Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Tři knihy

 |  10. 3. 2011
 |  Vesmír 90, 178, 2011/3

Pranostiky jsou bezesporu pozoruhodný folklorní fenomén lidové slovesnosti a lidové duchovní kultury. V naší literatuře se této žánrové oblasti dostává značné pozornosti. Připomeňme například „bestseller“ 17., 18. a 19. století Pranostyka Sedlská, neb Knížka o Povětří a Správě, kterak Spůsobnost Času přes celý rok přesvědčiti se může, pozdější práce národopisce Antonína Robka či dosud vycházející sbírky slovenské etnoložky Zuzany Profantové.

V plynutí času byly pranostiky totéž co bezpečí poznaného, azyl domova, vlídná informace a pevný záchytný bod v neznámém vesmírném prostoru lidského bytí. Je dobré, když nám plynoucí čas do cesty nestaví úskalí nepředvídatelných situací a neblahé stresující události. Když lze časem procházet jako důvěrně známou krajinou, od jedné křižovatky s rozcestníky a ukazateli ke křižovatce druhé, od výroční slavnosti k výroční slavnosti, od svátku k svátku, od výsevu ke žni, od vinobraní k vinobraní. V této pevné stavbě zkušeností, rituálů a zvyků, která tlumí úzkost a navozuje teplo a bezpečí z předvídatelného, má navíc každý krok svůj smysl: koncentruje úsilí, aby se zbytečně neproplýtvalo.

Je-li poznání pramenící ze zkušenosti zasazeno ve zvyk, přináší opakovaně ovoce. Tak se roční běh času z často nevyzpytatelného vrzajícího soukolí dostavující se budoucnosti měnil pranostikou v osvobozující, smysluplný chod života a práce.

Tento pomalý souvislý rytmus vždy navracel jitro zpět noci a spolehlivě řídil koloběh ročních období. Otupoval a zahříval bíle ztuhlé zimy až do červeného žáru bujného léta a vedl spolehlivě rolníka od orby a výsevu ke žním, nutil jej ukládat sklizeň do stodoly, zahánět stáda do chlévů, kontrolovat pomalé sládnoucí zrání ovoce, déšť, rosu, živé vody studánek i mládí a stáří člověka.

Tak mohli lidé řídit a zušlechťovat svůj život poznáváním existujícího řádu, od jednoho dne k druhému, z roku na rok, z otce na syna – od pokolení k pokolení. A tento řád dával po staletí přes význam věcí smysl životu, noci, hvězdám, smrti i Bohu.

  • Autorem Eliášova pranostikonu je meteorolog Vladimír Vondráček, známý především z relací v Československé televizi. Desetitisíce povětrnostních analýz a předpovědí, které
  • vypracoval od svého nástupu do Meteorologického ústavu v roce 1958, se zúročily v komentářích a vtipných glosách, jimiž jsou pranostiky provázeny.
  • Kniha publicistky a fotografky Mirky Zemanové Na Hromnice o hodinu více je sbírka 1500 pranostik určených pro radost, poučení a k zamyšlení, zajímavá navíc grafikou, sazbou i autorčinými fotografiemi.
  • Velká kniha českých pranostik Adély Müllerové upoutává již stylovým řešením obálky, za kterým ovšem pozadu nezůstává ani vytříbený výběr našich nejreprezentativnějších pranostik. S citem pro lidovou duchovní kulturu a s porozuměním pro nesporné folkloristické hodnoty těchto útvarů lidové slovesnosti jich vybrala více než dva tisíce.

Uvedené tři knihy jsou určeny všem náročným potomkům a dědicům těch, kteří před řadou generací pranostiky vytvořili, používali a dokázali je jako naše tradiční kulturní slovesné bohatství i uchovat.

Literatura

Strnad E.: Předpovídáme si počasí, nakl. Papyrus ve spolupráci s Nakladatelstvím Viener, Vimperk 1996

Urban Z. – Robek A.: Svatý Petr seno seče, svatá Anna buchty peče aneb Česká pranostika, nakl. Arca JiMfa, spol. s r. o., Třebíč 1997

Vašků Z.: Velký pranostikon, nakl. Academia, Praha 1998 a 2002

Kovařík J.: Myslivecký pranostikon, Myslivost/Stráž myslivosti, 1998/12, s. 1–3 přílohy Myslivecké zábavy 4/98

Kovářová S.: Rýmovaná pranostika, nakl. Alda, s. r. o., Olomouc 1996

Kovářová S.: Pranostiky pro každý den, nakl. Alda, s. r. o., Olomouc 2001

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem a J. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).
Vašků Zdeněk

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné