Vesmír: 2006/2

datum vydání: 16. 2. 2006

Úvodník

Modrý samet

Se zvědavou dychtivostí (hádejte proč) jsem si přečetl úvahu Václa­va Břicháčka o hodnotách a nadějích stárnoucího člověka (v tomto čísle, s. 105)....

Nad knihou

O obezitě konečně s rozumem

„Dva týdny jsem držela dietu a víte, co jsem ztratila? Čtrnáct dnů.“ Výrok americké herečky Totie Fieldsové výstižně uvádí knihu, která každému...

Zpupnost je třeba hasit…

Některé „samozřejmé“ věci vůbec samozřejmé nejsou. Uvědomuji si to znovu téměř každé pondělní ráno na prvním praktiku pro mediky čtvrtého ročníku,...

Metabolický syndrom Nový komplex nemocí

V posledních desetiletích se ze skupiny degenerativních onemocnění moderního člověka vyselektovalo několik jednotek, které tvoří dohromady...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 1

Mám-li rozmýšlet o jazyku před publikem složeným alespoň částečně z učenců a většinou pak z těch, kdo se o vědění a učenost zajímají, je dozajista...

Diskuse

Kdo a proti čemu je podjatý?

Eduard Bakalář se snaží dokázat, že naše současná společnost trpí podjatostí proti mužům a ve prospěch žen. Jeho práci bohužel chybí objektivita i...

Architektura

Sociální téma architektury

Penzion pro seniory, který architekt Jan Línek postavil v roce 2005 v Praze na Bílé Hoře, je poslední z jeho četných realizací tohoto sociálního...

Dopisy čtenářů

Ad Rudá žeň

K recenzi K. Kleisnera a J. Havlíčka, zejména k závěrečnému citátu připsanému sovětskému akademikovi L. S. Bergovi, bych rád připojil malou úvahu o...

K článku Olafa Breidbacha „Vzdoropapež“

V prosincovém čísle Vesmíru byl zveřejněn oslavný článek na Ernsta Haeckela, velkého propagátora darwinizmu a zakladatele Monistické ligy v...

K dopisu V. Běhala

Namátkou otevírám Vesmír 77, 22, 1998/1), kde je obrázek H+-ATP syntázy. „Statorem“ proudí protony a roztáčejí gama-protein podjednotky, kde je...

Energie pro 21. století

Česká ekonomika a energetika se staly nedílnou součástí globálního světa. Světovou situaci a možnosti vývoje proto musí respektovat nejen vedení...

Čínský antropocén

Atmosférický geochemik Paul J. Crutzen společně s E. Stoermerem uvedli v roce 2000 termín „Anthropocene“ (česky antropocén) pro období, kdy se...

Není vražda jako vražda

Tak přesně to měli na mysli čeští zákonodárci, když se pustili do novely trestního zákoníku. Prvního prosince 2005 pak všechny české deníky...

Arzen v bangladéšských vodách

V Bangladéši i v sousedním Západním Bengálsku, svazovém státu Indie, byly v polovině devadesátých let zjištěny v podzemní vodě koncentrace arzenu...

Ateroskleróza

Infekce O vztazích mezi aterosklerózou a různými infekcemi, například tyfem či spálou, se uvažovalo již od začátku 20. století. Koncem padesátých...

Pyramidy a vodovody v poušti

V posledních dvou desetiletích nachází dálkový průzkum Země široké uplatnění. Miliony diváků sledují na satelitních snímcích předpověď počasí,...

Velké šelmy v České republice

Pro naše rysy představuje největší nebezpečí pytláctví, stejně jako pro vlky a medvědy. Rysové se však mohou „pyšnit“ nejvíce případy. Ačkoli jsou...

Jak se loví geny v Sargasovém moři

Díky povídkám Oty Pavla zná většina Čechů Sargasové moře jako oblast, kde se tře náš úhoř říční. Někdo si možná vzpomene na hnědé chaluhy rodu...

Medziplanetárny prach

Od okamžiku, keď astronómovia obrátili teleskopy k nočnej oblohe, aby sa dopátrali odpovede na otázku o pôvode hviezd a planét, začala sa ich...

Dva póly životního putování

Před léty J. Langmeier a Z. Matějček při rozboru negativních důsledků časné dětské deprivace formulovali pět základních psychických potřeb dítěte....

Jak císař Rudolf II. pozoroval Měsíc

Objev dalekohledu, který se klade do druhé poloviny prvého desetiletí 17. století, je předmětem dlouholetých sporů, v nichž dosud asi nepadlo...

Úloha lesů v rozvoji venkova (EAFRD)

Lesy pokrývají třetinu území našeho státu a lesní hospodářství hraje velmi významnou roli v rozvoji venkova. S ohledem na rozsah veškerých užitků,...

Aktuality

Policejní vosičky

Policejní psi mohou být vycvičeni tak, že čichem odkrývají i slabé pachy narkotik nebo výbušnin. Podobně lze ale vycvičit i menší a lacinější...

Taxonomie v „tureckém stylu“

Popisovaní nových druhů a poddruhů má řadu půvabů, například se autor svým popisem stává vlastně nesmrtelným. Vědecký latinský název nového druhu...

Rozsivky a železo

Rozsivky jsou jednou z hlavních skupin tvořících mořský fytoplankton, jenž zajišťuje téměř polovinu celkové fixace uhlíku. Různé druhy rozsivek se...

Šimpanz pomáhá hledat nové léky

Studium divoce žijících šimpanzů přineslo poznatky o pozoruhodných znalostech těchto lidoopů. Šimpanzové velmi dobře vědí, které rostliny jsou...

Patologičtí lháři nemohou za to, že lžou

Tak se to alespoň jeví z práce Y. Yanga a jeho spolupracovníků z McGillovy univerzity v Kanadě, kteří pomocí zobrazovacích metod (strukturální...

Dohromady 6 milionů bezdomovců

Časopis The Lancet poprvé věnoval tomuto tématu pozornost v roce 1904, kdy v Londýně napočítali 2000 bezdomovců. Letos bylo sice jen 459 těch,...

Jak oddělit zrno od plev v genomech rostlin

Genomy rostlin jsou různé – od skromných 54 milionů párů bází (Mb) u řeřišnice Cardamine amara až po mamutí genom o velikosti 124 000 Mb u řebčíku...

Hrozba z počítačov?

Tzv. civilizovaný človek žije prakticky neustále v prostredí, kde naňho pôsobí elektromagnetické (EMG) pole. Vytvárajú ho zabudované elektrické...

Popsán nový kytovec – orcela Heinsohnova

V řekách a mělkých mořích jihovýchodní Asie se vyskytuje bělošedý ozubený kytovec orcela tuponosá (Orcaella brevirostris). Její délka se pohybuje...

Nárůst kyslíku v atmosféře a rozvoj savců

Vymření velkých plazů koncem druhohor a nástup savců je jedním z hlavních témat paleontologie. K množství hypotéz nedávno přibyla studie amerických...