Bárta Miroslav

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., (*1969) vystudoval egyptologii a archeologii na Filozofické fakultě UK v Praze a v Hamburku. V Českém egyptologickém ústavu FF UK se zabývá studiem hrobek ve starém Egyptě a sociálními aspekty vývoje tehdejší společnosti. Od r. 1991 se účastní českých archeologických expedic do Egypta a vede výzkumy v jižním Abúsíru, egyptské Západní poušti a Súdánu. Přednáší na  Univerzitě Karlově v Praze, v letech 2003–2004 přednášel jako stipendista Fulbrightovy nadace na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii. Spolu s P. Pokorným, M. Kovářem a O. Foltýnem editoval řadu úspěšných multidisciplinárních sborníků.

Počet článků: 5

Srdce v poušti

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 274, 2022/5
Fajjúmská oáza hrála v dějinách Egypta tisíce let zásadní roli. Bylo to právě v této oblasti, kde byly identifikovány jedny z nejstarších...
 

Vývoj společnosti a cyklické vnímání časuuzamčeno

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 22, 2017/1
Vnímání cyklicity, toho, že se určité fenomény jakoby vracejí v čase a svým způsobem opakují, je doložitelné, až kam sahají písemné památky, a tedy...
 

Jeskyně plavců a šelem

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 520, 2010/9
Staří Egypťané si byli vědomi všech předností, které jim poskytovalo úrodné, byť zároveň nevypočitatelné nilské údolí. Pojmenovali ho ta kemet...
 

Kolaps stavitelů pyramid?

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 488, 2007/8
Období Staré říše je považováno za jeden z vrcholů staroegyptského státu. Charakterizoval ho např. důmyslný správní systém, rozvinutá ekonomika,...
 

Pyramidy a vodovody v poušti

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 80, 2006/2
V posledních dvou desetiletích nachází dálkový průzkum Země široké uplatnění. Miliony diváků sledují na satelitních snímcích předpověď počasí,...