Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Břicháček Václav

Doc. PhDr. Václav Břicháček (*1930 +2010) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Řadu let pracoval v Psychologickém ústavu UK. Zabývá se psychologickou metodologií a vývojovou psychologií s aplikací na výchovu ve volném čase (skauting). Je autorem knihy „Skautské putování po stezce životem“ (FONS, Praha 1995) a několika dalších studií.

Počet článků: 21

Problémy intenzivní výzkumné strategie

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 257, 2010/4
Klasická metodologie psychologie spočívá ve sledování většího počtu osob v jedné situaci. Intenzivní strategie naproti tomu zkoumá jedince v mnoha...
 

Poznání se nedá prodávat jako kšandy

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 415, 2009/6
Patřil do první generace poválečných psychologů, kteří mnohdy za velmi obtížných podmínek klestili pro následníky cestu v často nezmapovaném a také...
 

Jiří Fiala 70

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 128, 2009/2
Existují etapy v lidském životě, kdy individuální rozdíly mezi lidmi bývají výraznější než rozdíly v biologickém věku. Bývá to často ve stáří....
 

Dva póly životního putování

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 105, 2006/2
Před léty J. Langmeier a Z. Matějček při rozboru negativních důsledků časné dětské deprivace formulovali pět základních psychických potřeb dítěte....
 

Několik setkání s Philipem G. Zimbardem

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 579, 2005/10
Při příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dne 5. října 2005 P. G. Zimbardovi rád uvádím několik zkušeností o setkání...
 

Instinktivní aktivity mravkolva

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 346, 2004/6
Hlad – příspěvek k analýze pudu Koncem 30. let byl PhDr. Stavěl pověřen, aby vytvořil psychotechnické pracoviště v Bratislavě. Příznačné bylo jeho...
 

ANDERSON D. A., HUSTON A. C., SCHMITT K. L., LINEBARGER D. L., WRIGHT J. C.: Early Childhood Television Viewing and Adolescent Behavior

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 701, 2002/12
O tom, jestli má televize vliv na chování dětí, se diskutuje již od doby, kdy se vysílání prosadilo do každodenního života. Prokázána byla řada...
 

Teroristický útok a traumatizované děti

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 494, 2002/9
Tragédie, která otřásla asi celým světem, vyvolala nesmírně silné emoční reakce – na jedné straně těžkou existenciální úzkost, volání po odvetě,...
 

ROBERT J. STERNBERG: Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 705, 2001/12
Autor, narozený 1949, působí na Yaleově univerzitě. Napsal řadu studií a monografií o inteligenci, ale i o emocích a lásce. Kniha původně vyšla r....
 

IQ: Omyly, předsudky a zkreslování

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 528, 2001/9
Autor, narozený r. 1941, patří mezi vzdělané popularizátory vědy. Před lety (1980) u nás vyšla jeho kniha Pandin palec. V studii Jak neměřit...
 

MORTON HUNT: Dějiny psychologie

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 591, 2000/10
Autor publikace, která v originále vyšla r. 1993, patří k vzdělaným publicistům. V řadě časopisů referuje o současné psychologii, jejím vývoji,...
 

PAVEL KOHN: Kolik naděje má smrt (Židovské děti z poválečné akce „zámky“ vzpomínají)

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 528, 2000/9
Pedagogické muzeum J. A. Komenského uspořádalo výstavu k životnímu jubileu Olgy Fierzové (1900-1990). Na slavnostní vernisáži byla přítomna...
 

Vztah k životu a ke smrti

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 314, 1998/6
JAROSLAV KREJČÍ: Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář Duchovní základy civilizační plurality Praha, Karolinum 1996, 221 stran, cena 125 Kč; náklad...
 

Forum 2000

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 692, 1997/12
Konference Forum 2000 se konala 3. – 7. září 1997 v Praze. Na pozvání prezidenta republiky přijeli filozofové, politologové, politici, vědci,...
 

Laudatio Jaroslav Madlafousek

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 274, 1997/5
9. května 1997 se dožívá 75 let PhDr. Jaroslav Madlafousek, CSc., experimentální psycholog a jeden z prvních etologů v Čechách. Životní výročí je...
 

CTIBOR BEZDĚK: Etikoterapie – Záhada života a smrti

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 44, 1997/1
Téměř po 50 letech vychází znovu (ve 4. vydání) kniha zapomenutého lékaře, který v mnohém předběhl svou dobu a předznamenal v Čechách moderní...
 

Filosofie za mřížemi – Leopoldov, léta padesátá

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 646, 1996/11
Habeant sua fata libelli... Kniha, vydaná péčí Univerzity Karlovy, je po mnoha stránkách mimořádná. Je to doklad síly lidského ducha, který dokáže...
 

Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner: The Altruistic Personality

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 571, 1996/10
Kniha má podtitul „Zachránci Židů v nacistické Evropě“ a klade si otázku: Co vede prostou ženu či muže k riskování vlastních životů v zájmu pomoci...
 

Světové setkání Břicháčků v Nebrasce

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 529, 1995/9
Když jsme před časem dostali odkudsi z Nebrasky oznámení, podepsané Bob Brichacek, že se chystá setkání jmenovců, považovali jsme je za žert...
 

ED. P. WILSON, Violence and Young Minds

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 224, 1995/4
Během r. 1994 pořádala v Anglii Národní asociace pro mentální zdraví dítěte a rodiny celoroční varovnou kampaň Násilí a mládež . Cílem bylo zvýšit...
 
Strana: [1]  [2]