Vesmír: 2000/10

datum vydání: 5. 10. 2000

Úvodník

Neurčitost

Neurčitost. Tak je pojmenována obsáhlá biografie Wernera Heisenberga, jednoho ze zakladatelů kvantové mechaniky. 1) Autor naráží především na...

Rozhovor

Má setkání s nobelisty

Prof. Josefa Koštíře (25. 3. 1907 – 26. 8. 2000), zakladatele biochemie v Československu, učitele několika generací českých a slovenských...

Nobelovy ceny

Nobelova cena za ekonomii 1999

Pamětní cenu Alfréda Nobela 1) v roce 1999 získal Robert Alexander Mundell za analýzu fungování monetární a fiskální politiky v závislosti na...

Komentáře a názory

O Neopakovatelném Péru

Longiskvama (Longisquama insignis) je malý archosaur pocházející ze středoasijského triasu, tedy zástupce velké skupiny obratlovců zahrnující...

Posuzování osobnosti při udělování grantů a jmenovacích řízeních

[...] V některých oborech a na některých pracovištích je snadnější dosáhnout postavení vedoucího pracovníka než se stát pracovníkem úspěšným....

Nad knihou

ALLEN NEWELL: Unified Theories of Cognition

Allen Newell, odborník na umělou inteligenci, se ve své knize pokusil o vskutku zásadní věc – totiž o jedinou teorii, která by aspoň v principu...

MORTON HUNT: Dějiny psychologie

Autor publikace, která v originále vyšla r. 1993, patří k vzdělaným publicistům. V řadě časopisů referuje o současné psychologii, jejím vývoji,...

Jazykový koutek

Jak se bagatelizuje brtno

„Co jste objevili?“ ptám se archeologů, kteří se pod převisy na Českolipsku pokoušejí prokázat existenci mezolitického osídlení. „Nic,...

Mozaika

Mozaika

Slunce si v mládí dovedlo zařádit Tvrdí to Helmut Lammer z pracoviště Rakouské akademie věd ve Štýrském Hradci. Se svými kolegy došel k závěru, že...

Ve zkratce

Elsie M. Widdowsonová - autorka „bible dietologů“ (1907-2000)

Zemřela letos 14. června v Cambridži. Její publikace zná dnes každý, kdo se zabývá výzkumem výživy. Pocházela z Dulwiche v jihovýchodním Londýně...

Vertikála

Vesmír, o čem psal před lety

Jedovatosť alkoholův. O prudkém působení alkoholů přesvědčili se zkusmo na psech Dujardin-Beaumetz a Andigé a přišli k výsledkům, ze kterých mnohé...

Výtvarné umění

Virtuální hyperrealita?

Veronika Rónaiová se po skončení výtvarných studií v polovině sedmdesátých let vydala riskantní cestou svobodného povolání, aby se mohla plně...

Dopisy čtenářů

Dopis z Ameriky: Na okraj pandemie aidsu

Deník Washington Post 30. dubna líčí pandemii aidsu přibližně takto: Clintonova administrativa došla k přesvědčení, že globální šíření aidsu...

Je výjimka výjimkou?

Děkuji za srozumitelný popis fenoménu překlápění vokalické kvantity u podstatného jména výjimka. Co však přídavné jméno vyjimečný? U něj se píše...

Mayské datování

Autoři uvádějí, že Merkura lze pozorovat jen s obtížemi. To ovšem platí pouze pro oblast našich zeměpisných šířek: čím severněji, tím hůře. Traduje...

Zdraví a zdravotnictví

Na s. 427 (Vesmír 79, 427, 2000/8) je název National Institutes of Health (NIH) přeložen nesprávně jako Národní zdravotnický ústav, zatímco na s....

Ke glose Geneticky modifikované rostliny v rukách entomologů

Ani já se geneticky modifikovaných organizmů neobávám a důvěřuji kvalitnímu průzkumu možných rizik, jak pěkně ukázal článek kolegy Hrdého, protože...

Josef Koštíř

Prof. RNDr. Josef Koštíř byl biochemik celou duší; katedru té vědy na UK založil právě on. Napsal dvě vynikající učebnice, byl v neustálém styku se...

O vzniku druhů přirozeným výběrem

Vznik druhů byl donedávna považován především za vedlejší produkt geografické izolace populací. Dnes se zdá, že překvapivě velkou roli může hrát...

Káva, nebo čaj?

Přestože se za nositele účinků kávy, čaje a dalších kofeinových nápojů považuje právě kofein, není úplně bezvýhradně prokázáno, že ostatní obsahové...

Rekombinantní toxiny

Někteří živočichové jsou vybaveni jedovými žlázami (štíři. hadi, pavouci), žahavými buňkami (mořské sasanky) či jedovými žlázkami v kůži (žáby). Ať...

Yakt kwn wagn tap ńby wokpay kń?: ptáci, kteří co snědí, to vyzvracejí

Bylo už pozdní odpoledne, když naše výprava tří biologů, vyčerpaných celodenním pochodem z nejbližšího polního letiště, konečně dorazila do vesnice...

Slasti života v tropickém pralese

Tropický prales se vyznačuje mimořádným bohatstvím rostlinných a živočišných druhů. Desítky divoce rostoucích druhů ovoce, zeleniny a ořechů...

Buněčné jádro

Buněčné jádro popsal před více než 150 lety R. Brown. Dnes se o něj zajímají vědecké laboratoře po celém světě. Zájem samozřejmě pramení z toho, že...

Lékaři a farmaceutické firmy

V poslední době vzrůstá tlak farmaceutických společností na lékaře, a to jak v běžné praxi, tak v akademických centrech. Vzrůstá i hmotná...

Evangelista Lukáš

První literárně fixovaná podoba křesťanství (Pavlovy listy, zhruba od pol. 1. století) nevyžadovala životopisné detaily o Kristu. Stačilo vyznání,...

Lebka sv. Lukáše z pražské katedrály sv. Víta

Již po staletí přicházejí poutníci z celého křesťanského světa do kostela sv. Justiny v padovském benediktinském opatství, aby se poklonili hrobu...

Říjen – tah divokých hus

Na některých rozlehlých hladinách stojatých vod v jižních Čechách a na jižní Moravě se v podzimním čase rok co rok odehrává velkolepé divadlo – ve...

Léčba mozkové příhody kyslíkem

Jednoduchou, lacinou a bezpečnou léčebnou metodou je hyperbarická oxygenoterapie – inhalování kyslíku za vysokého tlaku (0,2–0,3 MPa) v přetlakové...

Nenechávejte svůj jazyk na pokoji!

V předminulém čísle Vesmíru psal Jindřich Toman velmi zasvěceně o obecném charakteru práce předválečného Pražského lingvistického kroužku (PLK)...

Kodaň v Londýně

V září 1941 svět zadržoval dech nad obrovským zápasem v Rusku, který se nakláněl ve prospěch německých útočníků. Židé v obsazené Evropě si...

Proč právě práva menšin

Tato otázka se znovu a znovu opakuje. Když se po r. 1990 v České republice konaly první konference o lidských právech lidí postižených aidsem,...

Jazyk jako anonymní moc

Odkud se bere starostlivost, jakou o jazyk projevuje politická moc, když podporuje jeho vědecké zkoumání, nebo je dokonce bere za své? Jak to, že...

Aktuality

Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů

Většina korálových útesů odumírá, dokonce se odhaduje, že 90 % jich zanikne v příštích 20 letech. S úbytkem korálů se snižuje rozmanitost...

Život bez sexu

Rozmnožovat se pohlavně je výhodné, alespoň z dlouhodobého hlediska (viz Flegr, Vesmír 74, 268, 1995/5). I většina nepohlavně se množících druhů se...

Aby dítě rádo papalo mrkvičku

Význam mateřského mléka pro novorozence je obecně uznáván, nevědělo se ale dosud, že ovlivní i pozdější chutě dítěte. Když se ženám v posledních...

Profesoři Karlovy univerzity nositeli řádů francouzské čestné legie

Zachovaly se doklady o tom, že Jindřich Matiegka (1862-1941), profesor antropologie na Přírodovědecké fakultě, Lubor Niederle (1865-1944), profesor...

Darwinovo centrum

Londýnské Přírodovědecké muzeum je proslulé, přestože dosud ukazovalo návštěvníkům jen méně než 1 % ze svých bohatých sbírek (obsahují asi 70...

Hygienická hypotéza o astmatu žije

Před časem byla vyslovena hypotéza, že astmatem méně často onemocní děti, které nežijí v příliš hygienických podmínkách a prodělávají v útlém...

Paradox antioxidantů

Jsou zdravotněstatistické studie, které nasvědčují tomu, že požívání antioxidantů - zejména vitaminu C a vitaminu E - brání poškození tkání tzv....

Bioarcheologie

Tento termín je u nás zatím málo znám, i když např. ve Velké Británii už jsou univerzitní ústavy s tímto názvem (Department of Biological...