Šimůnek Michal

Michal Šimůnek, Ph.D. (*1976) vystudoval historii na FF UK a filosofii a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie věd v českých zemích v 19. a 20. století. Působí v Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR, v. v. i.

Počet článků: 3

O lékařích v období nacionálního socialismu

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 55, 2011/1
Nakladatelství Academia vydalo v tomto roce v překladech dvě publikace, které se zabývají nejtemnějšími okamžiky moderní vědy. Jde o knihy odlišné...
 

Německá univerzita v Praze a přírodní vědy, 1882–1939

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 561, 2010/9
Vzpomínáme-li letos 90. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, stojí za připomenutí začátek vládního nařízení (č. 392/1920 sb. z 24....
 

„Rasa“ – „lid“ – geny

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 286, 2004/5
Od konce 19. století byly teoretické úvahy i praktické snahy o sociálně motivované ovlivňování lidské dědičnosti (patogenní i nepatogenní)...