Ing. Tomáš Khel

Ing. Tomáš Khel je absolventem České zemědělské university v Praze, oboru Hodnocení a ochrana půdy. Od roku 2004 je zaměstnán ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze v oddělení Pedologie. Podílí se na projektech zabývajících se změnou půdních vlastností po antropogenním zásahu do jejich přirozeného vývoje, mapováním půd, klasifikací půd České republiky, popisu půdní heterogenity a projektech směřujících k ochraně půdy a jejích funkcí.

Počet článků: 1

Půda a abnormální klimatické jevy

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 553, 2010/9
Vzhledem k tomu, že zejména v posledním desetiletí značně stoupá počet živelných pohrom, stále více se nabízí otázka, zda se na nich také nepodílí...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné