mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vašků Zdeněk

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).

Počet článků: 45

Paměti měšťanauzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 120, 2016/2
Pro území České republiky existuje několik desítek velmi cenných deníkových ego-dokumentů, které přenášejí vnímavého čtenáře přes hranice času až...
 

Invazní laskavec

5. 11. 2015  |  Vesmír 94, 599, 2015/11
Laskavec Palmerův (Amaranthus palmeri) je nápadná jednoletá dvoudomá rostlina dosahující výšky až 2 m. Pochází ze Severní Ameriky a odtud byl...
 

Kde je „počátek“ želivské vody?

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 384, 2015/7
Od té doby, co řeka Želivka zásobuje pitnou vodou nejenom Prahu, ale např. i obyvatele Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova...
 

Vade mecum: Kompendium pro putování v prostředích digitální tmy…

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 272, 2015/5
Citace mají větší hodnotu, nežli se může na prvý pohled zdát – vysvětlují, dokazují a poskytují možnost porovnávání. František Ladislav Čelakovský...
 

Mrazivá zima 1928/1929uzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 96, 2015/2
Dne 11. února 1929 došlo v naprosté většině našich stanic k naměření vůbec nejnižší teploty vzduchu v historii pozorování. Zima 1928/29 zaskočila...
 

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotekuzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 696, 2013/12
Bonitace půdy (z lat. bonitas – dobrota, šlechetnost, úrodnost) je hodnocení půdy podle její historicky nejdůležitější vlastnosti, kterou je...
 

Krajina je obrazem lidíuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 432, 2013/7
S jistou nadsázkou, ovšem nepříliš vzdálenou od skutečnosti, lze prohlásit, že krajina je určitým obrazem lidí, kteří ji obývají. Kvality našeho...
 

Islandský Lakagígar před 230 letyuzamčeno

6. 6. 2013  |  Vesmír 92, 332, 2013/6
Nápadné atmosférické úkazy a jevy roku 1783 Každého klimatického historika při studiu dat z našeho území jistě zaujmou často až neskutečně křiklavé...
 

O krajině ve více dimenzích

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 292, 2013/5
Kniha Petra Skleničky Pronajatá krajina je rozčleněna na tři hlavní části: Cesty do krajiny, Osobní pouta, Omyly a naděje. Po formální stránce je...
 

Ad „novověk“

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 230, 2013/4
V recenzi na knihu M. Beranové a A. Kubačáka Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě (Vesmír 90, 504, 2011/9) je uvedena pasáž (s. 505): Po...
 

O zdlouhavé cestě jetele lučního do Čech

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 645, 2012/11
Jetel luční (červený) – Trifolium pratense – představuje jednu z našich nejvýznamnějších pícnin. Vzhledem k tomu, že je ale téměř v celé Evropě...
 

Hospodářský systém terra preta

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 596, 2012/10
Tímto textem chci poukázat na silně kontrastující skutečnost, že v řadě (dříve nazývaných) „zemí třetího světa“ by precizně zvládnutá rostlinná...
 

Mokřady kontra vetlendy

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 233, 2012/4
Byl jsem kdysi přítomen vzrušenému jednání odborníků, kteří rozhodovali, jaký je nejvhodnější český ekvivalent k anglickému odbornému termínu...
 

Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě:

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 504, 2011/9
Vydání této publikace je záslužným počinem nakladatelství Libri, neboť monografie obdobného rozsahu s tak precizním a názorným obrazovým materiálem...
 

Zlo zvané meliorace

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 440, 2011/7
Korektně řečeno, v pravém slova smyslu o meliorace vůbec nejde. Ale v dobách, pro které bylo příznačné politicky motivované matení pojmů, se tak i...
 

Barvy podzimu

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 194, 2011/4
Zaujal mě pěkný článek o podzimních změnách v naší přírodě, o jejich příčinách a průběhu, tedy o věcech, které máme tendenci považovat za naprosto...
 

Tři knihy

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 178, 2011/3
Pranostiky jsou bezesporu pozoruhodný folklorní fenomén lidové slovesnosti a lidové duchovní kultury. V naší literatuře se této žánrové oblasti...
 

Třeboňsko, krajina ve znamení vody

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 556, 2010/9
Třeboňská pánev má tvar protáhlé elipsy. Na severu zasahuje přibližně po Bechyňskou Smoleč, na jihu proniká až do Rakouska. Jde o území rovinaté, s...
 

Kniha o vodě, klimatu a krajině

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 263, 2010/4
Vedoucí autorského kolektivu předkládané knižní publikace Michal Kravčík bývá označován jako „inženýr kataklyzmat a zmaru“, „hlasatel ekologických...
 

Nejnověji o půdách v srdci Evropy

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 48, 2010/1
V první části atlasu najdeme obecné stati o půdě, problematiku funkcí půd, vyčleňování oblastí ohrožených půd, mapování půd a informační systémy o...
 
Strana: [1]  [2]  [3]