Vesmír: 2010/9

datum vydání: 9. 9. 2010

Úvodník

Stavy a stavy

Bludiště není k chození, nýbrž k bloudění. Chůze bloudícího (říkejme mu bludič) je totiž komplikována tím, že se od něj vyžaduje časté rozhodování,...

Rozhovor

Budeme moci sklízet úrodu i v zimě?

Martina Mašková: Proč jsou geny, které řídí tvorbu listů a růst kořenů, klíčové? Jiří Friml: Kódují transportní proteiny, které vedou auxin...

Hlavní články

O kohoutkovi a slepičce

V souvislosti s nastávající „šťastnou událostí“ padne otázka „Holka, nebo kluk?“ asi v každé rodině. Člověka odedávna zajímalo, co určuje pohlaví...

Jeskyně plavců a šelem

Staří Egypťané si byli vědomi všech předností, které jim poskytovalo úrodné, byť zároveň nevypočitatelné nilské údolí. Pojmenovali ho ta kemet...

Kde dnes znamená včera

Rekonstrukce živé přírody čtvrtohor se opírají o nálezy fosilních zbytků rostlin a živočichů a geologické doklady o charakteru jejich životního...

Rýže, nebo rizoto?

Co oko nevidí, to žaludek nebolí aneb Co chybí na etiketách potravin? Je snadné být vegetariánem? Ne tak docela… vegetariáni „vědí své“ o jistém...

Metabolismus a velikost těla v novém tisíciletí

Jednou z největších událostí v biologii konce minulého tisíciletí byl vznik metabolické teorie biologie (viz Vesmír 83, 508, 2004/9). Díky...

Z toulek po Makedonii

Tuto zajímavou zemi málokdo z Čechů zná, ačkoliv leží uprostřed balkánského poloostrova a ačkoliv kolem ní vedou běžné cesty našich turistů....

Hanojské věže

Hanojské věže jsou zdánlivě jednoduchý dřevěný hlavolam vhodný pro trénink myšlení dětí. Ovšem málokterý hlavolam se dostane do učebnic, natožpak...

Půda a abnormální klimatické jevy

Vzhledem k tomu, že zejména v posledním desetiletí značně stoupá počet živelných pohrom, stále více se nabízí otázka, zda se na nich také nepodílí...

Třeboňsko, krajina ve znamení vody

Třeboňská pánev má tvar protáhlé elipsy. Na severu zasahuje přibližně po Bechyňskou Smoleč, na jihu proniká až do Rakouska. Jde o území rovinaté, s...

Německá univerzita v Praze a přírodní vědy, 1882–1939

Vzpomínáme-li letos 90. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, stojí za připomenutí začátek vládního nařízení (č. 392/1920 sb. z 24....

Tuberkulóza a upíři

Lidé měli odnepaměti strach z neznámého. Zvláště věci, které se nás bezprostředně dotýkaly nebo mohly dotýkat, v nás vždy vyvolávaly téměř panickou...

Glosy

Bioprodukty coby cesta k obezitě, chudobě a do morálního bahna?

Nemoci oběhového systému, obezita, cukrovka 2. typu nebo rakovina přímo či zprostředkovaně umoří většinu populace rozvinutého světa. Za původce...

Když láska letí vzduchem…

Hudba působí na emoce a tudy na výsledek rozhodování, jak dokládá řada životních zkušeností i experimentů. Muži, nikoli ženy, kupovali více květin...

Česká společnost pro energetiku

Česká společnost pro energetiku (ČSEn) byla formálně založena dne 6. dubna 2010. Jejímu založení předcházely déle než roční přípravy a několikaleté...

Fotosyntéza viděná elektronovou mikroskopickou tomografií

Fotosyntéza, zejména zelených rostlin, nás zásobuje mnoha produkty, bez nichž by byl náš život na Zemi nemyslitelný, na prvním místě kyslíkem. Při...

Děti, pozor na zlobry – vysoké nebezpečí obezity

Mágové marketingu vědí, že již dvou až tříleté děti začínají rozeznávat jednotlivé značky výrobků a dožadovat se jich v uličce supermarketu podle...

Kvalita práce genetických laboratoří posuzovaná podle norem

Jednou z povinností genetických laboratoří podle vznikajícího zákona o DNA by měla být akreditace podle normy ISO 17025 nebo ISO 15189. Rozdíly...

Přijdeme do roku 2100 o tučňáky císařské?

Ochranářská práce z osvětových důvodů vyžaduje chytlavá hesla a chytlavé organismy. Proto se nyní místo již zastaralé otázky „Přežijí rok 2000?“...

Eseje

Πανδώρα

Pandora musela mít někde schovanou ještě jednu skříňku, kterou teď speciální archeologové našli, předali ji do povolaných rukou a ty poslušny...

Původnost

Minimálně od dob Rousseauových, ale v jistých náznacích už déle, touží Evropa po archaičnosti, původnosti a jinakosti, ať už lidové, nebo exotické...

Nad knihou

Niva a říční krajina

Po prvním semináři Niva z multidisciplinárního pohledu v roce 1997 následovaly v ročních intervalech další čtyři semináře (až do roku 2001). Začala...

S jakým Ruskem máme vůbec dnes tu čest?

Nezaujatý společenskovědní pozorovatel či politologický expert odněkud z vesmíru by s tím měl asi opravdu hodně práce. Měl by posuzovat intence...

Odlišuje nás od ostatních primátů zamilovanost?

Kniha britského antropologa a evolučního biologa, profesora Liverpoolské univerzity, který se specializuje na chování primátů, shrnuje současné...

Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší

Ochrana klimatického systému Země a zajištění kvalitního ovzduší patří mezi stěžejní environmentální témata. Navíc je úzce propojená s jednotlivými...

Věda pod objektivem

Společenstvo ptačího volete

Podivnému jihoamerickému opeřenci bylo věnováno mnoho pozornosti. Google nabízí skoro sedmdesát tisíc odkazů, nadšenci hoacinovi založili i...

Architektura

Obrázky z Drážďan – kino a muzeum

Když jsem před časem navštívil Drážďany, zdaleka jsem netušil, že v ulicích saské metropole narazím na takové množství kvalitní moderní...

Zaznamenali jsme

Za měsíc na Měsíc?

Marek Kuchařík: Kosmický výzkum je jedním z nejnáročnějších oborů lidské činnosti. Podílí se na něm velké množství oborů a je to oblast, která by...

Public Relation

Zelená síť Krušné horykomerce

V Krušných horách na obou stranách hranice se vyskytují cenná přírodní území patřící do soustavy Natura 2000. Ty spolu vzájemně sousedí a prolínají...

Fakulta životního prostředíkomerce

Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra informatiky a...

Integrovaná ochrana půdy a jakosti vodykomerce

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., v oblasti integrované ochrany půdy a vody se svým rozsahem řešení problematiky integrované...

Aktuality

Genový transfer v protinádorové imunoterapii

V zásadě jde o in vitro modifikaci lymfocytů, které byly odebrány pacientovi tak, aby na svém povrchu nesly receptory pro molekuly charakteristické...

Leviatan Melvillův – příliš zubatý vorvaň

Vorvani jako skupina prodělali v třetihorách zajímavou radiaci, jejímž pouhým zlomkem jsou dnešní malí vorvani označovaní jako kogie a mnohem větší...

Co má diacetyl společného s popcornem?

Diacetyl (2,3-butandion, CH3-CO-CO-CH3) je jednoduchá organická molekula, která je přirozenou součástí másla a některých rostlinných olejů. Tato...

Arabidopsis má „přečtený“ bibliom

Dnešní biolog tráví podstatnou část pracovní doby u počítače, a to nejenom kvůli návykovosti webu a e‑mailu. S dostupností genomických expresních...

Záhadná kambrická fosílie je předkem hlavonožců

Jednomu z enigmatických tvorů ze slavného naleziště fosilií Burgess Shale v Britské Kolumbii (viz Vesmír 88, 624, 2009/10) se po mnoha letech od...

Zastavil rok 2010 úbytek biologické rozmanitosti?

Před osmi lety se světoví lídři zavázali, že do roku 2010 významně zmírní úbytek biologické rozmanitosti na Zemi. Tento závazek byl sice velmi...

21. mezinárodní biologická olympiáda 2010

Letošní olympiády, která se konala 11.–18. července 2010 v Changwonu v Jižní Koreji, se účastnilo 233 studentů z 59 zemí. Celkem bylo rozděleno 25...

500 let vynálezce rovnítka

Matematické symboly zpravidla zůstávají „majetkem“ matematiků, ale neplatí to o všech. Asi nejdál mimo území matematiky, dokonce dál než symboly +...

Ženy analyzují obličej jinak než muži

Vnímání obličeje je spojené především s oblastí na pomezí spánkového a temenního, resp. i týlního laloku koncového mozku (s vřetenovitým,...

Unikátní tvarová paměť nafionu

Nafion je základem nejpoužívanějších membrán v palivových článcích. Jde o polymerní protonový vodič (sulfonovaný tetrafluoretylenový kopolymer),...