace....

Architektura

ZOO jako utopická vesnice

Menagerie, předchůdce novověkých zoologických zahrad, provází lidský rod zřejmě odpradávna. Ve starověku jsou různé formy zvěřinců doloženy zejména...

Zaznamenali jsme

Hele, kluku, ty koukej do tý školy chodit!

Veřejná beseda Výchova dětí v Čechách – Tradice, tápání a budoucnost se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Výchova je tvořivé dílo...

Aktuality

Je parakrinní signalizace u bakterií běžná?

Existenci parakrinní signalizace mezi dvěma buňkami mnohobuněčného organismu považujeme za běžnou. Poněkud složitější je to ale s její existencí u...

Ostrorepům možná zvoní hrana

Ostrorepi jsou mořští členovci připomínající korýše. Jejich tělo je chráněno pevným krunýřem ve tvaru podkovy, ze kterého vystupuje dlouhý ocas....

Salmonela zneužívá kyslíkové radikály produkované naším tělem

Roku 1923 bylo zveřejněno pozorování využití sloučeniny zvané tetrathionát (S4O62–) bakteriemi rodu Salmonella, a to jako akceptor elektronů, které...

Konec epidemií meningitidy v subsaharském pásmu na dohled?

O záhadné epidemii meningitidy postihující subsaharskou Afriku v době sucha již psal Vratislav Schreiber (Harmattan – smrtící vítr, Vesmír 87, 741,...

Ukládání těžkých kovů na Mount Everestu

I když na nebezpečné látky v životním prostředí narážíme velmi často, vždy znovu nás překvapí nález na neobvyklém místě. Takový je i nález arzenu a...

Vzestup klíšťové encefalitidy jako následek socioekonomických změn ve střední a východní Evropě

Klíšťová encefalitida patří spolu s lymeskou boreliózou mezi nejvýznamnější onemocnění přenášená klíšťaty. V ČR bylo podle Státního zdravotního...

Cesta ke štíhlé postavě?

Když chcete shodit nějaké to kilo nadváhy, zaháníte také myšlenky na jídlo, protože se domníváte, že myšlenka na chutné jídlo posiluje touhu to...

Překladač chemických názvů

Téměř každý, kdo pracuje s chemickými cizojazyčnými texty, uvítá iniciativu Americké chemické společnosti, která vytvořila počítačový program...