Vesmír: 2011/3

datum vydání: 10. 3. 2011

Úvodník

250 let od objevu poklepu plic

Od chvíle, kdy jsem začal studovat medicínu, mi vrtalo hlavou, co vlastně znamená pojem fyzikální vyšetření. Dlouho jsem si naivně myslel, že půjde...

Hlavní články

Potomek dvou samců

Potomek dvou matek Savci musí zdědit polovinu genů od otce a polovinu genů od matky. Jen tato kombinace otcovské a mateřské dědičné informace...

Jezme méně, žijme déle

Jednou z odvěkých tužeb člověka, která je poprvé doložena již v eposu o Gilgamešovi, je dosažení nesmrtelnosti nebo alespoň významné prodloužení...

Aralské jezero

Dlouho se mi zdály problémy v okolí Aralského jezera nebetyčně vzdálené. Až jsem si uvědomila, že již desítky let nosím bavlněné oblečení. Tudíž i...

Kráčel krajem kolaps, nebyl sám

Kolapsy složitých společností a mezní výnos „Civilizace jsou křehké, nejsou stálé. Tento fakt nutně upoutává naši pozornost a vede – jakkoli je nám...

Kronika českých pralesů

Iversenův cyklus V severní a střední Evropě má dlouhou tradici paleoekologický výzkum, který metodou pylové analýzy popisuje cyklický vývoj lesa na...

Jak to bylo s Lazarem Erckerem?

Problém se týká skupiny redoxních reakcí, totiž vylučování kovů z jejich roztoků na kovových površích, a to na základě rozdílných elektrochemických...

Málo inteligentní resign

Všichni už jsme poněkud unaveni akcemi pořádanými k darwinovskému roku a půtkami s evolucí spojenými. Než to všechno na nějakou dobu odložíme (aby...

Glosy

Ftalocyaniny a azaftalocyaniny – nejenom barevné molekuly

Ftalocyaniny a jejich dusíkaté analogy azaftalocyaniny jsou ploché makrocyklické útvary aromatického charakteru. Poprvé byly popsány v roce 1907...

Homosexuální ptáci a vězeňské kolektivy

Do dnešního dne bylo homosexuální či lépe řečeno bisexuální chování1) zaznamenáno u více než 130 druhů ptáků. U více než dvou desítek z nich jde o...

Serotonin – melanokortin – inzulín

Není nadto studovat nějakou chorobu s jednoznačnou a snadno uchopitelnou příčinou. S takovou fenylketonurií se pracuje jedna báseň. To diabetes...

Nedohub – houba, která nám kazí radost z houbaření

Znáte to! Procházíte své oblíbené houbařské terény a uvidíte hřib. Celí rozradostnění se k němu blížíte, ale něco se vám na něm nezdá. Celá houba...

Co nás vede k altruismu …

Pod heslem altruismus najdeme ve slovníku cizích slov české ekvivalenty: nesobeckost, nezištný zájem, vztah a láska k lidem. Primatolog Frans de...

Genetický „doškolovák“ jménem CSI

Při výkonu svého povolání forenzního genetika si často vybavím památný bonmot svého bývalého vedoucího v Kriminalistickém ústavu: „Vyšetřovatel byl...

Nejen eugenik!

V lednu proběhlo sté výročí úmrtí Francise Galtona (1822–1911), osobnosti desatera vědeckých řemesel, člověka, o němž je všeobecně povědomo snad...

Kampaně proti „aktivnímu kontrarevolucionáři“

[…] Patřil k nepřehlédnutelným osobnostem tehdejší moskevské matematiky. Vystudoval ještě před první světovou válkou a stihl při tom také čtyři...

Eseje

Charles Darwin versus Old Shatterhand

Jako kluk jsem se nemohl odtrhnout od mayovek – ještě stále mám v živé paměti, jak namísto ze slabikáře Jiřího Žáčka jsem se učil slabikovat z...

Nad knihou

Tři knihy

Pranostiky jsou bezesporu pozoruhodný folklorní fenomén lidové slovesnosti a lidové duchovní kultury. V naší literatuře se této žánrové oblasti...

Pútavé témy o interakcii človeka a Zeme

Autor knihy Človek a Zem v interakcii prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., je dlhoročným šíriteľom poznatkov z oblasti geologických vied do radov...

Zvířata v překladu

V roce 1997 u nás vyšla kniha amerického neurologa Olivera Sackse Antropoložka na Marsu.1) Autor v ní zachytil příběhy lidí trpících neurologickou...

„Základy ekologie“ – pre koho základ, pre koho nie?

V čase, keď vyšlo kompendium Begona, Harpera a Townsenda: Ekologie: jedinci, populace, společenstva (1997), bol som ešte študentom ekológie....

Architektura

„Jednadvacítka“

Zlínská „Jednadvacítka“, správní budova Baťova obuvnického impéria, se do dějin nezapsala jako vynikající dílo moderní architektury, nýbrž jako...

Dopisy čtenářů

Společenské vědy

Výborné příspěvky prof. Pánka a Jana Sokola jsou popudem pro větší podíl společenských věd ve Vesmíru. Na druhé straně mne vedou k následujícímu...

Z domestikace psa nás hlava nebolí

Je potěšující, že časopis Vesmír v loňském listopadovém čísle uveřejnil článek Tomáše Jakuby a kol. o nových poznatcích ohledně domestikace psa....

Jak jsme objevovali kosmos

Jana Olivová: Nedávno vyšla v českém překladu vaše kniha „Tajemství vesmíru“ (Secrets of the Universe), takže naši čtenáři mají příležitost se...

Aktuality

Mravenci a antibiotika

Že některé druhy mravenců vynalezly zemědělství dávno před člověkem a pěstují houby, je dost široce známo. Ostatně nejen oni, ale např. i někteří...

Účinný a bezpečný repelent – diethyl-meta-toluamid

Každý, kdo zažil invazi komárů a hejno těchto krvežíznivých tvorů marně zaháněl, jistě ocení účinný a spolehlivý repelent. Jenže takových je málo....

Biodiverzita planktonu a toky uhlíku v oceánech

Zhruba tři čtvrtiny povrchu Země pokrývají oceány. Za poslední čtyři desetiletí pohltily oceány 84 % tepla dodaného klimatickému systému naší...

Zebry v keňské rezervaci Ol Pejeta – mezidruhová hybridizace savců „v přímém přenosu“

V současnosti známe několik druhů savců, které zřejmě vznikly úspěšným mezidruhovým křížením, a pár dalších z toho podezíráme (viz Vesmír 86, 72,...

Čína počítá se stovkami nových reaktorů

V současné době je v Číně v provozu 13 jaderných bloků, 27 dalších bloků se staví a přinejmenším dalších 50 je ve stadiu plánování. Velkorysé...

Mokré nohy bohyně Gaii

V prosinci minulého roku vyšel ve Vesmíru článek J. Žárského, M. Stibala a M. Šabacké s poetickým názvem „Studené nohy bohyně Gaii“. V souvislosti...

Výzdoba hnízda jako výstraha

Živočichové si mezi sebou sdělují informace různými způsoby – prostřednictvím zbarvení, vokalizace či chování. Příslušníci některých druhů jdou...